Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Saila

Hozteko instalazioak zerbitzuan jartzea

 

Saila / Erakunde Autonomiaduna

Ekonomiaren Garapena eta Azpiegiturak


Egitura atal kudeatzailea

Energiaren, Meategien eta Industria Administrazioaren Zuzendaritza


Xedea

Hozteko instalazioek zerbitzuan jartzeko indarreko araudia betetzen dutela bermatzea.

Instalatzaileak erantzukizun-aitorpen bat egiten du, instalazioak indarreko araudia betetzen duela adieraziz, eta prestatzearen jakinarazpena administrazioan aurkeztu ondoren, instalazioak bere funtzionamendua hasten du legezko moduan.

Instalatzaileak une horretatik aurrera 10 eguneko epea dauka eskatutako dokumentazio guztia emateko.

Emandako dokumentazioa aztertuko du administrazioak, atzemandako gabeziak konpontzeko eskatuz.

Administrazioak instalazioak “in situ” ikuskatzeko eskubidea dauka.

Egindako analisien emaitza positiboa denean itxiko du espedientea, eta kontrako emaitza izanez gero, instalatzaileari eskatuko dio atzemandako akats teknikoak konpontzeko, eta horiek larriak badira instalazioa gelditzera iritsi daiteke.

Nori Zuzendua

Hozteko instalazio berriak.

Araudia
 • Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.


 • Real Decreto 560/2010 de 7 de mayo de adaptación de diferentes disposiciones reglamentarias en materia de seguridad industrial a lo dispuesto en la ley 25/2009.


 • Real Decreto 3099/77 (B.O.E. 06-12-1977), sobre el Reglamento de Seguridad para plantas e instalaciones frigoríficas.

 • Orden de 24 de enero de 1978 (B.O.E. 03-02-1978), por la que se aprueban las Instrucciones Complementarias.

 • Modificaciones del Reglamento y de sus Instrucciones técnicas complementarias.

 • Agindua, 2005eko irailaren 1ekoa (2005-10-17ko EHAA), proiekturik gabeko instalazioak izapidetzeko prozedurari buruzkoa.

Harremanak norekin

Industria Segurtasuneko teknikariak:

ARABAKO LURRALDE ORDEZKARITZA
Tel.: 945 017778

GIPUZKOAKO LURRALDE ORDEZKARITZA
Tel.: 943 022525

BIZKAIKO LURRALDE ORDEZKARITZA
Tel.: 94 4031400

Erantsi beharreko agiriak
 • Zerbitzuan jartzearen jakinarazpena
 • Instalazioaren proiektu teknikoa
 • Erabiltzailearen liburua.
 • Ontzi edo bereizgailuen ziurtagiria.
 • Kontserbazio-kontratua.

 

 

 

 


Dagokion tasa

---

Eskabideak Aurkezteko Epea Instalazioaren egikaritza amaitu eta berehala, funtzionamenduan jarri aurretik.
Eskabideak aurkezteko lekua

Baimendutako erakundeak

ARABAKO LURRALDE ORDEZKARITZA
Samaniego, 2
01008-Vitoria-Gasteiz
Tel.: 945 017778
Faxa: 945 017787 - 017051

GIPUZKOAKO LURRALDE ORDEZKARITZA
Easo, 10
20006-Donostia-San Sebastián
Tel.: 943 022525
Faxa: 943 022542

BIZKAIKO LURRALDE ORDEZKARITZA
Concha jenerala, 23
48010-Bilbao
Tel.: 94 4031400
Faxa: 94 4031445

Tramiteen deskripzioa ---
Egitura Atal Ebazlea

Zerbitzuko koordinatzailea


Ebazteko epea

---

Isilbidearen Ondorioak

Baiespenezkoak


Administrazio Bidearen Bukaera

Ebazpenak ez du administrazio bidea agortzen


Errekurtsoak / Erreklamazioa

Gorako errekurtsoa


Formularioak

Zerbitzuan jartzearen jakinarazpena

Bestelako Agiriak

---


Oharrak

Administrazio Bidearen Bukaera: 

 • Izapidearen amaiera: Izapidearen amaieraren ziurtagiria ematea (eskatzen bada).
 • Instalazioa gelditzea.

Abisua

Informazio hau orientagarri gisa bakarrik ematen da eta, beraz, honek ez ditu ordezkatzen ezta aldatzen ere prozedura administratiboak erregulatzen dituzten xedapen arautzaileak, eta, ondorioz, ezin ditu sortu berariazko Araudian jasota ez dauden eskubideak edota betebeharrak.


Azken aldaketa

15/10/2012