2013rako Proiektutarako Laguntzetarako Deialdia

LABURPENA
Titulua:
2013rako Proiektutarako Laguntzetarako Deialdia
Xedea:

Ebazpen honen xedea otsailaren 27ko 34/2007 Dekretuak araututako proiektuetarako laguntzak 2013. urteko ekitaldirako deitzea da. Garapen Lankidetzarako Funtsaren kargurako proiektuetarako laguntzak arautzen ditu dekretu horrek. Dekretu hori uztailaren 23ko 390/2013 Dekretuaren bidez aldatu da.

Diru kopurua:

Deialdi honetara bideratutako diru-zuzkiduraren zenbateko orokorra 10.000.000 eurokoa da. Laguntza-mota bakoitzerako honako diru-zuzkidura hau kalkulatu da:

a) Garapen-lankidetzako proiektuetarako laguntzak ordaintzeko, 8.200.000 euro bideratuko dira.

b) Ekoizpen-garapeneko, prestakuntzako eta laguntza teknologikoko proiektuetarako laguntzak ordaintzeko, 500.000 euro bideratuko dira.

c) Garapenerako hezkuntzarako proiektuetarako laguntzak ordaintzeko, 1.300.000 euro bideratuko dira.

Deialdiaren araudia:
 • EBAZPENA, 2013ko abuztuaren 30koa (EHAA Zk. 166/2013)

  EBAZPENA, 2013ko abuztuaren 30ekoa, Kanpo Harremanetarako idazkari nagusiarena, garapenerako 2013ko lankidetza-proiektuentzako laguntzetarako deialdia egiteko dena

Araudia:
 • 34/2007 Dekretua (EHAA Zk. 53/2007)

  34/2007 Dekrtetua, otsailaren 27koa, Garapena eta Lankidetza Sustatzeko Fondoaren  kargurako proiektuetarako laguntzak arautzen dituena.

 • 390/2013 DEKRETUA (EHAA Zk. 143/2013)

  390/2013 DEKRETUA, uztailaren 23koa, Garapena eta Lankidetza Sustatzeko Fondoaren kargurako proiektuetarako laguntzak arautzen dituena.

 • Hutsen zuzenketa, ondoko dekretuarena: 34/2007 Dekretua (EHAA Zk. 86/2007)

  Hutsen zuzenketa, ondoko dekretuarena: 34/2007 Dekretua, otsailaren 37koa, Garapena eta Lankidetza Sustatzeko Fondoaren  kargurako proiektuetarako laguntzak arautzen dituena.

ERAKUNDEAK
Deialdia egiten duen erakundea:
Jaurlaritzaren Lehendakaritza
Deialdia egiten duen organoa:
Kanpo Harremanetarako Idazkaritza Nagusia
Erakunde erabakigarria:
Garapen Lankidetzarako Euskal Agentzia
Jaurlaritzaren Lehendakaritza
Egitura atal ebazlea:
Garapen Lankidetzarako Euskal Agentzia
Bertan emandako arreta:

Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentzia:

 • Vitoria-Gazteiz:
  Nafarroa,2
  01007 Vitoria-Gazteiz (Araba)

Herritarren arretako bulegoak:

 • Bilbo:
  Gran Vía, 85
  48011 Bilbo, (Bizkaia)
 • Donostia:
  Andía, 13
  20003 Donostia-San Sebastián, (Gipuzkoa)
 • Vitoria-Gasteiz (erdialdea):
  Ramiro de Maeztu, 10 beheko solairua
  01008 Vitoria-Gasteiz, (Araba)

        Jendaurreko ordutegia:

 • Astelehenetik ostiralera goizeko 8etatik arratsaldeko 8ak arte.
Telefono bidezko arreta:

Herritarren arretako bulegoak:

 • Bilbo:
  Gran Vía, 85
  48011 Bilbo, (Bizkaia)
 • Donostia:
  Andía, 13
  20003 Donostia-San Sebastián, (Gipuzkoa)
 • Vitoria-Gasteiz (erdialdea):
  Ramiro de Maeztu, 10 beheko solairua
  01008 Vitoria-Gasteiz, (Araba)

Jendaurreko ordutegia:

 • Astelehenetik ostiralera goizeko 8etatik arratsaldeko 8ak arte.
TRAMITAZIOAK
Eskabideak aurkezteko lekua:

Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentzia:

 • Vitoria-Gazteiz:
  Nafarroa,2
  01007 Vitoria-Gazteiz (Araba)

Herritarren arretako bulegoak

 • Bilbo:
  Gran Vía, 85
  48011 Bilbo, (Bizkaia)
 • Donostia:
  Andía, 13
  20003 Donostia-San Sebastián, (Gipuzkoa)
 • Vitoria-Gasteiz (erdialdea):
  Ramiro Maeztu, 10 beheko solairua
  01008 Vitoria-Gasteiz, (Araba)

      Jendaurreko ordutegia
     Astelehenetik ostiralera goizeko 8etatik arratsaldeko 8ak arte.

      Eskaerak aurkezteko beste lekuak:
     Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen Legeko 38.4  artiluluan aurreikusita                          dagoen bitartekoren bat erabiliz.

Itzuli

Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentzia:

 • Vitoria-Gazteiz:
  Nafarroa,2
  01007 Vitoria-Gazteiz (Araba)

Herritarren arretako bulegoak

 • Bilbo:
  Gran Vía, 85
  48011 Bilbo, (Bizkaia)
 • Donostia:
  Andía, 13
  20003 Donostia-San Sebastián, (Gipuzkoa)
 • Vitoria-Gasteiz (erdialdea):
  Ramiro Maeztu, 10 beheko solairua
  01008 Vitoria-Gasteiz, (Araba)

      Jendaurreko ordutegia
     Astelehenetik ostiralera goizeko 8etatik arratsaldeko 8ak arte.

      Eskaerak aurkezteko beste lekuak:
     Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen Legeko 38.4  artiluluan aurreikusita                          dagoen bitartekoren bat erabiliz.

2013rako Proiektutarako Laguntzetarako Deiladia

Ebazpen honen xedea otsailaren 27ko 34/2007 Dekretuak araututako proiektuetarako laguntzak 2011. urteko ekitaldirako deitzea da. Garapen Lankidetzarako Funtsaren kargurako proiektuetarako laguntzak arautzen ditu dekretu horrek.

NORI ZUZENDUA
Onuradunak:

34/2007 Dekretuaren baldintzak bete dituzten ONGs eta erakundeak.

PRESTAZIOA
Dotazioa:

Proiektu bakoitzeko eskatutako diru-laguntza gehienez ere 600.000 eurkoa izango da.

Muga:

600.000 euro.

Ordainketa modua:

Emandako diru-laguntza honako epe hauetan ordainduko da:

a) Lehenengo ordainketa, onartutako diru-laguntzaren % 20koa, diru-laguntza onartu dela dioen ebazpena jakinarazi ondoren.

b) Bigarren ordainketa, onartutako diru-laguntzaren % 40koa, proiektua noraino gauzatu den egiaztatzen duen txostena aurkeztu ondoren. Txosten horretan, dagoeneko ordainduta dagoen diru-laguntzaren % 80 justifikatu beharko da, gutxienez.

c) Hirugarren ordainketa, onartutako diru-laguntzaren % 40koa, proiektua noraino gauzatu den egiaztatzen duen agiri-txostena aurkeztu ondoren. Txosten horretan, dagoeneko ordainduta dagoen diru-laguntzaren % 80 justifikatu beharko da, gutxienez.

TRAMITEAK
Eskabideko eta dokumentazioaren ekarpeneko izapidea
"Eskabideko eta dokumentazioaren ekarpeneko" izapideak hasten du prozedura, eta horretarako, pertsona interesdunak eskabideko inprimakia aurkeztu behar du, behar den bezala beteta, eskabideak aurkezteko adierazten den epearen barruan
Emateko Dokumentazioa K1K2K3_CAD sektoreen zerrenda
K1K2K3_CAD sektoreen zerrenda:
K1K2K3_CAD sektoreen zerrenda
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
K1K2K3_CAD sektoreen zerrenda (Laguntza emateko dokumentua)

K1K2K3_CAD sektoreen zerrenda

Eskabideak aurkezteko lekua Eskabideak aurkezteko lekua
Truke Tasa
Truke Tasa:
Truke Tasa
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Truke Tasa (Laguntza emateko dokumentua)

Truke Tasa

Eskabideak aurkezteko lekua Eskabideak aurkezteko lekua
Dirulaguntzaren izapide arruntak
Izapide arruntak ez dira nahitaezkoak, eta pertsona interesdunak bere espedientearen bizitzan zehar egin ditzake, beraren ekimenez edo administrazioak aukera hori duela jakinarazten dionean.
Atal honetan, egin behar duzun izapide bakoitzerako inprimaki batzuk eskaintzen dizkizugu, betiere pertsona eskatzaileak prozedura aurrez aurreko kanalaren bidez jarraitzea erabaki badu.
Kanal elektronikoa aukeratu bada, ordea, izapide horiek “Nire Kudeaketak” atalaren bidez egingo dira, ziurtagiri elektroniko baten bidez identifikatu ondoren.
Epea Luzatzea
Epea Luzatzea:
Prozedura hasteko eskabideak betetzen ez baditu deialdiaren berariazko arauek eskatutako baldintzak interesdunari eskakizuna egingo zaio hamar eguneko epean akatsa zuzentzeko edo aurkeztu ez dituen nahitaezko agiriak eramateko. Hautaketa-prozesu edo norgehiagoka-prozeduretan izan ezik, betiere formulario hau beteta aurkezten badu interesdunak aukera izango du akatsak zuzentzeko epea edo eskaturiko dokumentuak eramatekoa handitu dadila eskatzeko. Epe hau bost egunetan handitu ahal da baldin eta eskatutako agiriak aurkezteko zailtasun berezirik badago.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Epea Luzatzea (Dirulaguntza dokumentua)
Interesdunak bete beharreko inprimakia, akatsak zuzentzeko epea luzatzeko eskatzeko.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
Jakinarazpenetarako Datuak Aldatzea
Jakinarazpenetarako Datuak Aldatzea:
Interesdunak prozedura honetan jakinarazpenen datu pertsonalak alda ditzake erantsitako inprimakia betez. Bertan jakinarazpenak jasotzeko bidea eta hizkuntza adieraziko ditu.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Jakinarazpenetarako Datuak Aldatzea (Dirulaguntza dokumentua)
Interesdunak bete beharreko inprimakia, prozeduran jakinarazpenetarako datu pertsonalak aldatzeko eskatzeko.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
Atzera Egitea
Atzera Egitea:
Bere eskabidea egin ondoren, interesdunak eskubidea izango du atzera egiteko ebazpena eman bitartean. Atzera egin izanak ez dio eragozten interesdunari duen eskubideari eustea. Beraz, nahi badu eskubide horretaz baliatu ahal da beste prozedura batean.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Atzera Egitea (Dirulaguntza dokumentua)
Interesdunak bete beharreko inprimakia, bere eskaeran atzera egiteko eskatzeko.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
Laguntza Onartzea
Laguntza Onartzea:
Baldin eta emandako laguntzarekin ados badago, interesdunak ematen zaion inprimakia betez onartu ahalko du. Kasu horretan, onarpena jaso ondoren, laguntza ordaintzeko izapideak betetzeari ekingo dio Administrazioak.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Laguntza onartzea (Dirulaguntza dokumentua)
Interesdunak bete beharreko inprimakia, emandako laguntza onartzeko.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
Uko Egitea
Uko Egitea:
Interesdunak prozedurarekin jarraitzeari edo eskatutako laguntzari uko egiteko eskubidea izango du, horren ebazpena eman ondoren, baina uko egiten duen interesdunak bera babesten duten eskubideak galdu egiten ditu.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Uko Egitea (Dirulaguntza dokumentua)
Interesdunak bete beharreko inprimakia, prozedurarekin jarraitzeari edo eskatutako laguntzari uko egiteko eskatzeko.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
Berraztertzeko Errekurtsoa
Berraztertzeko Errekurtsoa:
Errekurtsoa aurkeztuko da errekurritutako egintza eman duen organo berberean. Administrazio bidea amaitzen duten egintzen aurka jarriko da.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Berraztertzeko Errekurtsoa (Dirulaguntza dokumentua)
Interesdunak bete beharreko inprimakia, aukerako berraztertzeko errekurtsoa jartzeko.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
DEIALDIAREN EGOERA
Eskabideak aurkezteko epea:
2013/09/03 - 2013/10/03
Ebazteko epea:

Ebazpen honek amaiera ematen dio administrazio-bideari, eta, beraren aurka, berraztertze-errekurtsoa aurkeztu ahal izango zaio Kanpo Harremanetarako Idazkaritza Nagusiari. Horretarako epea hilabetekoa izango da, ebazpena EHAAn argitaratu eta hurrengo egunetik hasita. Bestela, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkez daiteke Administrazioarekiko Auzietako Epaitegian, bi hilabeteko epean, ebazpena Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik hasita.

Isilbidearen ondorioak:
Ezespenezkoak
Ebazpenaren aurkako errekurtsoa:
 • Ebazpenaren aurkako errekurtsoa: Aukerako Berraztertzeko Errekurtsoa
 • Egitura atal ebazlea:  Garapen Lankidetzarako Euskal Agentzia.
 • Jartze epea: Hilabete 1.
 • Ebazteko epea: Hilabete 1.
 • Ebazpen falta: Ez onartzea.
Isilbideagatik ez onartzeagatiko errekurtsoa:
 • Ebazpenaren aurkako errekurtsoa: Aukerako Berraztertzeko Errekurtsoa
 • Egitura atal ebazlea:  Garapen Lankidetzarako Euskal Agentzia.
 • Jartze epea: 3 hilabete.
 • Ebazteko epea: Hilabete 1.
 • Ebazpen falta: Ez onartzea.