Lehendakaritza

Araudia

186/2021 DEKRETUA"Euskal Autonomi Elkarteaz kanpoko Euskal Gizatalde eta Etxeekiko harremanetarako maiatzaren 27ko 8/1994 Legea" garatuz onartutako arau sortak araupetzen du Eusko Jaurlaritzaren kanpoko euskal gizataldeekiko jarduera oro (hutsen zuzenketa).
Kanpoan den Euskal Komunitatearen Zuzendaritzaren funtzioak "70/2017 DEKRETUA, apirilaren 11koa, Lehendakaritzako egitura organikoa eta funtzionala ezartzekoa", ezartzen dira.

Hona hemen Legeak garatzen duten Dekretuen zerrenda:

Euskal Etxeak aitortu eta erroldatzea:

 • 318/1994 DEKRETUA, uztailaren 28koa, Euskal Autonomi Elkartetik kanpo dauden Euskal Etxeak aitortu eta erroldatzea arautzen duena
 • 106/1996 DEKRETUA, maiatzaren 14koa, Euskal Autonomi Elkartetik Kanpora dauden Euskal Etxeak aitortu eta erregistratzeko araubidea ezartzeko Dekretua aldatzeko dena

Euskal Gizataldeekiko harremanetarako organoak:

 • 234/1995 DEKRETUA, apirilaren 11koa, euskal gizataldeekiko harremanetarako organoak arautzeko dena
 • 35/2019 DEKRETUA, azaroaren 22koa, Lehendakariarena, Euskal Gizataldeekiko Harremanetarako Aholku Batzordeko kideak izendatzen dituena.

Euskal Etxeentzako dirulaguntzak:

 • 50/2008 DEKRETUA (EHAA Zk. 69/2008) martxoaren 18koa, euskal etxeentzako diru-laguntzak emateko araubidea ezartzen duena
 • 175/2014 DEKRETUA (EHAA Zk. 176/2014) irailaren 9koa, Euskal Etxeentzako diru-laguntzak emateko araubidea ezartzeko Dekretua aldatzekoa
 • 186/2021 DEKRETUA, uztailaren 27koa, zeinaren bidez bigarrenez aldatzen baita Euskal Etxeentzako dirulaguntzak emateko araubidea ezartzen duen dekretua

Egoera larrian dauden pertsonei dirulaguntzak:

 • 222/2003 DEKRETUA, irailaren 30ekoa, Euskal etxeei diru-laguntzak emateko deialdia arautzeko dena. Diru-laguntza horiek atzerrian dauden euskal gizataldeetako partaideak diren eta egoera larrian eta asistentzia faltan dauden pertsonei laguntzeko dira

Gaztemundu:

 • 316/2003 DEKRETUA, abenduaren 23koa, Gaztemundu programa arautzen duena
 • 38/2015 DEKRETUA, martxoaren 31koa, Gaztemundu programa arautzen duen Dekretua aldatzeko dena

Espezializatzeko Bekak:

 • 12/2019 DEKRETUA, urtarrilaren 29koa, Kanpo-harremanen eremuan gazteak prestatzeko bekak arautzen dituena

Andrés de Irujo Saria:

 • 98/2000 DEKRETUA, ekainaren 6koa, Andrés de Irujo Saria arautzeko. Sari hori atzerriko euskal presentziari buruzko sortze edo ikerketa lanak saritzeko da

Bira Kulturalak:

 • 186/2003 DEKRETUA, uztailaren 29koa, kanpoko euskal etxeak dauden tokietara bira kulturalak egiteko diru-laguntzen araubidea ezartzen duena

 

Programak deitu eta erabakitzen dira dagozkion Ebazpen bidez. Web honetan eskuragarri izango dira Ebazpen guztiak, "Izapideak eta zerbitzuak" atalean.

 

Azken aldaketako data: