Kanpo Harremanetan eta Kanpoko Euskal Gizatalde eta Etxeen eremuan pertsonak espezializatzeko bekak

LABURPENA
Titulua:
Kanpo Harremanetan eta Kanpoko Euskal Gizatalde eta Etxeen eremuan pertsonak espezializatzeko bekak
Xedea:

Bekadunen espezializazioa eta prestakuntza Euskadin edo kanpoan Eusko Jaurlaritzak dituen edozein ordezkaritzetan egingo da, deialdi bakoitzean erabakitzen denaren arabera.

Diru kopurua:

1.- Beken dotazioa eta ordainketa ondorengoa izango da:

a) 22.500 euro beka bakoitza Ordezkaritzen alorrean.

b) 15.000 euro beka bakoitza Kanpo Harremanetarako alorrean.

c) 15.000 euro beka bakoitza Euskal Gizatalde eta Etxeen alorrean.

2.- Zenbateko honek dagokion atxikipen fiskala izango du.

Araudia:
 • 221/2003 DEKRETUA, irailaren 30ekoa, (EHAA Zk. 198/2003)

  Kanpo Harremanetan eta Kanpoko Euskal Gizatalde eta Etxeen eremuan pertsonak espezializatzeko bekak arautzeko dena.

 • EBAZPENA, 2003ko urriaren 10ekoa, (EHAA Zk. 199/2003)

  Lehendakaritzako idazkari nagusiarena, Kanpo Harremanetan eta Kanpoko euskal gizatalde eta etxeen eremuan pertsonak espezializatzeko bekek deialdia egiteko dena.

ERAKUNDEAK
Deialdia egiten duen erakundea:
Jaurlaritzaren Lehendakaritza
Deialdia egiten duen organoa:
Kanpo Harremanetarako Idazkaritza Nagusia
Erakunde erabakigarria:
Jaurlaritzaren Lehendakaritza
Egitura atal ebazlea:
Kanpo Harremanetarako Idazkaritza Nagusia
Bertan emandako harreta:

Kanpo Harremanetarako Idazkaritza Nagusia
Lehendakaritza
Nafarroa kalea, 2
01007 Vitoria-Gasteiz

Itzuli

Kanpo Harremanetarako Idazkaritza Nagusia
Lehendakaritza
Nafarroa kalea, 2
01007 Vitoria-Gasteiz

Telefono bidezko harreta:

Sorkunde Vez Bilbao
Kanpo Harremanetarako Zuzendaritza - Kanpo Harremanetarako Idazkaritza Nagusia
Tel.: +34 945 018059
Fax: +34 945 018158

Sorkunde-Bez@ej-gv.es

TRAMITAZIOAK
Kanpo Harremanetan eta Kanpoko Euskal Gizatalde eta Etxeen eremuan pertsonak espezializatzeko bekak

Bekadunen espezializazioa eta prestakuntza Euskadin edo kanpoan Eusko Jaurlaritzak dituen edozein ordezkaritzetan egingo da, deialdi bakoitzean erabakitzen denaren arabera.

NORI ZUZENDUA
Onuradunak:

Pertsona Fisikoa

Betebeharrak:

a) Beken deialdia degiten den urtearen urtarrilaren 1a baino lehen auzotasun administratiboa Euskal Autonomia Erkidegoan izatea edo ofizialki onartua dagoen Euskal etxe baten kide izatea.

b) Goi-mailako unibertsitate tituluduna izatea.

c) Gehienez 30 urte izatea.

d) Aurretik inoiz ez izana Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorretatik ordaindutako beka berdin edo antzeko baten onuradun

PRESTAZIOA
Dotazioa:

1.- Beken dotazioa eta ordainketa ondorengoa izango da:

a) 22.500 euro beka bakoitza Ordezkaritzen alorrean.

b) 15.000 euro beka bakoitza Kanpo Harremanetarako alorrean.

c) 15.000 euro beka bakoitza Euskal Gizatalde eta Etxeen alorrean.

2.- Zenbateko honek dagokion atxikipen fiskala izango du.

TRAMITEAK
Eskaera:
Kanpo Harremanetan eta Kanpoko Euskal Gizatalde eta Etxeen eremuan pertsonak espezializatzeko bekak
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Formularioa (Eskaera)

Eskabide-orria

Dokumentazioa:
 • Erantsi beharreko agiriak

  Deialdiaren ebazpenean ezarritako epean eta eran Kanpo Harremanetarako Idazkaritza Nagusian aurkeztu beharko den eskaerarekin batera, honako hauek aurkeztu beharko dira:

  a) NANaren fotokopia. Euskal etxeetako kideek pasaportea aurkeztu beharko dute.

  b) 4. artikuluaren a) eta b) ataletan batzen diren baldintzen ziurtagiria.

  c) Curriculum vitae-a, espediente akademikoarekin.

  d) Eskatzen den bekaren inguruan egindako ikasketa eta esperientzia praktikoei buruzko ziurtagiriak. Kreditatzen diren ikasketak meritu gisa konputatuak izateko helburuaz ofizialak eta balio akademikoa izan beharko dute. 8. artikuluan ezarrita dagoenaren arabera, meritu gisa baloratuko diren hizkuntzei buruzko ahozko edo idatzizko gaitasuna kreditatzea ezinezkoa denean behar diren frograk egin beharko dira.

  e) Eskatzaileak egindako lanen edo argitalpenen kopia.

  f) Nortasun agiriaren tamainako argazkia.

  g) Zinpeko aitorpena, aurretik inoiz Euskal Autonomia Erkidegokok Aurrekontu Orokorretatik ordaindutako beka berdin edo antzeko baten onuradun ez dela izan adierazten duena.

Eskabideak aurkezteko lekua Eskabideak aurkezteko lekua
Telefono bidezkoa

Sorkunde Vez Bilbao
Kanpo Harremanetarako Zuzendaritza - Kanpo Harremanetarako Idazkaritza Nagusia
Tel.: +34 945 018059
Fax: +34 945 018158

Sorkunde-Bez@ej-gv.esAgiriak Aurkeztea:
Administrazioak eskatutako edota interesdunak berak eman nahi dituen agiriak aurkezteko, interesdunak ondorengo inprimakia aurkeztu beharko du, eransten dituen agiriak adieraziz.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Agiriak Aurkeztea (Dirulaguntza dokumentua)
Interesdunak bete beharreko inprimakia, administrazioak eskatutako dokumentuak emateko.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
Epea Luzatzea:
Prozedura hasteko eskabideak betetzen ez baditu deialdiaren berariazko arauek eskatutako baldintzak interesdunari eskakizuna egingo zaio hamar eguneko epean akatsa zuzentzeko edo aurkeztu ez dituen nahitaezko agiriak eramateko. Hautaketa-prozesu edo norgehiagoka-prozeduretan izan ezik, betiere formulario hau beteta aurkezten badu interesdunak aukera izango du akatsak zuzentzeko epea edo eskaturiko dokumentuak eramatekoa handitu dadila eskatzeko. Epe hau bost egunetan handitu ahal da baldin eta eskatutako agiriak aurkezteko zailtasun berezirik badago.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Epea Luzatzea (Dirulaguntza dokumentua)
Interesdunak bete beharreko inprimakia, akatsak zuzentzeko epea luzatzeko eskatzeko.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
Jakinarazpenetarako Datuak Aldatzea:
Interesdunak prozedura honetan jakinarazpenen datu pertsonalak alda ditzake erantsitako inprimakia betez. Bertan jakinarazpenak jasotzeko bidea eta hizkuntza adieraziko ditu.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Jakinarazpenetarako Datuak Aldatzea (Dirulaguntza dokumentua)
Interesdunak bete beharreko inprimakia, prozeduran jakinarazpenetarako datu pertsonalak aldatzeko eskatzeko.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
Atzera Egitea:
Interesdunak eskubidea izango du, bere eskabidea egin ondoren, ebazpena edonoiz eman arte du atzera egiteko. Atzera egin izanak ez dio eragozten interesdunari duen eskubideari eustea. Beraz, nahi badu eskubide horretaz baliatu ahal da beste prozedura batean.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Atzera Egitea (Dirulaguntza dokumentua)
Interesdunak bete beharreko inprimakia, bere eskaeran atzera egiteko eskatzeko.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
Laguntza Onartzea:
Baldin eta emandako laguntzarekin ados badago, interesdunak ematen zaion inprimakia betez onartu ahalko du. Kasu horretan, onarpena jaso ondoren, laguntza ordaintzeko izapideak betetzeari ekingo dio Administrazioak.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Laguntza onartzea (Dirulaguntza dokumentua)
Interesdunak bete beharreko inprimakia, emandako laguntza onartzeko.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
Uko Egitea:
Interesdunak prozedurarekin jarraitzeari edo eskatutako laguntzari uko egiteko eskubidea izango du, horren ebazpena eman ondoren, baina uko egiten duen interesdunak berari babesten dizkion eskubideak galdu egiten ditu.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Uko Egitea (Dirulaguntza dokumentua)
Interesdunak bete beharreko inprimakia, prozedurarekin jarraitzeari edo eskatutako laguntzari uko egiteko eskatzeko.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
Errekurtsoa Berraztertzea:
Errekurtsoa aurkeztuko da errekurritutako egintza eman duen organo berberean. Administrazio bidea amaitzen duten egintzen aurka jarriko da.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Errekurtsoa Berraztertzea (Dirulaguntza dokumentua)
Interesdunak bete beharreko inprimakia, aukerako berraztertzeko errekurtsoa jartzeko.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
DEIALDIAREN EGOERA
Eskabideak aurkezteko epea:
2003/10/11 - 2003/11/17
Aurkezteko epe-muga:

2003/10/11 - 2003/11/17

Ebazteko epea:

Sei hilabete

Isilbidearen ondorioak:
Ezespenezkoak
Ebazpenaren aurkako errekurtsoa:
 • Ebazpenaren aurkako errekurtsoa: Aukerako Berraztertzeko Errekurtsoa
 • Egitura atal ebazlea:  Kanpo Harremanetarako Idazkaritza Nagusia.
 • Jartze epea: Hilabete 1.
 • Ebazteko epea: Hilabete 1.
 • Ebazpen falta: Ez onartzea.
Isilbideagatik ez onartzeagatiko errekurtsoa:
 • Ebazpenaren aurkako errekurtsoa: Aukerako Berraztertzeko Errekurtsoa
 • Egitura atal ebazlea:  Kanpo Harremanetarako Idazkaritza Nagusia.
 • Jartze epea: 3 hilabete.
 • Ebazteko epea: Hilabete 1.
 • Ebazpen falta: Ez onartzea.