40. Paisaia Antolatzeari buruzko Lege-proiektua.

Legearen proiektua legebiltzarrari bidalita
IDENTIFIKAZIOA

Saila

Ingurumena eta Lurralde Politika; Jaurlaritzaren Lehendakaritza

Helburuak eta Sektoreak

Paisaia planeamenduan behar bezala integra dadin sustatzea, eta paisaiarekin zerikusia duten beste politika sektorial batzuetan eragitea.

Beste helburu batzuk
  • Paisaia babestu eta kudeatzeari dagokion balioa aintzat hartzea.
  • Paisaiak behar duen babes juridikoa antolatzea, eta, aldi berean, paisaia behar bezala kudeatu, optimizatu eta hobetzeko behar diren tresnez hornitzea gure antolamendua.
Eraginpeko gizarte-sektoreak
  • Administrazio publikoak.
  • Herritarrak, oro har.
  • Paisaia babestean tartean diren gizarteko kolektiboak.

Aurrekontu eta finantzetan eragina

Gerta liteke, legean arautzen diren tresnak (katalogoak, gidalerroak eta beste batzuk) egokitu edo eguneratu beharraren ondorioz, kostuak eragitea administrazio batzuei eta besteei, nahiz eta, gure ustez, ez duten kostu ekonomiko nabarmenik ekarriko.

Beste alde batetik, legea arauen bidez garatzeko orduan, laguntza ekonomiko motaren bat eratu ahal izango da, legearen beraren helburuak betetzen laguntzeko.

Noiz bidaliko zaion, gutxi gorabehera, lege-proiektua Jaurlaritzaren Kontseiluari, onar dezan

2011ko bigarren seihilekoa.
ELABORAZIO FASEAK

Lortutako faseak

DocumentuakFaseHasiera dataAmaiera dataEgoera
Ikusi1.1. aldia: Sailburuaren agindua, prozedura has dadin.2010/07/302010/09/08Amaituta
Ikusi2.1. aldia: Sailburuak testu idatzia onartzea.2010/09/082011/03/15Amaituta
Ikusi2.2. aldia: Negoziazio-, entzunaldi- edo kontsulta-izapidea.2011/03/152011/05/27Amaituta
Ikusi2.3. aldia: Aginduzko txostenak eta irizpenak.2011/06/012011/11/01Amaituta
---2.4. aldia: Jarraitutako prozeduraren memoria laburra.2011/11/022011/11/30Amaituta
Ikusi3.1. aldia: Gobernu Kontseiluaren onarpena.2011/12/012012/01/24Amaituta
---4.1. aldia: Parlamentura bidaltzea.2012/01/252012/02/06Amaituta

Legebiltzarrean tramitazioaren egoera

Azken aldaketa: 2016/10/14