29. Euskal Autonomia Erkidegoko Portuen eta Itsas Garraioaren Legea.

Legearen proiektua legebiltzarrari bidalita
IDENTIFIKAZIOA

Saila

Ingurumena eta Lurralde Politika; Jaurlaritzaren Lehendakaritza

Helburuak eta Sektoreak

 • Autonomia-Erkidegoaren titulartasuneko portuen erregulazio osoa, portu-eremuaren lurralde- eta hirigintza-antolaketa eginez, portu-plangintzarekin beharrezko lotura gauzatuz eta euskal titulartasuneko portuak ustiatuz eta eraikiz.
 • Portu-jabari publikoaren kudeaketa mugatzea.
Beste helburu batzuk
 • Portuetako zerbitzu-aldean onartutako jardueren, instalazioen, eraikuntzen eta erabileren erregulazioa.
 • Portu-zerbitzuak emateko araubidearen erregulazioa.
 • Zehapen-araubidea ezartzea, hala nola EAEko Portu Administrazioari dagozkion ikuskatze-, zaintze- eta polizia-ahalmenak.
Eraginpeko gizarte-sektoreak
 • Gipuzkoa eta Bizkaiko Merkataritza, Industria eta Nabigazioko ganberak.
 • Kofradiak.
 • Arraina ekoizten eta merkaturatzen duten elkarteak.
 • Itsas Industrien Elkartea eta ontziolak.
 • Lanbide-elkargoak.
 • Sindikatuak.
 • Itsasketa-eskolak.
 • Itsas klubak.
 • Erabiltzaile Federazioak.
 • Tokiko kostaldeko administrazioa.
 • Herritarrak.

Noiz bidaliko zaion, gutxi gorabehera, lege-proiektua Jaurlaritzaren Kontseiluari, onar dezan

2015eko bigarren seihilekoan.
ELABORAZIO FASEAK

Lortutako faseak

DocumentuakFaseHasiera dataAmaiera dataEgoera
Ikusi1.1 fasea: Sailburuaren agindua, prozedura has dadin.2013/07/012013/07/31Amaituta
Ikusi2.1 fasea: Sailburuak testu idatzia onartzea.2013/08/012014/10/28Amaituta
Ikusi2.2 fasea: Negoziazioa, entzunaldi edota kontsulta izapidea.2014/10/292014/11/20Amaituta
Ikusi2.3 fasea: Aginduzko txostenak eta irizpenak.2014/11/212015/10/01Amaituta
Ikusi2.4 fasea: Jarraitutako prozeduraren memoria laburra2015/10/012015/10/15Amaituta
---3.1 fasea: Gobernu Kontseiluaren onarpena2015/10/162015/11/03Amaituta
Ikusi4.1 fasea: Parlamentura bidaltzea2015/11/042015/11/13Amaituta

Legebiltzarrean tramitazioaren egoera

Azken aldaketa: 2016/10/17