Industria, Trantsizio Energetiko eta Jasangarritasunaren Saila

EUTR Agenteen Erregistroa

OHAR INTERESGARRIAK:

  • 2023ko ekainean argitaratutako Baso-soiltzearen aurkako Europako Erregelamendua (EUDR) indarrean sartzearekin batera, beste urrats bat eman da Europar Batasunetik baso-soiltzearen aurkako borrokari ekiteko moduan. Araudi berri horren bidez, Zuraren Erregelamenduan (EUTR) eta FLEGT Erregelamenduan behartzen zen zurezko produktuen legezkotasuna bermatzeko eskakizunak ikuspegi zabalagoa hartzen du, beharrezkoa baita munduko baso-soiltzea eta horri lotutako biodibertsitatearen galera geldiarazteko helburua lortzeko. Testuinguru horretan, MITECOk, EUDR eta FLEGT Estatuko agintaritza eskuduna den aldetik, informazio erabilgarria eman nahi die erregelamendu berri honen eraginpeko lehengai guztiei (zura, soja, behi-azienda, olio-ahurra, kafea, kakaoa eta kautxua) lotutako operadoreei eta merkatariei, aurre egin beharreko erronka berriei egokituta. Hori dela eta, EUDR eta FLEGT araudiekin lotutako berrikuntzetan interesa duten guztientzat informazio-gune bat jarriko da abian, bide digitalen bidez. Informazioa (berriak, berriak, tresnak, prestakuntza, etab.) jaso nahi duten pertsonek eta erakundeek hemen eman dezakete izena.
  • 1088/2015 Errege Dekretua indargabetzen duen eta, hala badagokio, aitorpenak aurkezteko betebeharra ezabatzen duen legedi nazional berri bat egon arte, EUTR eragileentzat baldintza da 2024ko abenduaren 30a baino lehen merkatuan sartutako EUTR produktu guztien erantzukizunpeko adierazpena urtero aurkeztea. 2023ko ekainaren 29a baino lehen ekoitzitako eta 2024ko abenduaren 30etik aurrera merkatuan sartutako egurraren eta egurraren produktuen kasuan bakarrik, EUTRk 2027ko abenduaren 31ra arte jarraituko du obligaziozkoa izaten.
  • EBko EUTR aditu-taldeak ezohiko bilera egin du Ukrainaren inbasioak eragindako gatazka armatuaren gaia aztertzeko, baita horrek eragindako zehapen eta murrizketak aztertzeko ere. Gatazka horrek mota guztietako produktuen inportazioei eragiten die, baita zurezkoei ere. Kontsulta ezazu hemen ondorioak, Batzordearen webgunean ere argitaratuta daudenak: dokumentua gazteleraz | dokumentua ingelez

Zura basoak legez kanpo moztu ondoren merkaturatzea izugarrizko ingurumen-arazoa da nazioartean, garapen-bidean dauden herrialde zur-esportatzaileetan.

Zuraren legez kontrako salerosketaren aurka egiteko, Europako Batzordeak legeak aplikatzeari, gobernantzari eta basogintzako merkataritzari buruzko Ekintza Plan bat (FLEGT) proposatu du eta, modu osagarrian, 2010. urtean Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren urriaren 20ko 995/2010 Erregelamendua onartu zen, zeinaren bidez zura eta zurezko produktuak merkaturatzen dituzten agenteen betebeharrak ezartzen baitira (“EBko Zuraren erregelamendua” bezala ere ezagutzen da; EUTR ingelesezko siglen arabera).

2015eko abenduaren 11n Zura eta zurezko produktuak merkaturatzearen legezkotasuna bermatzeko abenduaren 4ko 1088/2015 Errege Dekretua argitaratu zen, FLEGT erregelamenduak eta zurarenak (EUTR ingelesezko siglen arabera) aplikatzeko behar diren xedapenak ezartzeko helburuarekin. Horretarako, agintaritza eskudun gisa, Nekazaritza, Arrantza eta Elikaduraren Ministerioaren Nekazaritzako, Berrikuntza eta Baso Politikako Zuzendaritza Nagusia izendatu zen. Hala ere, Europan zura edo zurezko produktuak komertzializatzen dituzten operadore ekonomikoei egingo zaizkien kontrolak industriaren izen soziala dagoen autonomia erkidegoko agintaritza eskudunek egingo dituzte.

KONTROL-PLANA NAZIONALA (2022. urtea)

EAEko EUTR KONTROLEKO ESKUALDEKO PROGRAMA

Arreta egokia eta trazabilitate-betebeharra

Hurrengook dira agenteak

- Zura edo zurezko produktuak barne-merkatuan lehen aldiz komertzializatzen dituen edozein pertsona fisiko edo juridikoa.

Agenteak tipologia honen arabera sailkatzen dira:

1. agentea: Basoen jabeak (pribatuak zein publikoak), errematatzaile gisa jarduten direnak (kargalekuko salmenta).

2. agentea: Baso-errematatzaileak edo baso-jabeak (pribatuak zein publikoak), beren basotik edo baso-azaleratik kanpo lortutako zurezko produktuak komertzializatzen dituztenak.

3. agentea: Zura edo zurezko produktuak EBtik kanpo inportatzen dituzten baso-industriak edo baso-enpresak, baldin eta inportatutakoaren bolumenaren % 70 gutxienez, aitortuta dagoen zaintza-kateko sistemaz edo legez kontrolatutako erakunde baten ziurtagiri baliokide baten bidez ziurtatzen bada.

4. agentea: Zura edo zurezko produktuak EBtik kanpo inportatzen dituzten baso-industriak edo baso-enpresak, baldin eta inportatutakoaren bolumenaren % 70 baino gutxiago ziurtatzen bada aitortuta dagoen zaintza-kateko sistemaz edo legez kontrolatutako erakunde baten ziurtagiri baliokide baten bidez.

Agenteen betebeharrak

1. Arreta egokiko sistema bat izatea

Agente guztiek izan beharko dute arreta egokiko sistema bat, eta mantentze-lanak eta aldizkako ebaluazioa agenteak berak egin beharko ditu edo Europako Batzordeak aitortutako ikuskapen-erakunde baten bidez egingo da.

Arreta Egokiko Sistema agenteek erosketa bat egin aurretik gauzatu behar duten arriskuen azterketa bat da, legez kanpo aprobetxatuak izan diren egurrak edo egurraren produktuak merkaturatzearen ondoriozko arriskuak txikiagotzeko.

Sistema egiaztagarri eta igorgarri bat izan behar da; hortaz, beharrezkoa da idatzizko dokumentu batean jasotzea.

Arreta egokiko sistema batek izan behar dituen oinarrizko elementuen adibidea (MITECO)

KONTROLAREN EGIAZTAPEN-TAULAREN EREDUA Agenteak egindako kontrolaren egiaztapen-taulen ereduak; kontrol horrek Arreta Egokiko Sistema osatu behar du.

Baskegur eredua. EGIAZTAPEN-TAULAK 1 eta 2 agenteentzako

Baskegur eredua. EGIAZTAPEN-TAULAK 3 eta 4 agenteentzako

2. Erantzukizunpeko adierazpena egitea

Agenteek erantzukizunpeko adierazpena egin beharko dute, zeina egoitza soziala duten autonomia erkidegoko organo eskudunean aurkeztu beharko baitute.

Adierazpen hau urtean behin aurkeztu behar da: aurreko ekitaldiko datuak jasota, eta urte horretako martxoaren 31 baino lehen. Horretarako ezarrita dauden kanal bietako bat erabili behar da:

EUTR informatika-sistemaren bitartez, Nekazaritza, Arrantza, Elikadura eta Ingurumen Ministerioko Landa-garapen eta Baso Politika Zuzendaritza Nagusiaren aplikazioa. (EAEko agintaritza eskudunen aurrean ere aurkeztu dela joko da).

Aplikazioan sartzeko esteka

Hurrengook dira merkatariak

EUTR Erregelamenduaren arabera, honako hau da merkataria: edozein pertsona fisiko edo juridiko, zeinak, merkataritza-jarduera baten barruan, aldez aurretik Europako barne-merkatuan komertzializatutako zura edo zurezko produktuak saltzen edo erosten baititu.

Merkatarien betebeharrak

Merkatari guztiek gai izan beharko dute identifikatzeko, hornikuntza-kate osoan, zurez edo zurezko produktuez hornitu duten agenteak edo merkatariak eta, hala dagokionean, beraiek zurez edo zurezko produktuez hornitu dituzten merkatariak. Informazio hori bost urtez gorde beharko dute, agintaritza eskudunei emateko haiek hala eskatuz gero.

Informazio gehiago nahi izanez gero:

Mari Carmen González Hernández
Tlfnoa: 945 01 97 10
Email: carmengonzalez@euskadi.eus

Esteka interesgarriak

LEGEZKO ZURA BULETINA (2023 urteko lehen seihilekoa)

LEGEZKO ZURA BULETINA (2022 urteko bigarren seihilekoa)

LEGEZKO ZURA BULETINA (2022 urteko lehen seihilekoa)

LEGEZKO ZURA BULETINA (2021 urteko bigarren seihilekoa)

LEGEZKO ZURA BULETINA (2021 urteko lehen seihilekoa)

LEGEZKO ZURA BULETINA (2020 urteko bigarren seihilekoa)

LEGEZKO ZURA BULETINA (2020 urteko lehen seihilekoa)

LEGEZKO ZURA BULETINA (2019 urteko bigarren seihilekoa)

LEGEZKO ZURA BULETINA (2019 urteko lehen seihilekoa)

LEGEZKO ZURA BULETINA (2018 urteko bigarren seihilekoa)

LEGEZKO ZURA BULETINA (2018 urteko lehen seihilekoa)

Sei hileko aldizkaria, egur eta egur-produktuen inportatzaileentzat, EUTR arauak aplikatzeari buruzkoa, eta bereziki:

- Administrazio publikoek egindako ekintzak.

- Legea betetzeari dagokionez albiste nabarmenak.

- ”Arrisku inportazioen” atalean, herrialde batzuetatik eta espezie espezifikoen inportazioen arriskuei buruzko dokumentuak eta ondorio nabarmenak zabaltzea.

Jatorria zein den, honako webgune hauek lagungarriak izan daitezke, informazioa lortzeko:

Europako Batzordea

Mozketa ilegala /Eragin plana

Zuraren gaineko Europako erregulazioa

Europako Baso-Institutua

Trantsizio Ekologikorako eta Erronka Demografikorako Ministerioaren Biodibertsitate, Baso eta Basamortutze Zuzendaritza

EUTR beharrak betetzeko informazio interesgarria: Justifikatutako kezken gaineko informazioa, herrialdeen arrikuen fitxak, Europako Batzordearen laguntza emateko dokumentuak

Legezkotasuna Ukranian bermatzeko dokumentuak

LIGNUM: FLEGT eta EUTR Informazio Estatistikoaren Estatuko Sistema

LIGNUN: Zuraren merkataritzari buruzko informazioa Espainian eta nazioartean

LIGNUN: Informazio interesgarria

LIGNUN: Baliabide interesgarriak

LIGNUN: Berriak

GKE eta beste erakunde batzuk

PEFC-en ziurtatutako produktuak bilatzeko

FSC-a egiaztapenak bilatzeko

Nazioarteko Gardentasuna: Herrialdeei antzemandako ustelkeria-indizeen emaitzak erakusten ditu web-orri horrek.

Nazioarteko zereginetarako Institutu Independentea: Chatham House-ren ataria da, informazioa eskuratzeko web-orri nagusietako bat.

Forest Legality: Forest Legality web-orri horren bitartez, hainbat herrialdetako baso-aprobetxamenduei buruzko arriskuak eta informazio osagarria jakinarazten da.

WWF: World Wildlife Fund-ek egin du, eta baso-jarduketak, zura ekoizteko jarduerak eta merkataritza-jarduerak legezkoak diren ebaluatzeko erreferentzia da.

Zur-Merkataritzako Europako Federazioa: European Timber Trade Federation erakundeak honako xede hauek ditu: nazioarteko merkataritzaren legezkotasunari buruzko zalantzak argitzea; herrialdeko legezkotasun-esparrua ezartzea; eta jatorrizko herrialdean legezkotasuna bermatzeko behar diren gako-dokumentuak eta egurra esportatu bitartean eduki behar direnak azaltzea.

Munduko Baliabideen Institutua: World Resources Institute erakundeak zuzentzen du. Web-orri horretan datu-base bat bildu da, eta informazioa biltzen du Erdialdeko Afrikako herrialdeetan –esaterako, Kamerunen, Afrika Erdiko Errepublikan, Kongoko Errepublika Demokratikoan, Gabonen– jardunean dauden aprobetxamendu-emakidei eta eraldatzaileei buruz. Emakidei buruzko informazioa dago, bai eta emakidei lotutako hainbat agiri ere.

BVRioko Zur Poltsa: Brasilgo BVRio institutuaren webgunea da. Partida bateko datuak sartzen ditu (AUTEF edo AUTEX), eta datu-baseak behar adinako arreta elektronikoarekin kudeatzen ditu. Oso interesgarria da, Brasilgo produktuen ikuspegitik: hutsegiteak aurkitu ahal dira zaintza-katean, eta Brasilgo erakunde publikoek ezarritako zehapenak bilatu ahal dira.

Zur-Merkataritzako Europako Federazioa: Atari horretako atal batean herrialdeen araberako fitxak jasota daude, eta fitxetan azaltzen dira herrialdeei gutxienez eskatu ahal zaizkien legezko eskakizunak. Horrez gain, espezieak edo produktuak bilatu ahal dira, legezkotasuna egiaztatu ahal izateko.

Ingurunearen-Ikerketa Agentzia: GKE independentea da. Sarbide murriztuko atal bat dauka, eta bertan informazio oso garrantzitsua biltzen du, enpresei eta hornitzaileei buruzko kasu zehatzen gainean.

Lekuko Globala: GKE independentea

Logging off: Web-orrian dokumentu mota guztiak kontsultatu ahal dira; besteak beste, FLEGT lizentzien prozesuari lotutako borondatezko akordioen egoera.

CITES: CITES espezieen zerrenda

Zerrenda gorria: espezie mehatxuen zerrenda

Bizitzaren katalogoa: espezieen katalogoa

Forest Stewardship Council (FSC):  Forest Stewardship Council erakundearen web-orri horrek balio handia dauka: herrialdeen araberako arriskuaren ebaluazioa bost punturen arabera egiten du (legezkotasuna, eskubide zibilak, gune babestuak, lurraren erabileraren aldaketak, genetikoki eraldatutako organismoak). Puntu bakoitzari maila txikia, handia edo zehaztu gabea esleitzen dio ebaluazioan; horrez gain, urratzen dituzten legeak xehetasunez aztertzen ditu.

PREFERRED BY NATURE: Nepcon erakundeak aukera ematen du bere Behar Adinako Arretaren Sistema webgune horretatik doan deskargatzeko. Horrez gain, herrialde esportatzaile bakoitzari buruzko informazioa laburbilduta dago fitxetan. Horrekin batera, jatorrian legezkotasuna egiaztatzeko arazoak eta hainbat irtenbide ere azaltzen dira.

PREFERRED BY NATURE arriskua estatuka: Tresna horrek arriskua ebaluatzen du, herrialdearen arabera. Arlo horretako tresna handienetako bat dela jotzen da.

LIFE Legal Wood: EUTRren Araudia aplikatzeko eta betetzeko prozesuan laguntzeko bideoak.

LIFE Legal Wood proiektua (LIFE-Support. EUTR II-LIFE18 GIE/DK/000763), Europar Batasuneko LIFE Programak finantzatua sei bideo garatu ditu, zuraren Europako Erregelamenduaren funtsezko elementu garrantzitsu batzuk azaltzen laguntzeko.

Bideo horien barruan, EUTR betetzeko lehen urratsak eman nahi dituztenentzat, baina kontzeptuaz eta nola hasi ziur ez daudenentzat, LIFE Legal Wood proiektuak sarrerako (promozioko) bi bideo labur garatu ditu, norabide egokian gidatzeko eta eskura dituzten doako tresnen berri emateko. Esteka hauetan sar daiteke:

- 1. promoa: https://youtu.be/hCu03PCwQpw

- 2. promoa: https://youtu.be/yLPHbZbWStE

Era berean, 4 prestakuntza-bideo argitaratu dira, eta horietako bakoitzak gai espezifikoari buruzko oinarrizko sarrera eskaintzen du. Bideoen helburua da Europar Batasunean egoitza duten enpresei EUTRri buruzko informazioa ematea, araudia aplikatzeko eta betetzeko prozesuan lagungarri izan dakien.

- 1. prestakuntzako bideoa. EUTRren oinarrizko kontzeptuak. https://youtu.be/wGk35cZYTLg

- 2. prestakuntzako bideoa. Behar bezalako arreta eta arriskuan oinarritutako ikuspegia. https://youtu.be/4QrW4D7OXdM

- 3. prestakuntzako bideoa. Hornikuntza-katearen mapaketa. https://youtu.be/74FwfYoZFDo

- 4. prestakuntzako bideoa. Ziurtagiria eta EUTR. https://youtu.be/O51zMKdT-fQ

www.EUTR.info, EUTRri, behar den arretari, ziurtapenari eta Europar Batasuneko Deforestazioaren aurkako hurrengo Erregelamenduari (EUDR, ingelesezko sigletan) buruzko informazio zabalagoa eskaintzen duten lineako mintegien grabazio batzuk ere aurki daitezke.

Azken aldaketako data: