Nazio Batuen Sistemako Nazioarteko Erakundeei Esleitzen zaizkien Laguntzen 2013Ko Deialdia

LABURPENA
Titulua:
Nazio Batuen Sistemako Nazioarteko Erakundeei Esleitzen zaizkien Laguntzen 2013Ko Deialdia
Xedea:

(Ebazpenaren 1.artikulua)

Nazio Batuen sistemako nazioarteko erakundeentzako eta erakunde horiei atxikitako pertsona juridikoentzako laguntzetarako 2013ko ekitaldiko deialdia egitea da ebazpen honen helburua, hala xedatuta baitago Nazio Batuen sistemako nazioarteko erakundeei eta erakunde horiei atxikitako pertsona juridikoei ematen zaizkien laguntzak arautzen dituen otsailaren 13ko 22/2007 Dekretuan. Laguntza horiek lankide boluntarioei bekak emateko dira nazioarteko erakunde horiek herrialde txirotuetan burutzen dituzten garapen-proiektuetan parte har dezaten

Diru kopurua:

(Ebazpenaren 2.artikulua)

1.- Deialdi honetako laguntzak finantzatzeko ezarritako dotazio ekonomikoa 240.000 eurokoa izango da.

2.- Luzapenetara zuzendutako zenbatekoa 192.000 eurokoa izango da. Nolanahi ere, luzapen horiek emateko beharrezkoa izango da Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziaren 2014ko aurrekontuan kreditu egokia eta nahikoa izatea.

Luzapenetarako eskabideen kopurua dela-eta aipatu zenbatekoa agortzen bada, Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziako zuzendariak horren berri eman beharko du, luzapen gehiagorik onar ez dadin.

3.- Diru-kopuru horiek –deialdiarena eta luzapenena– aldatu ahal izango dira, eskatutako laguntzen kopuru osoa kontuan izanda, baldin eta Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziak beste laguntza-programa batzuk burutu ondoren aurrekontuko diru-kopururik ahitu gabe geratzen bada, eta betiere diru-laguntzei buruz ebazpena eman aurretik. Hori gertatuz gero, EHAAn argitaratutako Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziako zuzendariaren ebazpen bidez jakinaraziko da.

Edonola ere, luzapenei zuzendutako zenbatekoak ezingo du laguntza berriei zuzendutako zenbateko osoaren % 80a gainditu.

Deialdiaren araudia:
 • EBAZPENA, 2013ko azaroaren 12koa (EHAA Zk. 218/2013)

  EBAZPENA, 2013ko azaroaren 12koa, Kanpo Harremanetarako idazkari nagusiarena, Nazio Batuen erakundearen sistemako nazioarteko erakundeentzat eta erakunde horiei loturiko pertsona juridikoentzat laguntzak ematen dituena, 2013ko ekitaldian erakunde horiek herrialde txirotuetan burutzen dituzten garapen-proiektuetan parte hartzen duten lankide boluntarioei bekak emateko.

Araudia:
 • 22/2007 DEKRETUA, otsailaren 13koa (EHAA Zk. 50/2007)

  22/2007 DEKRETUA, otsailaren 13koa, Nazio Batuen sistemako Nazioarteko Erakundeei eta horiei atxikitako pertsona juridikoei esleitzen zaizkien laguntzak arautzen dituena. Helburua: Nazioarteko Erakunde horiek herrialde txirotuetan garatzen dituzten garapn proiektuetan parte hartzen duten borondatezko lankideei bekak ematea.

ERAKUNDEAK
Deialdia egiten duen erakundea:
Jaurlaritzaren Lehendakaritza
Deialdia egiten duen organoa:
Kanpo Harremanetarako Idazkaritza Nagusia
Erakunde erabakigarria:
Jaurlaritzaren Lehendakaritza
Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziaren Zuzendaritza
Egitura atal ebazlea:
Lehendakaritzaren Idazkaritza Nagusia
Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziaren Zuzendaritza
Bertan emandako arreta:

Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentzia

Nafarroa, 2

01007 Vitoria-Gasteiz

Tel: 945018087 Fax: 945017808

e-mail: agencia@elankidetza.es

Ordutegia : Astelehenetik ostegunera 8:30etatik 16:30etara; ostirala 8:30etatik 14:00etara

Herritarren arretako bulegoak:

• Bilbo:

Gran Vía, 85

48011 Bilbo, (Bizkaia)

• Donostia:

Andía, 13

20003 Donostia-San Sebastián, (Gipuzkoa)

• Vitoria-Gasteiz (erdialdea):

Ramiro de Maeztu, 10 beheko solairua

01008 Vitoria-Gasteiz, (Araba)

Jendaurreko ordutegia:

• Astelehenetik ostiralera goizeko 8etatik arratsaldeko 8ak arte.

Telefono bidezko arreta:

Euskal Autonomia Erkidegoko Herri Administrazioak herritarren eskuetan 012 telefonoa ipintzen du.

 • Telefono bidezko arretarako ordutegia:
  Herritarrei arreta emateko Eusko Jaurlaritzak duen zerbitzuak etengabeko ordutegia izango du goizeko 8etatik arratsaldeko 8ak arte astelehenetik ostiralera arte.
 • Telefono-zenbakia:
  Euskal Autonomia Erkidegotik: 012
  Euskal Autonomia Erkidegoaz kanpotik: 945 018000
  Atzerritik: 00 34 945 018000
TRAMITAZIOAK
Eskabideak aurkezteko lekua:

Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentzia

Nafarroa, 2

01007 Vitoria-Gasteiz

Tel: 945016403 Fax: 945017808

e-mail: agencia@elankidetza.es

Ordutegia : Astelehenetik ostegunera 8:30etatik 16:30etara; ostirala 8:30etatik 14:00etara

Herritarren arretako bulegoak

• Bilbo:

Gran Vía, 85

48011 Bilbo, (Bizkaia)

• Donostia:

Andía, 13

20003 Donostia-San Sebastián, (Gipuzkoa)

• Vitoria-Gasteiz (erdialdea):

Ramiro Maeztu, 10 beheko solairua

01008 Vitoria-Gasteiz, (Araba)

Jendaurreko ordutegia

Astelehenetik ostiralera goizeko 8etatik arratsaldeko 8ak arte.

Eskaerak aurkezteko beste lekuak:

Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen Legeko 38.4 artiluluan aurreikusita dagoen bitartekoren bat erabiliz

Itzuli

Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentzia

Nafarroa, 2

01007 Vitoria-Gasteiz

Tel: 945016403 Fax: 945017808

e-mail: agencia@elankidetza.es

Ordutegia : Astelehenetik ostegunera 8:30etatik 16:30etara; ostirala 8:30etatik 14:00etara

Herritarren arretako bulegoak

• Bilbo:

Gran Vía, 85

48011 Bilbo, (Bizkaia)

• Donostia:

Andía, 13

20003 Donostia-San Sebastián, (Gipuzkoa)

• Vitoria-Gasteiz (erdialdea):

Ramiro Maeztu, 10 beheko solairua

01008 Vitoria-Gasteiz, (Araba)

Jendaurreko ordutegia

Astelehenetik ostiralera goizeko 8etatik arratsaldeko 8ak arte.

Eskaerak aurkezteko beste lekuak:

Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen Legeko 38.4 artiluluan aurreikusita dagoen bitartekoren bat erabiliz

Nazioarteko Erakunde horiek herrialde txirotuetan garatzen dituzten garapen proiektuetan parte hartzen duten borondatezko lankideei bekak ematea.

(Ebazpenaren 1.artikulua)

Nazio Batuen sistemako nazioarteko erakundeentzako eta erakunde horiei atxikitako pertsona juridikoentzako laguntzetarako 2013ko ekitaldiko deialdia egitea da ebazpen honen helburua, hala xedatuta baitago Nazio Batuen sistemako nazioarteko erakundeei eta erakunde horiei atxikitako pertsona juridikoei ematen zaizkien laguntzak arautzen dituen otsailaren 13ko 22/2007 Dekretuan. Laguntza horiek lankide boluntarioei bekak emateko dira nazioarteko erakunde horiek herrialde txirotuetan burutzen dituzten garapen-proiektuetan parte har dezaten.

NORI ZUZENDUA
Onuradunak:

(Dekretuaren 1.artikulua, bigarren puntu)

Lanbide- eta giza-tasunak eskaini eta horren ordainez dirua eskuratzen duena da lankide boluntarioa

Entitate eskatzaileen baldintzak (Dekretuaren 4.artikulua)

Nazio Batuen Nazioarteko Erakundeetako Komite Nazionalek eta/edo autonomikoek eskatu ahal izango dituzte laguntzak, betiere txirotutako herrialdeetan garapen-programak jorratzen badituzte. Honako baldintza hauek betetzen dituzten pertsona juridikoek ere eskatu ahali zango dituzte:

1.– Komite nazionalak eta/edo autonomikoak:

a) Dagokion erregistroan eratuta edo inskribatuta egotea.

b) EAEn egoitza zentrala edo iraunkorra izatea.
 
Pertsona juridikoak EAEn presentzia eta egitura sendoak —agiri bidez frogatutakoak— izatea joko da ordezkaritza iraunkortzat. Kasu honetan, ordezkaritza iraunkorrak bere gain hartzen du eskabidearen aurkezpenean duen erantzukizun zuzena, eta lankidearekin zerikusirik duen kontabilitate, dokumentazio eta kogestioaren mantentzeaz EAEko bulegoan arduratzeko konpromisoa hartzen du.
 
c) Zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak ordainduta izatea.

d) Zehapen penalik edo administratiborik ez izatea (sexua bazterkeriagatik jarritako zehapenak barne) zehapen horretan ezarritako epean eta, ondorioz, diru-laguntzak edo laguntza publikoak eskuratzeko aukerak galduta izatea; eta ezelango lege debekuren —laguntzak jasotzeko ezgaituko lukeenaren— eraginpean ez egotea.

2.– Pertsona juridikoak:
 
a) Dagokien erregistroan eratuta eta inskribatuta egotea, eskabideak aurkezteko epea amaitu eta, behintzat, bi urte lehenagotik.
 
b) Estatutuek honako hau jasoko dute: herrialde txirotuak garatzeko proiektua gauzatzea dela xedeetariko bat. Bestela, agiri fede-emailez egiaztatu behar da entitateak modu etengabean diharduela, gutxienez bi urte, arlo horretan.
 
c) Euskal Autonomia Erkidegoan egoitza nagusia edo ordezkaritza iraunkorra izatea.

d) Nazio Batuetako Komite Nazional edo Autonomikoren batekin hartutako erabaki, hitzarmen eta/edo protokoloei buruzko nahiko agiri aurkeztea. Komite horren bidez gauzatuko da, halabeharrez, proiektua, non lankide boluntarioa txertatzen den.

e) Zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak ordainduta izatea.
 
f) Zehapen penalik edo administratiborik ez izatea (sexu bazterkeriagatik jarritako zehapenak barne) zehapen horretan ezarritako epean eta, ondorioz, diru-laguntzak edo laguntza publikoak eskuratzeko aukerak galduta izatea; eta ezelango lege debekuren —laguntzak jasotzeko ezgaituko lukeenaren— eraginpean ez izatea.

 

Kandidaturak baldintzak (Dekretuaren 5.artikulua)

Laguntza hauetaz baliatu ahal izateko, entitate eskatzaileek honako baldintza hauek betetzen dituzten kandidaturak aurkeztu beharko dituzte:

a) Langile boluntarioak barne izatea, zeinek, gutxienez, urtebeteko antzinatasuna izan beharko duten, laguntzetarako deia egiten den urteko urtarrilaren 1ean, eta administrazio auzotasuna EAEn dutela ziurtatuta izan beharko duten. Aurretik EAEn behintzat urtebete osoz —eta etenik gabe— erroldaturik egon eta ez badute betetzen exijitutako baldintza, herrialde txirotuetan lankide-zereginetan egon direlako, bada horiek ere onartu egingo dira.

b) Lankideak sartzea, zeintzuk Nazioarteko Erakundeek herrialde txirotuetan garatzen dituzten programetan gutxienez urtebetez jardun beharko duten.

c) Lizentziatu edo diplomatu izatea, titulu hainbat Unibertsitateko Titulu Ofizialen Katalogokoekin homologatzen dituen irailaren 30eko 1954/1994 Errege Dekretuaren arabera. Eskabide epea amaitzen denerako homologatuta egon behar dute atzerrian lortutako tituluak.

Homologazio eskabidea ebaztearen zain edo, oraindik eskabidea egin gabe izan, baina, urtarrilaren 16ko 86/1987Errege Dekretuko 16.1 artikuluarekin bat etorriz, euren atzerritar tituluarekin Espainiako Unibertsitateetan gradu-osteko ikasketetan —titulua homologatu barik— sartu direnak nahikoa zelako bigarren zikloko unibertsitate titulua izatea (lizentziatua, ingeniaria edo arkitektoa), lortutako titulua aurkeztu ahal izango dute egiaztagiri modura, programa horiek burutu zituzten Unibertsitateko Errektorearen baimenarekin batera, edo, bestela, Doktorego batzordearen irizpenaren kopia —matrikulazioa propio baimentzen zuena— aurkeztu ahal izango dute, aldez aurretik frogatuz aurkeztutako espediente eta titulu akademiko atzerrikoa egokitzen zaiela burutu nahi diren espezializazio ikasketei.

d) Deialdia egiten den urtean 35 urte bete gabe izatea.

e) Aurreko deialdietan laguntza programa honen onuradun ez izatea.

PRESTAZIOA
Dotazioa:

(Ebazpenaren 3.artikulua)

1.- Hautagaitza bakoitzaren oinarrizko diru-hornidura 15.000 eurokoa izango da.

2.- Herrialde hartzaileetako bizi-mailagatiko osagarria Garapenerako Nazio Batuen Programaren (GNBP) XXXko bidaisari-eskala kontuan harturik kalkulatuko da. Informazio hori www.elankidetza.euskadi.net Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziaren web orrian egongo da eta, horrez gain, Agentzia horretan eskatzen dutenei ere eskuratuko zaie informazioa. Dena dela, otsailaren 13ko 22/2007 Dekretuaren 3. artikuluaren arabera, osagarri horren zenbatekoak ezingo du gainditu hautagaitza bakoitzaren oinarrizko zenbatekoaren % 5, hau da, 750 euro.

3.- Lankide boluntarioak agentzia multilateralen eremuan jasotako prestakuntza espezifikoak –erakunde eskatzaileak antolatua edo emana denak– eragindako gastuek ezingo dute gainditu hautagaitza bakoitzari emandako laguntzaren oinarrizko zenbatekoaren % 2, hau da, 300 euro.

4.- Era berean, erakunde eskatzaileek hautagaitzen aurretiazko hautaketa eta beken jarraipena egiteko administrazio-lanek eragindako gastuek ezingo dute gainditu hautagaitza bakoitzari emandako laguntzaren oinarrizko zenbatekoaren % 1, hau da, 150 euro.

5.- Aurretik esandakoa gorabehera, otsailaren 13ko 22/2007 Dekretuaren 6.2 artikuluan aurreikusitakoarekin bat etorriz, Agentziako Kontseilu Errektoreak proposatu ahal izango du, txosten arrazoitua jaso ondoren, 6. artikuluko 1. idatzi-zatian berariaz jasota ez dagoen beste edozein kontzeptu onartzea, erakunde eskatzailearen eskabidearen izaerak hala egitea aholkatzen badu.

Muga:

15.000 euro

Ordainketa modua:

Diru-laguntza ordaintzea eta justifikazioa (Dekretuaren 11.artikulua)

1.– Esleipen ebazpena eman ostean ordainduko da zenbatekoaren % 60a, 12. artikuluan aipatzen den asegurua ordaindu dela frogatu eta gero. Jarduera hasten denetik gutxienez lau hilabete igaro ondoren ordainduko da gainerako % 40a. Horretarako beharrezkoa izango da ordaindutako diru-laguntzaren zati bat erabili dela frogatzen duen memoria aurkeztea eta onartzea, eta horrekin batera abioiko txartela, lankidearen izenean egindako banku transferentzia, delako enbaxada edo kontsulatuan inskribatu izanaren kopia eta burututako lanaren txosten zehaztua, lankide boluntarioak eta herrialde txirotuan programaren ardura duen pertsonak izenpetua.

2.– Entitate eskatzaileak antolatutako eta emandako prestakuntzaren eta kudeaketaren gastuak lehenengo ordainketarekin estaliko dira.

3.– Laguntza eskuratzen duen entitateak, lankide boluntarioaren jarduera amaitzen denetik aurrera hiru hilabeteko epearen barruan, lankidearen jardueraren, bere zereginak proiektuan duen eraginaren eta laguntza destinatu den kontzeptuen amaierako txosten zehatza bidaliko dio Garapen Lankidetzarako Zuzendaritzari. Horietaz gain, lankide boluntarioaren izenean egindako banku transferentziaren eta ordura arte aurkeztu gabeko gastu frogagirien kopiak ere bidaliko zaizkio; aditzera emanez, halaber, frogagirien jatorrizkoak non dauden, Eusko Jaurlaritzak aztertu ditzan, hala behar izanez gero.

TRAMITEAK
Eskabideko eta dokumentazioaren ekarpeneko izapidea
"Eskabideko eta dokumentazioaren ekarpeneko" izapideak hasten du prozedura, eta horretarako, pertsona interesdunak eskabideko inprimakia aurkeztu behar du, behar den bezala beteta, eskabideak aurkezteko adierazten den epearen barruan
Laguntzaren Eskaera
Laguntzaren Eskaera:
Eskaera Eredua
Aurrez aurrekoa
Dokumentazioa:
Eskabideak aurkezteko lekua Eskabideak aurkezteko lekua
Dirulaguntzaren izapide arruntak
Izapide arruntak ez dira nahitaezkoak, eta pertsona interesdunak bere espedientearen bizitzan zehar egin ditzake, beraren ekimenez edo administrazioak aukera hori duela jakinarazten dionean.
Atal honetan, egin behar duzun izapide bakoitzerako inprimaki batzuk eskaintzen dizkizugu, betiere pertsona eskatzaileak prozedura aurrez aurreko kanalaren bidez jarraitzea erabaki badu.
Kanal elektronikoa aukeratu bada, ordea, izapide horiek “Nire Kudeaketak” atalaren bidez egingo dira, ziurtagiri elektroniko baten bidez identifikatu ondoren.
Epea Luzatzea
Epea Luzatzea:
Prozedura hasteko eskabideak betetzen ez baditu deialdiaren berariazko arauek eskatutako baldintzak interesdunari eskakizuna egingo zaio hamar eguneko epean akatsa zuzentzeko edo aurkeztu ez dituen nahitaezko agiriak eramateko. Hautaketa-prozesu edo norgehiagoka-prozeduretan izan ezik, betiere formulario hau beteta aurkezten badu interesdunak aukera izango du akatsak zuzentzeko epea edo eskaturiko dokumentuak eramatekoa handitu dadila eskatzeko. Epe hau bost egunetan handitu ahal da baldin eta eskatutako agiriak aurkezteko zailtasun berezirik badago.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Epea Luzatzea (Dirulaguntza dokumentua)
Interesdunak bete beharreko inprimakia, akatsak zuzentzeko epea luzatzeko eskatzeko.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
Jakinarazpenetarako Datuak Aldatzea
Jakinarazpenetarako Datuak Aldatzea:
Interesdunak prozedura honetan jakinarazpenen datu pertsonalak alda ditzake erantsitako inprimakia betez. Bertan jakinarazpenak jasotzeko bidea eta hizkuntza adieraziko ditu.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Jakinarazpenetarako Datuak Aldatzea (Dirulaguntza dokumentua)
Interesdunak bete beharreko inprimakia, prozeduran jakinarazpenetarako datu pertsonalak aldatzeko eskatzeko.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
Atzera Egitea
Atzera Egitea:
Bere eskabidea egin ondoren, interesdunak eskubidea izango du atzera egiteko ebazpena eman bitartean. Atzera egin izanak ez dio eragozten interesdunari duen eskubideari eustea. Beraz, nahi badu eskubide horretaz baliatu ahal da beste prozedura batean.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Atzera Egitea (Dirulaguntza dokumentua)
Interesdunak bete beharreko inprimakia, bere eskaeran atzera egiteko eskatzeko.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
Laguntza Onartzea
Laguntza Onartzea:
Baldin eta emandako laguntzarekin ados badago, interesdunak ematen zaion inprimakia betez onartu ahalko du. Kasu horretan, onarpena jaso ondoren, laguntza ordaintzeko izapideak betetzeari ekingo dio Administrazioak.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Laguntza onartzea (Dirulaguntza dokumentua)
Interesdunak bete beharreko inprimakia, emandako laguntza onartzeko.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
Uko Egitea
Uko Egitea:
Interesdunak prozedurarekin jarraitzeari edo eskatutako laguntzari uko egiteko eskubidea izango du, horren ebazpena eman ondoren, baina uko egiten duen interesdunak bera babesten duten eskubideak galdu egiten ditu.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Uko Egitea (Dirulaguntza dokumentua)
Interesdunak bete beharreko inprimakia, prozedurarekin jarraitzeari edo eskatutako laguntzari uko egiteko eskatzeko.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
Berraztertzeko Errekurtsoa
Berraztertzeko Errekurtsoa:
Errekurtsoa aurkeztuko da errekurritutako egintza eman duen organo berberean. Administrazio bidea amaitzen duten egintzen aurka jarriko da.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Berraztertzeko Errekurtsoa (Dirulaguntza dokumentua)
Interesdunak bete beharreko inprimakia, aukerako berraztertzeko errekurtsoa jartzeko.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
DEIALDIAREN EGOERA
Eskabideak aurkezteko epea:
2013/11/16 - 2013/12/16
Ebazteko epea:

(Ebazpenaren Bigarren azken xedapen)

Ebazpen honek bukaera ematen dio administrazio-bideari, eta, beraren aurka, berraztertze-errekurtsoa jarri ahal izango zaio Kanpo Harremanetarako Idazkaritza Nagusiari, hilabeteko epean, ebazpena EHAAn argitaratu eta biharamunetik hasita; bestela, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkez daiteke, Administrazioarekiko Auzien Epaitegian, bi hilabeteko epean, ebazpena EHAAn argitaratu eta biharamunetik hasita.

Isilbidearen ondorioak:
Ezespenezkoak
Ebazpenaren aurkako errekurtsoa:
 • Ebazpenaren aurkako errekurtsoa: Aukerako Berraztertzeko Errekurtsoa
 • Egitura atal ebazlea:  Lehendakaritzaren Idazkaritza Nagusia; Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziaren Zuzendaritza.
 • Jartze epea: Hilabete 1.
 • Ebazteko epea: Hilabete 1.
 • Ebazpen falta: Ez onartzea.
Isilbideagatik ez onartzeagatiko errekurtsoa:
 • Ebazpenaren aurkako errekurtsoa: Aukerako Berraztertzeko Errekurtsoa
 • Egitura atal ebazlea:  Lehendakaritzaren Idazkaritza Nagusia; Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziaren Zuzendaritza.
 • Jartze epea: 3 hilabete.
 • Ebazteko epea: Hilabete 1.
 • Ebazpen falta: Ez onartzea.