Gobernantza, Administrazio Digital eta Autogobernu Saila

KUDEAKETAREN EBALUAZIOAK ETA HOBEKUNTZA-PLANAK

Aurrerabideren proiektuetako bat hau da: autoebaluazioak egitea, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko antolakuntza-unitate bakoitzean, unitateak ereduarekiko duen egoera aztertzeko eta sendotze- eta hobetze-planak zehazteko.

Prozesu hori Egiten Ikasi proiektua egin duten antolakuntza-unitateetako langileek egingo dute, eta DACIMAko eta Kudeaketa Hobetzeko Lankideen Sareko bi lagunez osatutako taldearen laguntza izango du; lantalde horrek hau adostuko du antolakuntza-unitatearekin:

 • Kudeaketa hobetzearen arloan izandako aurrerabideari buruzko kontraste-txostena (indarguneak eta sendotu eta hobetu beharreko guneak)
 • Hobekuntza-plana egiteko kontuan hartu beharko diren sendotze- eta hobetze-arloak
 • Datozen hiru urteetarako sendotze- eta hobetze-plana 

EZAUGARRIAK 

 • Errazak
 • Bertako langileek egindakoak
 • Egiten Ikasi proiektuan parte hartu duten antolakuntza-unitateetako langileek zuzenean parte hartuko dute, eurak izango dira protagonista.
 • 3 urterako plana, eredutik datozen hobekuntza-ekintzak dituena. 

FASEAK ETA GARAPENA 

 1. Memoria Eginez Gara egitea edo eguneratzea
 2. Autoebaluazioa (antolakuntza-unitateko langileek)
  • Autoebaluazio indibidualaren galdetegia bete
  • Galde-sorta adostu
 3. Kontrastea (antolakuntza-unitateko langileek, DACIMAko eta Lankideen Sareko langileekin)
  • Adostutako autoebaluazioa birpasatu
  • Sendotu eta hobetu beharrekoak diren alderdiak eta indarguneak identifikatu, ardatz bakoitzean.
  • Lehenespena, sendotu eta hobetu beharreko alderdiak zehazteko
  • Sendotze- eta hobetze-plana egitearen plangintza
 4. Sendotzeko eta hobetzeko plana
  • Prestaketa (unitatean)
  • Balidazioa (saioan, kontrastatzen parte hartu zutenekin)
 5. Planaren segimendua
  • Planaren bete den aztertzea urteroko saioan (saioan, kontrastatzen parte hartu zutenekin)

EGUNGO EGOERA 

 • Martxoan eta apirilean, pilotu bat egin zen lau antolakuntza-unitaterekin.
 • Funtzionamendua aztertu ondoren, doiketa batzuk egin ziren definitutako sisteman, eta lehenengo ebaluazio-plana abiarazi zen; plan horrek beste hemeretzi antolakuntza-unitateri eragin zien, ekainetik urrira artean.
Azken aldaketako data: 2017/01/10