Arautegia

Inprimatu

Urriaren 2leko 236/1986 DEKRETUA,. Portuko Lanei huruzko Araudia onartuz. (Hutsen zuzenketa).

Identifikazioa

 • Lurralde-eremua: Autonomiko
 • Arau-maila: Dekretua
 • Organo arau-emailea: Lurralde-Antolaketa eta Garraioak
 • Jadanekotasuna-egoera: Indarrean

Aldizkari ofiziala

 • Aldizkari ofiziala: EHAA (Euskal Herria)
 • Aldizkari-zk.: 243
 • Hurrenkera-zk.: 2727
 • Xedapen-zk.: 236
 • Xedapen-data: 1986/10/21
 • Argitaratze-data: 1986/12/09

Gaikako eremua

 • Gaia: Administrazioaren antolamendua; Garraio eta herri lanak
 • Azpigaia: Gobernua eta herri administrazioa

Testu legala

«Soeiedad Hidroeléetiea Ibériea, Iberduero, S.A.n enpresak, Industria eta Merkataritza Sailari «Gordejuela-Oquendo eta adarrak» izeneko aidetikako 30 kV.-ko elektrabidea, zirkuitu bakarrekoa alegia, jartzeak eragindako ondasunez eta eskubidez jabetzea presakotzat deklara dezala eskatu dio. Martxoaren 18ko 10/1966 Legea garatzen duen Araudiko 31. artikuluan agindutakoan oinarrituz egin da, Araudi hori, Elektra Instalazioon alorreko Nahitaezko Desjabetzei eta Zigorrei buruzko Urriaren 20ko 2619/1966 Dekretuz onartu zelarik. Aipatutako elektrabidea, Industria eta Merkataritzako Administrazio Sailordetzaren 1986.eko Maiatzaren 21eko Erabakiz baimendu zen eta, 1-Ierri Zuduzkotzat ddklaratu berariz, deklarazio horrek, Urriaren 20ko 2619/196G Dekretuko 1. parrafoaren 14. artikuluaren arabera, elektraindarraren derrigorrezko igarobide zorra ezartzea daramala berebaitan. Bidezkotzat ematen da Presaka Jabetzea, eragindako jabe guztien lagunarteko konpontzerik egon ez delako eta, eskualde horretara elektraindarra zuzkitzeko dagoen beharra ikusiten delako, instalazio hori, eskualde Irorren zerbitzurako delarik; elektraindarra zuzkitzeko zerbitzua ematea, Maiatzaren 2ko 1075/86 Erret Dekretuz eskatutako kalitate-bermetasunak betez, nekegarria dela ohartuta, ohizko prozedurak elektrabide hori jartzea nabarmenki atzeratuko lukeela uste da, aurrez aihatutako egoera larria areagotuz behar bada. Industriako Bizkaiko Lurralde Ordezkaritzak, indarrean dauden arauak kontutan hartuz, espedientea bideratu oudoren eta, izapideratze-organuak, bertara loanda egiaztatuz gero, espediente hau hasiaraztea Irelrartu duteneko funtsetan, Urriaren 20ko 2619/1966 Dekretuan aipatzon diren mugatzezko edo galeraztezko zirkunstantziarik, ez dagoela diño. Hori horrela, Industria eta Merkataritza Sailburuaren proposamenez, Jaurlaritza Batzordeak 19B6.eko Azaroaren 18ko bileran eztabaidatu eta onartu ondoren, ERARAKITZEN DUT: 1. Artikulua.- Elektra Instalazioen alorreko Nahitaezko Desjabetzei eta zigorrei buruzko 19¡66.eko Martxoaren 18ko Legean eta Urriaren 20ko 2G19/1966.Dekretuz onartutako horren Arudian aurrikusitako ondorioetarako, ezarritako igarobide-zorrak grahatutako lurrez eta ondasunez jabetzea presakotzat aldarrikatzen da, «Gordejuela-Oquendo eta adarrak» izeneko zirkuitu bakarreko aidetikako 30 kV.-ko elektrabielea ezartzeko. 2. Artukulua.- Dekretu honek eragiten dien ondasunak eta eskubideak, Bizkaiko Lurralde Hstorikoko Gordejuelako Udal Mugartean daude eta, eragin hori. enpresa eskeegileak aurkeztutako espedientean jasota dagoen zerrendaren arabera, 132, 326 eta 50 metroko aidetikako luzeeran 29, 32 eta 49 zenbakidun Inr-zatiei dagokie hurrenez hori zerrenda hori, agerian jarri dela eta emaitzak bertan orasota daudelarik. AZKEN ERABAKIA Dekretu hau, Euskal Herriko Aldizkari Ofizialean argitara dadin egunean berean sartuko da indarrean. Gasteiz, 1986.eko Azaroak 18. Lehendakaria, JOSE ANTONlO ARDANZA GARRO. Industria eta Merkataritza Sailburura, JOSE IGNAElO ARRIETA HERAS.Azaroaren 17ko Euskal Herriko Agintaritzaren AIdizkariko 225. alean argitaratu zen aipatutako Urriaren 21eko 236/1986 Dekretuaren testuan zenbait huts egin zirenez ohartuta, horie dagozkien zuzenketak egiten dira ondoren: - 60 artikuluan, 5.797. orrialdan, gaztelerazko testuan, arau-hauste larrien koadroan, 3 zkia. duenean «Negarse a aportar datos relacionados con las actividades desarrolladas en el puerto.» dioenean, «Negarse a aportar datos relacionados con las actividades desarroIladas en el puerto.» esan behar du. - 61 artikuluan, 5.797. orrialdean, gaztelerazko testuan «Artículo 61.- Infracciones muy graves» dioenean, «Artículo 61.- Infracciones muy graves.» esan behar du. - 64 artikuluan, 5.798. orrialdean, «1. En ningún caso la infracción puede disponer un beneficio económico para el infractor.» dioenean, «1. En ningún caso la infracción puede suponer un beneficio económico para el infractor.» esan behar du.

Gaiarekin lotutako edukiak


Eskumenak eta transferentziak

Ez dago lotutako edukirik.

Garrantzi juridikoko dokumentazioa

Ez dago lotutako edukirik.