Diru laguntzak, gazteria eta gizarte-ekintzaren esparruan jarduerak garatzeko. 2008

 

Saila / Erakunde Autonomiaduna

Kultura


Egitura atal kudeatzailea

Gazteria eta Gizarte-Ekintza Zuzendaritza


Xedea

Gazteak eta beste zenbait sektore berezi gizartean integra daitezen laguntzak emango dira Autonomia Erkidegoko erakundeei, beren kabuz egindako diseinuaren arabera, gazteria eta gizarte-ekintzarako egitarauak burutzeko.


Nori Zuzendua

Euskal Autonomia Erkidegoan kokatutako irabazi asmorik gabeko pertsona juridikoak, publikoak zein pribatuak.


Diru kopurua

750.000 €


Araudia

EHAA, 2008ko otsaialren 13koa


Harremanak norekin

Josu Gerediaga
Tlf.: 945 019 502


Erantsi beharreko agiriak

Eranskinetan eskatzen dena.


Eskabideak Aurkezteko Epea

2008-2-14tik 2008-3-13ra


Eskabideak aurkezteko lekua

Eusko Jaurlaritza
Kultura Saila
Donostia-San Sebastián 1
Lakua I, 2.solairua
01010 Vitoria-Gasteiz

Bizkaiko Kulturako Lurralde Unitatea
Gran Vía 85
48011 Bilbao

Gipuzkoako Kulturako Lurralde Unitatea
Andia 13
20004 Donostia-San Sebastián.

Eskabideak zuzenean entrega daitezke edo, bestela, azaroaren 26ko 30/1992 Legean ezarritako edozein bide erabiliz. Posta-bulegoan aurkeztu nahi izanez gero, eskabide-orria kartazal irekian aurkeztu beharko da, posta-funtzionarioak, ziurtapena egin baino lehen, data eta zigilua jarri diezazkion eskabide-orriari.


Tramiteen deskripzioa

Hasiera, jarraibidea eta ebazpena


Egitura Atal Ebazlea

Gazteria eta Gizarte-Ekintza zuzendaria


Ebazteko epea

Hiru hilabe, eskabideak aurkezteko epea amaitzen denetik.

Esleipen ebazpenaIsilbidearen Ondorioak

Ezespenezkoak


Administrazio Bidearen Bukaera

Ebazpenak administrazio bidea agortzen du


Errekurtsoak / Erreklamazioa

Aukerako berraztertzeko errekurtsoa


Formularioak

Eranskinak (doc 140 kb)


Bestelako Agiriak

Ez dago


Oharrak

Ez dago


Abisua

Informazio hau orientagarri gisa bakarrik ematen da eta, beraz, honek ez ditu ordezkatzen ezta aldatzen ere prozedura administratiboak erregulatzen dituzten xedapen arautzaileak, eta, ondorioz, ezin ditu sortu berariazko Araudian jasota ez dauden eskubideak edota betebeharrak.