Lehendakaritza

Kabinetearen Zuzendaritza

ARLOAK / EGINKIZUNAK

Egiteko hauek ditu Kabinetearen Zuzendaritzak, dekretu honen 6. artikuluan oro har ematen zaizkion egitekoez gain,:

 1. Lehendakariaren gizarte- eta erakunde-harremanak garatu eta sustatzeko irizpide orokorrak ezartzea.
 2. Lehendakariak gizarte-eragile, herritar eta erakundeekin dituen harremanak gauzatzea eta harremanon jarraipena egitea.
 3. Lehendakariak parte hartu behar duen ekitaldi ofizialak egoki antolatu eta burutzen direla bermatzea.
 4. Idazkaritzaren arlorako eta Lehendakaritzaren harreman publikoetarako behar diren ekintzak burutzea.
 5. Kanpo Harremanen Idazkaritza Nagusiarekin koordinaturik, lehendakariari laguntza logistikoa ematea kanpora egin behar dituen bidaietarako.
 6. Kanpo Harremanen Idazkaritza Nagusiarekin koordinaturik, kanpoko pertsona ospetsuek Euskadira egiten dituzten bidaietarako laguntza logistikoa ematea.
 7. Lehendakaritzari eta Jaurlaritzako kargu publikodunei protokoloaren araubidea aplikatzea.

6. artikulua.- Zuzendaritzak.

Lehendakaritzaren egitura osatzen duten zuzendaritzetako bakoitzari dagokio, dekretu honen hurrengo kapituluetan zehaztutako arlo espezifikoei kalterik egin gabe, egiteko orokor hauek betetzea:

 1. Kontratazio-organo gisa jardutea esleituta dituzten jardun-arloei dagozkien gaietan, indarreko legeen arabera kontratuak txikitzat jotzen badira.
 2. Indarrean dauden legeetan txikitzat tipifikatutako kontratuen gastu-baimenak ematea zuzendaritzen jardun-arloei dagozkien espedienteetan.
 3. Zuzendaritzen eskumen-arloan, Lehendakaritzako Zerbitzu Zuzendaritzarekin koordinatuta, Euskararen Erabilera Normalizatzeko Planean ezarritako helburuak zehaztea eta helburuok ezartzeko eta ebaluatzeko behar diren ekimenak garatzea.
 4. Zuzendaritzen esparruan, Euskal Autonomia Erkidegoko Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Planaren helburuak definitzea, bai eta helburu horiek lortzeko ekintzak eta ekimenak sustatu, gauzatu eta ebaluatzea ere; eta, horretarako, emakumeen eta gizonen berdintasunaren arloko politiken kudeaketa integratua egin, Araubide Juridikoaren Zuzendaritzako Berdintasunerako Unitatearen koordinaziopean eta Emakunde–Emakumearen Euskal Erakundearekiko lankidetzan.

Harremanetarako datuak

Helbidea

Navarra, 2
01007 Vitoria-Gasteiz
Araba

Telefonoa/k

Posta elektronikoa/k

Faxa

 • 945017830
AƱadir a la libreta de direcciones
AƱadir a la libreta de direcciones
AƱadir a la libreta de direcciones

KARGUAK

Miren Edurne Erezkano Bustinza
(2023/04/15 - 2024/06/28) Kabineteko zuzendaria

LOTUTAKO ERAKUNDEAK

Goragoko erakundeak

Kabinetearen Zuzendaritza

ARLOAK / EGINKIZUNAK

Egiteko hauek ditu Kabinetearen Zuzendaritzak, dekretu honen 6. artikuluan oro har ematen zaizkion egitekoez gain,:

 1. Lehendakariaren gizarte- eta erakunde-harremanak garatu eta sustatzeko irizpide orokorrak ezartzea.
 2. Lehendakariak gizarte-eragile, herritar eta erakundeekin dituen harremanak gauzatzea eta harremanon jarraipena egitea.
 3. Lehendakariak parte hartu behar duen ekitaldi ofizialak egoki antolatu eta burutzen direla bermatzea.
 4. Idazkaritzaren arlorako eta Lehendakaritzaren harreman publikoetarako behar diren ekintzak burutzea.
 5. Kanpo Harremanen Idazkaritza Nagusiarekin koordinaturik, lehendakariari laguntza logistikoa ematea kanpora egin behar dituen bidaietarako.
 6. Kanpo Harremanen Idazkaritza Nagusiarekin koordinaturik, kanpoko pertsona ospetsuek Euskadira egiten dituzten bidaietarako laguntza logistikoa ematea.
 7. Lehendakaritzari eta Jaurlaritzako kargu publikodunei protokoloaren araubidea aplikatzea.

6. artikulua.- Zuzendaritzak.

Lehendakaritzaren egitura osatzen duten zuzendaritzetako bakoitzari dagokio, dekretu honen hurrengo kapituluetan zehaztutako arlo espezifikoei kalterik egin gabe, egiteko orokor hauek betetzea:

 1. Kontratazio-organo gisa jardutea esleituta dituzten jardun-arloei dagozkien gaietan, indarreko legeen arabera kontratuak txikitzat jotzen badira.
 2. Indarrean dauden legeetan txikitzat tipifikatutako kontratuen gastu-baimenak ematea zuzendaritzen jardun-arloei dagozkien espedienteetan.
 3. Zuzendaritzen eskumen-arloan, Lehendakaritzako Zerbitzu Zuzendaritzarekin koordinatuta, Euskararen Erabilera Normalizatzeko Planean ezarritako helburuak zehaztea eta helburuok ezartzeko eta ebaluatzeko behar diren ekimenak garatzea.
 4. Zuzendaritzen esparruan, Euskal Autonomia Erkidegoko Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Planaren helburuak definitzea, bai eta helburu horiek lortzeko ekintzak eta ekimenak sustatu, gauzatu eta ebaluatzea ere; eta, horretarako, emakumeen eta gizonen berdintasunaren arloko politiken kudeaketa integratua egin, Araubide Juridikoaren Zuzendaritzako Berdintasunerako Unitatearen koordinaziopean eta Emakunde–Emakumearen Euskal Erakundearekiko lankidetzan.

Harremanetarako datuak

Helbidea

Navarra, 2
01007 Vitoria-Gasteiz
Araba

Telefonoa/k

Posta elektronikoa/k

Faxa

 • 945017830
AƱadir a la libreta de direcciones
AƱadir a la libreta de direcciones
AƱadir a la libreta de direcciones

KARGUAK

Miren Edurne Erezkano Bustinza
(2023/04/15 - 2024/06/28) Kabineteko zuzendaria

LOTUTAKO ERAKUNDEAK

Goragoko erakundeak