Lurraldea eta geografia

Gaiak

Euskadiko lurralde-antolamendua, antolamendua, paisaia eta informazio geografiko osoena.

Gai honetan gehien eskatutako zerbitzuak

 • Lurralde-antolamendua

  Euskadiko Lurralde-antolamenduari eta hirigintzari buruzko lege eta dekretu guztiak, Lurraldearen Zatiko Planak (LZP), Lurraldearen Arloko Planak (LAP) eta Lurralde-antolamenduaren Gidalerroak (LAG).

 • Paisaia

  Euskal Autonomi Erkidegoko paisaiaren dekretua bai eta bere tresnak eta bere dibulgazioa.

 • Lurralde-antolamenduari buruzko legeria

  Euskadiko Lurralde-antolamenduari buruzko lege eta dekretu guztiak: Lurraldearen Zatiko Planak (LZP), Lurraldearen Arloko Plana (LAP), Lurralde-antolamenduaren Gidalerroak (LAG) ...

 • Euskal Autonomia Erkidegoko Lurralde Antolamendurako Batzordea

  Euskal Autonomia Erkidegoaren koordinazio- eta aholku-erakunde gorena, lurraldearen, itsasertzaren eta hirigintzaren antolamendu jardun-eremuetan.

 • Inbentarioa

  Euskal Autonomia Erkidegoko udalerrien Hirigintza Plangintza Osoaren inbentarioa da. Bertan, plangintza izapideen maila eta horien aldaketak daude.

 • GeoEuskadi - Euskadiko Datu Espazialen Azpiegitura (DEA/IDE)

  Euskadiko informazio geografiko osatuena zure eskura: bisorea, FTP deskargak, kartografia, ortoargazkiak, zerbitzu estandarrak ...

 • Udalplan

  Geografia Informazio Sistema da. GIS horretan, besteak beste, udal-plangintzaren aurreikuspenak eta horien okupazio maila jaso da.

 • Hiri-Berroneratzea

  Ingurumenaren eta baldintza fisiko, urbano, sozial eta ekonomikoen inguruko alderdiak integratzen dituen esku-hartze publikoko prozesua da, eta hiriguneko multzo bateko edo biztanlegune bateko biztanleriaren bizi-kalitatea eta eraikinen, urbanizazioaren eta zuzkiduren baldintzak hobetzeko aukerak ematen dituena.