Gobernantza Publiko eta Autogobernu Saila

Informazioaren segurtasuna

PLATEA: E-Administraziorako Plataforma Teknologikoa

Dokumentuak Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren eta bere erakunde autonomoen barruan administrazio-zerbitzu elektronikoak ematera zuzendutako sistema informatikoak eraikitzeko jarduerak gidatzeko balio duen marko estrategikoa ezartzen du.

PLATEA: SEGURTASUN ESKULIBURUA

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrean eta haren Erakunde Autonomoetan informazio-segurtasuna mantentzeko Segurtasun Eskuliburua izapidetze telematikoa (e-Administrazioa) ahalbidetzeko aplikazio informatikoen esparrukoa:

Eusko Jaurlaritzako erabiltzaileen betebehar orokorrak

Dokumentu honen helburua da Eusko Jaurlaritzako erabiltzaileek Eusko Jaurlaritzako zerbitzu elektronikoekin lotutako informazioa edo agiriak maneiatzean zaindu behar dituzten betebehar orokorrak zehaztea. Dokumentu honen bidez, langile guztiek informazioaren segurtasunaren arloan bete behar dituzten gidalerro orokorrak ezarri nahi dira.

Dokumentu hau Eusko Jaurlaritzak emandako zerbitzuei buruz eta, bereziki, zerbitzu horiek bitarteko elektronikoen bidez emateari buruz dauden dokumentu guztiei edo bestelako informazio guztiei (egituratuta zein ez) aplikatu behar zaie.

Dokumentu honetan jasota dauden erabiltzaileen betebehar orokorrak Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko (sailak) eta Eusko Jaurlaritzako Erakunde Autonomoetako langile guztiek bete behar dituzte administrazio elektronikoaren arloan, eta Eusko Jaurlaritzako zerbitzuetako bati lotutako dokumentuak edo informazioa eskura ditzaketen kanpoko enpresa azpikontratatuetako langile guztiek ere bai.

Eusko jaurlaritzan gailu elektronikoak eta gizarte sareak SEGURTASUNEZ erabiltzeko gomendioen gida

Azken aldaketako data: