[ingurunet] - INGURUMEN-KUDEAKETARI BURUZKO INFORMAZIO-SISTEMA BERRIA DISEINATZEA ETA GARATZEA

Erakunde:
Ingurumena, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza
Organoa:
Ingurumen Sailburuordetza
Egoera:
Proiektua aribidean

Helburuak

 • Zerbitzu publikoaren kalitatea hobetzea
 • Prozedura administratiboen kudeaketa bateratua
 • Profesionalen lana erraztea
 • Legearen segimendua egiteko eta kontrolatzeko sistema
 • Administrazio-kudeaketako sistema telematikoa
 • Informatika sistemak errazago kudeatzea eta mantentzea

Atxikitzen zaion plana

Eremua

 • Egungo egoeraren analisia eta diagnostikoa
 • Eredu objektiboa lortzea
 • Datu-eredua diseinatzea
 • Garapen iteratibo eta inkrementala erabilita, zerbitzuak eta funtzionalitateak eraikitzea: IPPC, Jarduera sailkatuak, Ingurumenaren ebaluazioa, Lurzoruaren kalitatea, Ingurune naturala, Etiketa ekologikoa, Zeharkako zerbitzuak, gainerako IPPC prozedurak, Urdaibai, Ingurumen-heziketa, Ingurumen-informazioa, PRTR, EMAS, Hondakin arriskutsuak, Hondakin ez-arriskutsuak, Airea, Ingurumen-ikuskapena

Parte-hartzaileak eta eragileak

 • Kanpoko eta barruko sistemaren erabiltzaileak

Proiektua burutzeko aurreikusi den epea

2016/09/05 - 2020/12/31

Lortutako mugarri / produktuak

Fase Hasiera data Amaiera data Egoera
0 Fasea: Diagnostikoa, eredu objektiboa lortzea, datu-eredua diseinatzea eta IPPC prototipoa eraikitzea Amaituta
1. Fasea: I. eta II. Zikloen prozeduren ezarpena Amaituta
2. Fasea: Sistema piztea eta Ingurumen-baimen integratua behar duten jarduerekin lotutako informazioa berrikustea Amaituta
3. Fasea: IPPC, Jarduera Sailkatuak, Natura Ingurunea, Etiketa Ekologikoa prozeduren ezarpena Amaituta
4. Fasea: Lurzoruaren kalitateari buruzko prozeduren ezarpena Amaituta
4/2020 DEKRETUA, urtarrilaren 21ekoa, zeinaren bidez indargabetzen baita Ingurumeneko administrazio-prozeduretan zerbitzu elektronikoen erabilera arautzea eta ingurumenean eragina duten jardueren EAEko erregistroa sortzea eta arautzea xede dituen irailaren 25eko 183/2012 Dekretua Amaituta
5. fasea: INGURUMEN-EBALUAZIO eta PRTR arloko prozedurak aurkeztea Amaituta

Azken aldaketako data: