Elikadura, Landa Garapena, Nekazaritza eta Arrantza Saila

[LEADER 2024]  Nekazaritza Politika Erkidearen 2023-2027 Plan Estrategikoaren (NPEPE) esparruan onartutako LEADER eremuko landa-udalerrien sustapen, garapen eta dibertsifikazio ekonomikorako laguntzak

ZERBITZU-TALDEKATZEA
Xedea

LEADER 2024 deialdiaren oinarriak

*OHARRA: Inkongruentzia bat antzeman da 3. oinarriko 3. paragrafoan. "Zenbateko horri 3.601.935,00 euro gehitu behar zaizkio" dioen lekuan "Zenbateko horri 3.053.555,00 euro gehitu behar zaizkio" jarri behar da