Gobernantza Publiko eta Autogobernu Saila

Eusko Jaurlaritzaren Kudeaketa Publiko Aurreratuko Eredua Ezartzeko Gida Praktikoa


PDF BERTSIOA

AURKEZPENA

Eusko Jaurlaritzaren Kudeaketa Publiko Aurreratuko Eredua erreferentziaesparru bat da, non Eusko Jaurlaritzako Sailetako edo Erakunde Autonomoetako antolamenduko unitate bakoitzak bere burua ikus dezakeen, indartu behar diren eremuak identifikatzeko eta, horrela, egokiago erantzuteko gizarteak eskatzen dionari.
Eredua 6 ARDATZETAN dago egituratuta: Estrategia, Zerbitzuak, Pertsonak, Berrikuntzak, Gizartea eta Emaitzak. Era berean, ardatz bakoitzerako 24 JARDUN LERROTAN artikulatzen da eta jardun-lerro bakoitzerako EKINTZA desberdinak espezifikatzen dira; guztira 153, kudeaketa publiko aurreratua garatzeko gauza daitezkeenak.
Gida hau EZ da Ereduaren laburpen bat, ezta haren hurrengo bertsioa ere ez; Ereduak hasierako indarra du oraindik eta, xehetasunez esparrua eta haren eduki guztiak aurkezteko funtzioa betetzen du.

Eredua ezartzean, nondik hasten naiz? galderari erantzuteko, uste dugu abiapuntua oinarritu behar dela funtsezkotzat identifikatutako 25 alderdietan Ereduan jasotako 150 alderdi baino gehiagoetatik. Hain zuen, funtsezko 25 alderdi horiek garatzen ditu Gidak.

Horrez gain, Eusko Jaurlaritzaren hainbat unitate ezartzeko esperientziatik, Eredua ezartzen hasteko Gakotzat adierazitako 13 elementu horiek nabarmentzen ditu Gidak funtsezko 25 alderdi horietatik. Horrez gain, Eusko Jaurlaritzaren hainbat unitate ezartzeko esperientziatik, Eredua ezartzen hasteko Gakotzat adierazitako 13 elementu horiek nabarmentzen ditu Gidak funtsezko 25 alderdi. * Ikurrarekin identifikatzen dira 13 elementu gako horiek Gidan zehar.

Laburbilduz, laguntza-dokumentu praktiko bat aurkezten dizuegu, Eusko Jaurlaritzaren Kudeaketa Publiko Aurreratuko Ereduaren osagarri izango dena eta haren ezarpena erraztuko duena.

GIDA HONEN ERABILERA

Eredua ezartzen laguntzeko sortu da Gida, Eusko Jaurlaritzaren Unitateei laguntzeko bai Egiten Ikasi prestakuntzaren/ekintzaren bidez, bai Lantegien edo beste ekimen batzuen bidez, kudeaketa aurreraturantz aurrera egitea planteatzen da. Horregatik guztiagatik, ikuspegi praktikoa nagusitzen da administrazio-unitateen azalpen laburretan eta benetako adibideetan oinarrituta, jardunbide egoki gisa.

Ez dago ezarritako ordenarik ezartzeko. Logikoa dirudi pentsatzea Estrategia hasiera batean definitzea funtsezkoa izan daitekeela gainerako eremuen oinarriak finkatzeko; baina, Unitatearen berezko zirkunstantziek gomenda dezakete beste jardun-lerro batzuekin hastea, adibidez, aurretik landutakoekin. Unitateak ezarpenean aurrera egin ahala, ikusiko da elementuak akoplatu eta osatu egiten direla.

Noiz hasi galderari lehenbailehen erantzun beharko litzaioke. Ereduaren ezarpena baloratzen ari den Unitateak (*) Aurrerabide lantaldearen, Aurrerabide Klubaren eta Eusko Jaurlaritzaren barruan bide hori hasi diren beste UNITATE batzuen hasierako laguntza eta aholkularitza izango du.

Eskura jartzen diren adibide ugariek hobeto ulertzen laguntzen dute elementu bakoitzari buruz ematen den azalpen laburra. Nolabaiteko ibilbidea duten Unitateen benetako adibideak dira. Bide batez, eskerrak EJIE, IVAP, EMAKUNDE, ERTZAINTZA, Gipuzkoako Osasun Lurralde Ordezkaritza eta EUSKALITi, beraien laguntzarengatik.

(*)Unitatea: Zuzendaritza, Erakunde Autonomiaduna, Ordezkaritza, Sozietate Publikoa, Agentzia...

FUNTSEZKO 13 ELEMENTUAK eredua ezartzen hasteko

ESTRATEGIA

ZERBITZUAK

PERTSONAK