Lehendakaritzaren 2022eko Diru Laguntzen Plan Estrategikoa

Erakundea:
Lehendakaritza
Organoa:
Lege Araubide Zuzendaritza
Egoera:
Proiektua aribidean

Helburuak

EBAZPENA, 2022ko otsailaren 9koa, Lehendakaritzaren idazkari nagusiarena, Lehendakaritzako Dirulaguntzen 2022ko Plan Estrategikoa onartzeko dena

Euskal Autonomia Erkidegoan indarrean dagoen dirulaguntzen lege-araubidean ezarritakoaren arabera, dirulaguntzen sustatzaileak diren administrazio publiko edo erakundeek dirulaguntzen plan estrategiko bat izan beharko dute aldez aurretik.

Alde horretatik, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak plan estrategiko horiek egiteko oinarrizko jarraibideak zehaztu ditu, Kontrol Ekonomikoko Bulegoaren 01/15 Zirkularraren bitartez.

Horretarako, eta ikuspegi orokorra eskaintzeko, eraginkortasun-mailak areagotzea eragiteko eta publizitatea eta gardentasuna errazteko, erabaki da Lehendakaritzaren Dirulaguntzen 2022ko Plan Estrategiko honek jaso ditzala abenduaren 23ko 11/2021 Legean jasotako aurreikuspenak –lege horren bitartez, Euskal Autonomia Erkidegoko 2022. urteko Aurrekontu Orokorrak onartu ziren–. Une honetan, 2022rako aurreikusitako laguntzak, dirulaguntzak eta bekak bat datoz Lehendakaritzarako aurrekontuan jasotako aurreikuspenekin; eta hala badagokie, bidezkoak diren doikuntzak egingo dira.

Horiek guztiak kontuan hartuta, onartu egingo da Lehendakaritzako Dirulaguntzen 2022ko Plan Estrategikoa.

Horren ondorioz, hauxe

EBAZTEN DUT:

Lehenengoa.– Lehendakaritzako Dirulaguntzen 2022ko Plan Estrategikoa onartzea; ebazpen honen eranskinean jaso da plana.

Bigarrena.- Agindua ematea ebazpen hau argitaratzeko, egokiak diren baliabide ofizialak erabiliz eta, dena den, www.euskadi.eus webgunean Lehendakaritzari dagokion eremuan txertatuz.

Jesús Peña Martínez
Lehendakaritzako idazkari nagusia

Eranskina: Lehendakaritzaren 2022eko Diru-laguntzen Plan Estrategikoa (PDF, 696 KB) 

Aldaketak

Lehenengo aldaketaren ebazpena 2022/07/21 (PDF, 392 KB) 

Lehenengo aldaketaren fitxa (PDF, 439 KB) 

Bigarren aldaketaren ebazpena 2022/10/28 (PDF, 402 KB) 

Bigarren aldaketaren fitxa (PDF, 427 KB) 

Azken aldaketako data: