Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Saila

Proiektua behar duten, edo jendarteko lokalei zerbitzua ematen dieten edo erabiltzaile bati baino gehiagori zerbitzua ematen dieten instalazio termikoen aldizkako ikuskapenak.

 

Saila / Erakunde Autonomiaduna

Ekonomiaren Garapena eta Azpiegiturak


Egitura atal kudeatzailea

Energiaren, Meategien eta Industria Administrazioaren Zuzendaritza


Xedea

Zerbitzuan jartzen diren egunean, instalazio termikoek indarreko araudian adierazitako baldintzak betetzen eta mantentzen dituztela bermatzea.

Nori Zuzendua

Instalazio-proiektua behar duten, edo jendarteko lokalei zerbitzua ematen dieten edo erabiltzaile bati baino gehiagori zerbitzua ematen dieten instalazio termikoak, berriak eta indarrean daudenak.

Araudia
 • Real Decreto 1027/2007 (B.O.E. 29-8-2007) por el que se aprueba el reglamento de Instalaciones Térmicas de los Edificios.


 • Real Decreto 1826/2009 (B.O.E. 11-12-2009) por el que se modifica el RD 1027/2007 de 20 de julio.


 • Real Decreto 249/2010 (B.O.E. 18-3-2010) por el que se adaptan determinadas disposiciones en materia de energía y minas a lo dispuesto en la Ley 17/2009.


 • Agindua, 2008ko uztailaren 22koa (2008-9-23ko EHAA), Industria, Merkataritza eta Turismoko sailburuarena, instalazioei buruzko Erregelamenduarekin zerikusia duten arauak ematen dituena.


 • EBAZPENA, 2010eko otsailaren 19koa (2010-5-13ko EHAA), Industria Administrazio eta Segurtasuneko zuzendariarena, «Eraikinetako instalazio termikoen aldizkako ikuskapenen eskuliburuaren» 1. edizioa onartzen duena.


 • Real Decreto 1751/1998 (B.O.E. 05-08-1998), sobre Instalaciones Térmicas en los edificios y sus ITCs.


 • Corrección de errores del Real Decreto 1751/1998 (B.O.E. 29-10-1998)


 • Real Decreto 1218/2002 (B.O.E. 03-12-2002), de modificación del Real Decreto 1751/1998.


 • Real Decreto 1618/1980, de 4 de julio, (B.O.E. 6-8-1980) por el se aprueba el Reglamento de instalaciones de calefacción, Climatización y Agua Caliente Sanitaria con el fín de racionalizar el consumo energético.


 • Orden de 16 de julio de 1981 (B.O.E. 13-08-1981) por la que se aprueban las instrucciones técnicas complementarias denominadas IT.IC, con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento de instalaciones de calefacción, Climatización y Agua Caliente sanitaria con el fín de racionalizar el consumo energético.


 • Agindua, 2000ko uztailaren 12koa (2000-09-19ko EHAA), ke-husteari buruzkoa.


 • Ebazpena, 2000ko irailaren 4koa (2000-10-04ko EHAA), husteei aplikatu beharreko jarraibideei buruzkoa.


 • Agindua, 2004ko otsailaren 17koa (2004-03-22ko EHAA), uztailaren 12ko Agindua aldatzeari buruzkoa.


 • Real Decreto 865/2003 (B.O.E. 18-07-2003), sobre prevención y control de la legionelosis.

Harremanak norekin

---

Erantsi beharreko agiriak

---


Dagokion tasa

---

Eskabideak Aurkezteko Epea

Instalazioaren egikaritza amaitu eta berehala, funtzionamenduan jarri aurretik.


Eskabideak aurkezteko lekua

Baimendutako ikuskapen-entitateak

Ikuskapen-entitateen zerrenda

Tramiteen deskripzioa

---


Egitura Atal Ebazlea

Zerbitzuko koordinatzailea


Ebazteko epea

---

Isilbidearen Ondorioak

Ez dagokio


Administrazio Bidearen Bukaera

Ebazpenak ez du administrazio bidea agortzen


Errekurtsoak / Erreklamazioa

Administrazioarekiko auzi-errekurtsoa
Gorako errekurtsoa


Formularioak

---

Bestelako Agiriak

---


Oharrak

---

Abisua

Informazio hau orientagarri gisa bakarrik ematen da eta, beraz, honek ez ditu ordezkatzen ezta aldatzen ere prozedura administratiboak erregulatzen dituzten xedapen arautzaileak, eta, ondorioz, ezin ditu sortu berariazko Araudian jasota ez dauden eskubideak edota betebeharrak.


Azken aldaketa

10/10/2018