Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Saila

Araudia eta legedia

 1. 3/2005 Legea, otsailaren 18koa, haurrak eta nerabeak zaintzeko eta babesteko dena
 2. 13/2008 LEGEA, abenduaren 12koa, Familiei Laguntzekoa.
 3. 2/2003 LEGEA, maiatzaren 7koa, izatezko bikoteak arautzekoa.
 4. 40/2003 Legea, azaroaren 18koa, familia ugariak babesteko dena. Lege hau Gizarte Seguratzaren arloko abenduaren 4ko 40/2007 Legeak aldatzen du.
 5. 1621/2005 Errege Dekretua, abenduaren 30ekoa, famili ugariak babesteko erregelamendua ezartzen duen azaroaren 18ko 40/2003 Legea onartzeko dena.
 6. 124/2004 DEKRETUA,  ekainaren 22koa, Euskal Autonomia erkidegoko Izatezko Bikoteen Erregistroaren Erregelamendua onartzeko dena.
 7. 118/2007 DEKRETUA, uztailaren 17koa, lana eta familia bateragarri egiteko neurriak arautzen dituena.
 8. HUTSEN ZUZENKETA, ondoko dekretuarena: 118/2007 Dekretua, uztailaren 17koa, lana eta familia bateragarri egiteko neurriak arautzen dituena.
 9. 176/2002 DEKRETUA,2002ko uztailaren 16koa, seme-alabak dituzten familientzako diru-laguntzak arautzen dituenak.
 10. 109/2006 DEKRETUA, maiatzaren 30ekoa, lehen seme edo alaba jaio edo adoptatzeagatiko diru-laguntza arautzen duena.
 11. 255/2006 DEKRETUA, abenduaren 19koa, seme-alabak dituzten familientzako diru-laguntzak arautzen dituena.
 12. HUTSEN ZUZENKETA, ondoko Dekretuarena: 255/2006 Dekretua, abenduaren 19koa, seme-alabak dituzten familientzako diru-laguntzak arautzen dituena.
 13. 219/2007 Dekretua, abenduaren 4koa, Haurren eta Nerabeen Behatokia sortzen duena
 14. 165/2007 DEKRETUA, urriaren 2koa, Haurrak eta Nerabeak Zaintzeko Batzorde Iraunkor Sektoriala sortu eta horren funtzionamendua, osaera eta eginkizunak ezartzen dituena.
 15. 649/2009 DEKRETUA, abenduaren 29koa, Euskal Autonomia Erkidegoko esku-hartze sozialaren eremuan hirugarren sektoreko jarduerak sustatzeko diru-laguntzak arautzen dituena.
 16. AGINDUA, 2003ko irailaren 17koa, Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza sailburuarena, Euskal Autonomia Erkidegoan Familiaren Alorreko erakunde-antolamendua arautzen duena.
 17. 177/2010 DEKRETUA, ekainaren 29koa, familia eta lana bateragarri egiteko laguntzei buruzkoa
 18. AGINDUA, 2010eko ekainaren 30ekoa, Enplegu eta Gizarte Gaietako sailburuarena, familia eta lana bateragarri egiteari buruzko ekainaren 29ko 177/2010 Dekretuan aurreikusitako laguntzen zenbatekoak eta eskaerak egiteko eskabide normalizatuak onartzen dituena
 19. 309/2010 DEKRETUA, azaroaren 23koa, Familien Euskal Behatokia sortu eta arautzen duena
Azken aldaketako data: 2011/03/31