Eusko Jaurlaritza

Eskainitako zerbitzuak

Zuzenean zerbitzuak honako zerbitzu hauek eskaintzen ditu herritarrei arreta emateko eremuan:

  1. Herritarrentzako informazio- eta arreta-zerbitzua
  • Eusko Jaurlaritzako sailek eskainitako izapide eta zerbitzuei buruzko informazio orokorra ematea interesdunei, bai eta, identifikatu ondoren, izapide partikularren egoerari buruzkoa ere ematea; baita, tratamendu espezializatua behar duten eskaerak edo kontsultak dagokion sailera bideratzea.
  • Herritarrei orientabideak eta aholkuak ematea izapideak betetzeko, behar den dokumentazioari buruzko informazioa ematea, zerbitzu eta prestazioekin lotutako inprimakiak eta informazio-dokumentazioa ematea, eta, hala badagokio, tasak eta prezio publikoak kobratzea.

  1. Hitzordua kudeatzeko zerbitzua
  • Zuzenean zerbitzuko aurrez aurreko arreta-bulegoetan izapideak eta kudeaketak egiteko aurretiko hitzorduak kudeatzea eta erraztea.

  1. Espedienteak erregistratzeko eta izapidetzeko zerbitzua
  • Espedienteak aurrez aurre izapidetzeari buruzko administrazio-kudeaketak erraztea
  • Espedienteak Erregistro Elektroniko Orokorraren bidez izapidetzeko administrazio-kudeaketak erraztea.

  1. Herritarren partaidetzarako zerbitzua
  • Administrazioarekin harremanetan jartzeko bideak ezartzea, herritarren parte-hartzea sustatzeko eta emandako arreta hobetzeko.

 

Azken aldaketako data: