Justizia eta Giza Eskubideen Saila

Familia Bitartekaritza. Ohiko galderak

Elkarrizketarako gune bat da, non krisi-egoeran dauden pertsonek, bai bikote-harremanean, bai edozein familia-loturatan, beren beharrak identifikatzeko eta egungo egoera kudeatzeko alternatibak bilatzeko aukera izango duten.

Interesa duten pertsonak harremanetan jar daitezke hiru lurralde historikoetako bitartekaritza-taldearekin telefonoz, posta elektronikoz edo aurrez aurre.

  • ARABA T: 945 171 125 smfaraba@euskadi.eus
  • BIZKAIA T: 944 277 788 smfbizkaia@euskadi.eus
  • GIPUZKOA T: 943 576 208 smfgipuzkoa@euskadi.eus

Doako zerbitzu publikoa da, sarbide unibertsal eta zuzenekoa, eta ez du eskatzen beste erakunde batetik bideratzea.

Interesdunek hitzordua eska dezakete, telefonoz, posta elektronikoz edo aurrez aurre.

Diziplina anitzeko talde profesionala gara, espezializatua, inpartziala eta independentea.

Zuzenbidea, Psikologia, Lana eta Gizarte Hezkuntza da taldearen jatorrizko prestakuntza, gatazken kudeaketaren eta bitartekaritzaren arloko prestakuntza espezifikoarekin, eta bitartekari gisa erregistratuta daude Eusko Jaurlaritzako Bitartekarien Erregistroan.

Familia-gatazkak dituzten mota guztietako egoerei erantzuten diegu zentzu zabalean, bai bikote-harremanean, bai familia-harremanean.

Haustura-egoeran dauden bikote-harremanetan, kontuan hartzen ditugu bai oraindik banandu ez diren pertsonak, bai haustura-egoeran daudenak, bai banatu edo dibortziatu ondoren daudenak. Bitartekaritza-prozesuan, komunikazioa errazten da familiaren berrantolaketari buruzko gai guztiak kudeatzeko.

Familia-harremanetan honako egoera hauetan esku hartzen dugu:

  • Familia biologikoaren eta harrera-familiaren artean sortutako gatazkak.
  • Aitona-amonei bilobekin edo laugarren mailara arteko odol-ahaidetasuneko beste senide batzuekin harreman normalizatuak izatea eragozten dieten gurasoek sortutako gatazkak.
  • Jaraunspenak, oinordetzak edo familia-negozioek eragindako gatazkak.
  • Adineko pertsonak edo mendetasunen bat dutenak zaintzeagatik sortutako gatazkak.
  • Gatazkak bi belaunalditako senideen harremanean: aitaren edo amaren eta seme-alaben arteko harremana.
  • Familia-bizikidetzarekin lotutako gatazkak, zentzu zabalean.

Familia-arreta eta esku hartzeko zerbitzu bat da, judizioz kanpokoa, familia-gatazkaren edozein unetan pertsonak artatzeko.

Sarbide unibertsaleko zerbitzua da, doakoa eta borondatezkoa; beraz, bizi duen egoerari buruz hitz egiteko interesa eta borondatea duen pertsona orok jo dezake zerbitzu honetara.

Baldintza bakarra Euskadin erroldatuta egotea da, bai eta bitartekaritza-prozesua hasteko borondatea adieraztea ere.

Bitartekariek elkarrizketa errazten dute eta protagonistei laguntzen diete prozesuan zehar beren gatazkaren kudeaketan, egungo gatazka-egoerei aurre egiteko eta sor daitezkeenei aurre egiteko trebetasunak zein tresnak emateko. Bitartekaritza-prozesuak komunikazioa errazten du, gatazkei elkarlanean aurre egitea eta familia-gatazkak eragindako pertsonen artean enpatia garatzea.

Lehen saioa, informazio-saioa izenekoa, banakakoa edo taldekakoa izan daiteke, eta eskatzen duen pertsonaren esku utz daiteke, lagunduta etorri nahi badu. Lehen kontaktu horretan, zerbitzuaren funtzionamenduari buruzko beharrezko informazioa ematen da, eta landu beharreko egoerari buruzko informazioa lortzen da, egoera bakoitzari egokitutako prozesua diseinatu ahal izateko.

Garrantzitsua da kontuan hartzea bitartekaritza-prozesuan parte hartu nahi duten pertsona guztiek informazio bera lortu behar dutela eta borondatez onartu behar dutela prozesua hastea.

Bitartekaritza-prozesuaren ezaugarria da malgua izatea eta protagonisten beharretara egokitzea. Hala ere, erreferentziatzat hartzen da Familia Bitartekaritzari buruzko otsailaren 8ko 1/2008 Legeak adierazten duela bitartekaritzaren iraupena gatazkan dauden puntuen izaeraren eta konplexutasunaren araberakoa izango dela, eta ezin izango dela lau hilabete baino gehiagokoa izan, bitartekariaren eta aldeen arteko hasierako bileratik zenbatzen hasita. Hala ere, epe hori igarota, akordioak lortzeko aukera ikusten bada eta bi aldeek berariaz eskatzen badute, bitartekariak bitartekaritza luzatu ahal izango du, gehienez ere beste bi hilabetez.

Bitartekaritza-prozesua amaitu ondoren, "Bitartekaritza-akordioa" izeneko dokumentu bat idazten da, dokumentu pribatu bat, alderdien arteko kontratu baten balio juridikoa duena.

Dokumentu pribatua jendaurrean jarri nahi edo behar duten bikote edo familiek notariotza batera joz egin ahal izango dute eskritura publikoa, edo, haustura-gatazka denean, harremanetan jarri ahal izango dira Abokatutzaren Elkargoarekin, Orientazio Juridikoko Zerbitzuarekin edo haien abokatuekin, adostasunezko prozedura judizial bat jartzeko. Prozedura horren emaitza ebazpen edo epai judizial bat izango da.

Jakina, bitartekaritza-prozesu batean parte hartzen duten pertsonek abokatu baten informazioa lor dezakete prozesuaren edozein unetan, hau da, beren abokatua izan dezakete eta bitartekaritza-prozesu batean parte hartzen egon daitezke. Ezin da, ordea, Familia Bitartekaritzako Zerbitzu estrajudizialaren kasuan, bitartekaritza-prozesu bat hasi prozedura judiziala irekita dagoela. Prozedura amaitu arte itxarongo litzateke, epaiketa osteko bitartekaritza hasteko.

SMFa telefono bidez, posta elektroniko bidez edo hitzorduaren eskaera bidez artatzeko moduan egongo da bitartekaritza-prozesua amaitu duen eta lortutako edozein akordio berrikusi nahi duen pertsona oro.

Halaber, prozesua amaitu eta 6 hilabete edo urtebete igaro ondoren, bitartekaritza-taldea harremanetan jarriko da bitartekaritza-prozesu batean parte hartu duten pertsona guztiekin, alde batetik, bikote edo familia bakoitzaren egungo egoera ezagutzeko, hartutako erabakien helburua egiaztatzeko eta, bestetik, bitartekaritza-taldeak egindako esku-hartzeari buruzko iritzia ezagutzeko ebaluazioa egiteko.

Azken aldaketako data: