EAEn jarduten duten Kontrol Erakundeen jardunen kontrola

 

Saila / Erakunde Autonomiaduna

Ekonomiaren Garapena eta Azpiegiturak


Egitura atal kudeatzailea

Energiaren, Meategien eta Industria Administrazioaren Zuzendaritza


Xedea

Euskal Autonomia Erkidegoan jarduten duten kontrol-erakundeek, baimenduta dauden gaietan egiaztatze-baldintzak betetzen dituztela bermatzea, baita baimenduta dauden xedearen ezaugarriekin bat etorriz jarduten dutela bermatzea ere. Nori Zuzendua

EAEko indarreko Kontrol Erakunde baimendu guztiak.

Araudia
  • Real Decreto 411/1997, de 21 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento de la infraestructura para la Calidad y Seguridad Industrial.

  • Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento de la infraestructura para la Calidad y Seguridad Industrial.

  • Industria, Energia eta Meategien Administrazio-zuzendariaren 1997ko uztailaren 1eko EBAZPENA, behin behineko jarraibideak onartzen dituena, beste Autonomia Erkidego batzuek baimendutako Kontrol Erakundeen jardun-jakinarazpenari dagokionez..

  • Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria (B.O.E. 23/06/92)

  • 8/2004 Legea, Euskal Autonomia Erkidegoko Industriakoa (2004/11/29ko EHAA)


Harremanak norekin

ARABAKO LURRALDE ORDEZKARITZA
Tel.: 945 01 77 70

GIPUZKOAKO LURRALDE ORDEZKARITZA
Tel.: 943 02 25 00

BIZKAIKO LURRALDE ORDEZKARITZA
Tel.: 94 403 14 00

Erantsi beharreko agiriak
  • Memoria zehatza, baimenduta dagoen gaietan EAEn egindako jardunei buruzkoa.
  • Egiaztatu zuen egiaztatze-entitatearen jarraipen-txostenaren kopia, egiaztatze-baldintzak betetzen direla berresten duena.

Dagokion tasa

---

Eskabideak Aurkezteko Epea

Urte osoan zehar.


Eskabideak aurkezteko lekua

ARABAKO LURRALDE ORDEZKARITZA
Samaniego, 2
01008-Vitoria-Gasteiz
Tel.: 945 017770
Fax: 945 017051

GIPUZKOAKO LURRALDE ORDEZKARITZA
Easo, 10
20006-Donostia-San Sebastián
Tel.: 943 022500
Fax: 943 022542

BIZKAIKO LURRALDE ORDEZKARITZA
Concha jenerala, 23
48010-Bilbao
Tel.: 94 4031400
Fax: 94 4031445

Tramiteen deskripzioa ---
Egitura Atal Ebazlea Lurralde Bulegoko Industria-koordinatzailea.
Ebazteko epea

---

Isilbidearen Ondorioak

Ezespenezkoak


Administrazio Bidearen Bukaera

Ebazpenak ez du administrazio bidea agortzen


Errekurtsoak / Erreklamazioa

Gorako errekurtsoa


Formularioak

---

Bestelako Agiriak ---
Oharrak

---

Abisua

Informazio hau orientagarri gisa bakarrik ematen da eta, beraz, honek ez ditu ordezkatzen ezta aldatzen ere prozedura administratiboak erregulatzen dituzten xedapen arautzaileak, eta, ondorioz, ezin ditu sortu berariazko Araudian jasota ez dauden eskubideak edota betebeharrak.


Azken aldaketa

06/02/2013