Elikadura, Landa Garapena, Nekazaritza eta Arrantza Saila

[LEADER 2023]  Nekazaritza Politika Erkidearen 2023-2027 Plan Estrategikoaren (NPEPE) esparruan onartutako LEADER eremuko landa-udalerrien sustapen, garapen eta dibertsifikazio ekonomikorako laguntzak

ZERBITZU-TALDEKATZEA
Xedea

LEADER 2023 deialdiaren oinarriak*

*Deialdiaren testua aldatu egin da, eta 51. oinarria ezabatu egin da, Euskadin LEADER esku-hartzeari aplika dakiokeen Plan Estrategikoaren esparruan jasotako oharrak urratzen baititu.