2. eta 3. Kategoriako Instalazio Erradioaktiboen artean Iturriak Lekualdatzea.

 

Saila / Erakunde Autonomiaduna

Ekonomiaren Garapena eta Azpiegiturak


Egitura atal kudeatzailea

Energiaren, Meategien eta Industria Administrazioaren Zuzendaritza


Xedea

Iturri erradioaktiboak Europar Batasuneko estatu kideetatik  2. eta 3. kategoriako instalazio erradioaktiboetara lekualdatzea arautzea

Nori Zuzendua

Euskal Autonomia Erkidegoko 2. eta 3. kategoriako instalazio erradioaktiboak

Araudia
 • Reglamento (Euratom) nº 1493/93 del Consejo, de 8 de junio de 1993, (D.O.C.E. 19-06-1993) relativo a los traslados de sustancias radiactivas entre los Estados miembros

 • Real Decreto 1439/2010, de 5 de noviembre (B.O.E. 18-11-2010), por el que se modifica el Reglamento sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes, aprobado por Real Decreto 783/2001, de 6 de julio.

 • Harremanak norekin

  Industria Administrazio eta Segurtasuneko Zuzendaritza
  Tel.: 945 019696 / 945 019935

  Erantsi beharreko agiriak

  Itxitako iturrien lekualdatze-jakinarazpena


  Dagokion tasa

  Honako dekretu honetan araututakoak: 1/2007 LEGEGINTZA DEKRETUA, irailaren 11koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren tasa eta prezio publikoei buruzko Legearen testu bategina onartzen duena.

  Eskabideak Aurkezteko Epea

  Urte osoa.


  Eskabideak aurkezteko lekua

  Industria Administrazio eta Segurtasuneko Zuzendaritza
  Tel.: 945 019696 / 945 019935

  Tramiteen deskripzioa

  ---


  Egitura Atal Ebazlea

  Industria Administrazio eta Segurtasuneko Zuzendaritza


  Ebazteko epea

  ---

  Isilbidearen Ondorioak

  Ez dagokio


  Administrazio Bidearen Bukaera

  Ez dagokio


  Errekurtsoak / Erreklamazioa

  Ez dagokio


  Formularioak

  Itxitako iturrien lekualdatze-jakinarazpena

  Bestelako Agiriak ---
  Oharrak

  ---

  Abisua

  Informazio hau orientagarri gisa bakarrik ematen da eta, beraz, honek ez ditu ordezkatzen ezta aldatzen ere prozedura administratiboak erregulatzen dituzten xedapen arautzaileak, eta, ondorioz, ezin ditu sortu berariazko Araudian jasota ez dauden eskubideak edota betebeharrak.


  Azken aldaketa

  07/02/2013