2005rako mugaren bi alde eta eskualde arteko lankidetzarako proiektuei diru-laguntzak
 

Saila / Erakunde Autonomiaduna

Jaurlaritzaren Lehendakaritza


Egitura atal kudeatzailea

Kanpo Harremanetarako Idazkaritza Nagusia


Deialdi honek mugazgaindiko eta eskualdearteko egitasmoak dirulaguntzak ematea helburutzat du. Erakunde pribatu edota publikoek mugazgaindiko edota europako eskualdeartekoen arloan garatutako ekintzak finantziatuko dira..

Deialdi honek mugazgaindiko eta eskualdearteko egitasmoak dirulaguntzak ematea helburutzat du. Erakunde pribatu edota publikoek mugazgaindiko edota europako eskualdeartekoen arloan garatutako ekintzak finantziatuko dira..


Nori Zuzendua

1.– Laguntzak pertsona fisiko edo juridikoek eskatu ahal izango dituzte, pribatuak nahiz publikoak izan, baldin eta bere helbidea laguntzak jasoko dituzten ekintzak garatuko diren eremu geografikoan baldin badute. Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak ez du laguntzarik eskatzerik izango.

2.– Proiektu bakarra eskatzaile bat baino gehiagoren artean aurkezten denean, titularkideek beraietako bat izendatu beharko dute Administrazioaren aurrean proiektuaren ordezkari izateko


Diru kopurua

2005 urterako mugaren bi alde eta eskualde arteko lankidetzarako proiektuei laguntzak emateko deialdia egiten da. Laguntza horien diru kopurua ehun eta hamasei milahirurogei etabat (116.061) euro dira, eranskin bakarrean onartu eta agertzen diren oinarriak kontuan izanik.


AraudiaEBAZPENA, 2005ko irailaren 6ekoa, Lehendakaritzaren idazkari nagusiarena, 2004rako mugaren bi alde eta eskualde arteko lankidetzarako proiektuei laguntzak emateko deialdia egiten duena.

Harremanak norekin

Maier Gorostiaga

Rafael HUESO

Kanpo Harremanetarako Idazkaritza Nagusia

C/.Navarra, 2 - 01007

VITORIA-GASTEIZ

Tel.: 945 01 81 44

Fax: 945 01 81 58

E-mail: ge00156t@ej-gv.es


Erantsi beharreko agiriak

Proiektuaren azalpen txostena eta proiektua gartzeko egitaraua

Pertsona juridiko edo fisikoaren identifikazio agiriaren fotokopia

Zerga alorreko eginbeharrak beteta dituela egiaztatzeko ziurtagiria, edo eginbehar horietatik salbuetsita dagoela egiaztatzekoa, bestela.

Estatutoak (pertsona juridikoa bada)

Banatutako aurrekontua


Eskabideak Aurkezteko Epea2005/09/28 - 2005/10/28

Eskabideak aurkezteko lekua

Kanpo Harremanetarako Idazkaritza Nagusia

Nafarroa kalea, 2 - 01007

VITORIA - GASTEIZ


Tramiteen deskripzioa

Ebaluazio Batzorde batek Lehendakaritzako Idazkari Nagusiari proposatuko dio Deialdearen Ebazpena.


Egitura Atal Ebazlea

Deialdiko dirulaguntzak Lehendakaritzako Idazkari Nagusiaren ebazpen batez esleituko dira.


Ebazteko epea

Sei hilabete baino lehen, deialdiaren epea hasi zenetik


Isilbidearen Ondorioak

Ezespenezkoak


Administrazio Bidearen Bukaera

Ebazpenak administrazio bidea agortzen du


Errekurtsoak / Erreklamazioa

Aukerako berraztertzeko errekurtsoa


Formularioak

Ez daude


Bestelako Agiriak

Ez dago


Oharrak

Ez dago


Abisua

Esta información tiene únicamente carácter orientativo, por lo que no sustituye ni modifica las Disposiciones normativas que regulan los diferentes procedimientos administrativos ni, en consecuencia, puede dar origen a derechos u obligaciones que no se encuentren contempladas en la Reglamentación específica.


Azken aldaketa

05/10/2005