Lan eta Enplegu Saileko 2023 urterako diru-laguntzen plan estrategikoa

Helburuak

Dirulaguntzen plan estrategikoa egitean, honako helburu orokor hauek lortu nahi dira:

  1. Sail honi tresna bat ematea, sailaren eskumeneko gaiekin zerikusia duten interes publikoko edo interes sozialeko jarduerak sustatzea xede duten politika publikoen plangintza egin dezan.
  2. Ekonomia- eta finantza-ikuspegitik, kudeaketa-tresna uniformeagoak zehaztea, dirulaguntzen efikazia eta efizientzia hobetu ahal izateko.
  3. Informazio publikoan sarbidea izan ahal izatea gobernamendu onaren gardentasunaren eta praktiken ikuspegitik.

Sail honek sustapen-jarduerarekin bete nahi dituen helburuak anitzak dira, kontuan hartuta Lehendakariaren irailaren 6ko 18/2020 Dekretuak, Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazioko sailak sortu, ezabatu eta aldatzen dituenak eta horien egitekoak eta jardun-arloak finkatzen dituenak, esleitzen dizkion eskumen-eremuak.

Legegintzaldia

XII. Legegintzaldia