Euskal Trenbide Sarea / Red Ferroviaria Vasca (ETS)

Kudeaketa-organoaren kodea Kudeaketa-organoaren izena Tramitazio-unitatearen kodea Tramitazio-unitatearen izena Kontularitza-bulegoaren kodea Kontularitza-bulegoaren izena
A16019929EUSKAL TRENBIDE SAREAA16019929EUSKAL TRENBIDE SAREAA16019929EUSKAL TRENBIDE SAREA