Euskotren

Kudeaketa-organoaren kodea Kudeaketa-organoaren izena Tramitazio-unitatearen kodea Tramitazio-unitatearen izena Kontularitza-bulegoaren kodea Kontularitza-bulegoaren izena
A16005990EUSKOTRENBIDEAK-FERROCARRILES VASCOS S.A. (E.T./FF.VV.)A16005990EUSKOTRENBIDEAK-FERROCARRILES VASCOS S.A. (E.T./FF.VV.)A16005990EUSKOTRENBIDEAK-FERROCARRILES VASCOS S.A. (E.T./FF.VV.)