IVAP

Kudeaketa-organoaren kodea Kudeaketa-organoaren izena Tramitazio-unitatearen kodea Tramitazio-unitatearen izena Kontularitza-bulegoaren kodea Kontularitza-bulegoaren izena
A16007227KOORDINAZIO ETA KUDEAKETAKO IDAZKARITZAA16007271ZERBITZU OROKORRAKA16007243KONTROL EKONOMIKOKO BULEGOA
A16007271ZERBITZU OROKORRAKA16007271ZERBITZU OROKORRAKA16007243KONTROL EKONOMIKOKO BULEGOA
A16007272AZTERLAN ETA ARGITALPENAKA16007271ZERBITZU OROKORRAKA16007243KONTROL EKONOMIKOKO BULEGOA
A16007273L.H.I.E.E.A16007271ZERBITZU OROKORRAKA16007243KONTROL EKONOMIKOKO BULEGOA
A16007228HAUTAKETA ETA PRESTAKUNTZAKO ZUZENDARIORDETZAA16007271ZERBITZU OROKORRAKA16007243KONTROL EKONOMIKOKO BULEGOA
A16007274HAUTAKETA ZERBITZUAA16007271ZERBITZU OROKORRAKA16007243KONTROL EKONOMIKOKO BULEGOA
A16007275PRESTAKUNTZA ZERBITZUAA16007271ZERBITZU OROKORRAKA16007243KONTROL EKONOMIKOKO BULEGOA
A16007229EUSKARAKO ZUZENDARIORDETZAA16007271ZERBITZU OROKORRAKA16007243KONTROL EKONOMIKOKO BULEGOA
A16007276HIZKUNTZA PRESTAKUNTZA ETA NORMALIZAZIO ZERBITZUAA16007271ZERBITZU OROKORRAKA16007243KONTROL EKONOMIKOKO BULEGOA
A16007277ITZULTZAILEEN ZERBITZU OFIZIALAA16007271ZERBITZU OROKORRAKA16007243KONTROL EKONOMIKOKO BULEGOA
A16041753TERMINOLOGIA ZERBITZUAA16007271ZERBITZU OROKORRAKA16007243KONTROL EKONOMIKOKO BULEGOA