Meatze-baliabideen aprobetxamendua ustiatzeko proiektuak garatzen dituzten lan-planak edo ikerketa-planak onartzeko prozedura.

 

Saila / Erakunde Autonomiaduna

Ekonomiaren Garapena eta Azpiegiturak


Egitura atal kudeatzailea

Energiaren, Meategien eta Industria Administrazioaren Zuzendaritza


Xedea

EAEko meatze-baliabideen aprobetxamendua ustiatzeko proiektuak garatzen dituzten lan-planak edo ikerketa-planen onarpena lortzea

Nori Zuzendua

Ustiapen-proiektuaren titularra edo ustiatzailea.

Araudia
 • Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas (BOE 24/07/1973)
 • Real Decreto 2857/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento General para el Régimen de la Minería.
 • Ley 54/1980, de 5 de noviembre, de modificación de la Ley de Minas, con especial atención a los recursos minerales energéticos.
 • Real Decreto 107/1995, de 27 de enero, de criterios de valoración para configurar la Sección A) de la Ley de Minas.
 • Ebazpena, 1996ko ekainaren 5ekoa, Industria, Energia eta Meategien Administrazio-zuzendariarena, urtarrilaren 27ko 107/1995 Errege Dekretuaren aplikazioari buruzko jarraibidea onartzen duena. Azken Dekretu horrek, Meategiei buruzko Legearen A) atala eratzeko balioespen-irizpideak finkatzen ditu (143. EHAA, 1996-07-26). (143. EHAA, 2010eko maiatzaren 4koa).
 • Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los residuos de las industrias extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades mineras.
 • EBAZPENA, 2010eko abenduaren 29koa, Energia eta Meategien zuzendariarena, Energia eta Meategien Zuzendaritzaren jarraibideei buruzkoa, ustiapen-proiektu, lan-plan eta leheneratze-planen bisatuari dagokionez.

Harremanak norekin

Arabako Lurralde Ordezkaritza
Tel.: 945 01 77 79

Bizkaiko Lurralde Ordezkaritza
Tel.: 944 03 14 38

Gipuzkoako Lurralde Ordezkaritza
Tel.: 943 02 25 15

Erantsi beharreko agiriak
 • Lan plana
 • Leheneratze-planari erantsitakoa.

Dagokion tasa

1/2007 Legegintza Dekretua, irailaren 11koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren tasa eta prezio publikoei buruzko Legearen testu bategina onartzen duena.

Eskabideak Aurkezteko Epea

Urte bakoitzeko aurreneko hiru hilabeteak.


Eskabideak aurkezteko lekua

Arabako Lurralde Ordezkaritza
Samaniego, 2
01008 Vitoria-Gasteiz
Tel.: 945 01 77 79

Bizkaiko Lurralde Ordezkaritza
Concha Jenerala, 23
48010-Bilbo
Tel.: 944 03 14 38

Gipuzkoako Lurralde Ordezkaritza
Easo, 10
20006- Donostia/San Sebastián
Tel.: 943 02 25 15

Tramiteen deskripzioa
 • Agiriak dagokion lurralde ordezkaritzan aurkezten dira.
 • Aurkeztutako agiriak aztertzen eta baloratzen dira.
 • Ustiatzeko baimena edo emakida emateko ebazpena

Egitura Atal Ebazlea

Industria Sailaren dagokion lurralde historikoko bulegoko burua.


Ebazteko epea

Hiru hilabete.

Isilbidearen Ondorioak

Baiespenezkoak


Administrazio Bidearen Bukaera

Ebazpenak ez du administrazio bidea agortzen


Errekurtsoak / Erreklamazioa

Gorako errekurtsoa


Formularioak

Meatze Proiektu eta Planak Tramitatzeko Eskabide-Eredua

Bestelako Agiriak

-


Oharrak

-

Abisua

Informazio hau orientagarri gisa bakarrik ematen da eta, beraz, honek ez ditu ordezkatzen ezta aldatzen ere prozedura administratiboak erregulatzen dituzten xedapen arautzaileak, eta, ondorioz, ezin ditu sortu berariazko Araudian jasota ez dauden eskubideak edota betebeharrak.


Azken aldaketa

12/02/2013