Lehendakaritzaren 2018ko Diru Laguntzen Plan Estrategikoa

Erakundea:
Lehendakaritza
Organoa:
Lege Araubide Zuzendaritza
Egoera:
Proiektua bukatuta

Helburuak

EBAZPENA, 2018ko otsailaren 5ekoa, Lehendakaritzaren idazkari nagusiarena, Lehendakaritzako Diru-laguntzen 2018ko Plan Estrategikoa onartzeko dena.

Euskal Autonomia Erkidegoan indarrean dagoen diru-laguntzen lege-araubidean ezarritakoaren arabera, diru-laguntzen sustatzaileak diren administrazio publiko edo erakundeek diru-laguntzen plan estrategiko bat izan beharko dute aldez aurretik.

Alde horretatik, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak plan estrategiko horiek egiteko oinarrizko jarraibideak zehaztu ditu, Kontrol Ekonomikoko Bulegoaren 01/15 Zirkularraren bitartez.

Horretarako, eta baterako ikuspegia eskaintzeko, eraginkortasun-mailak areagotzea eragiteko eta publizitatea eta gardentasuna errazteko, erabaki da Lehendakaritzaren 2018ko Diru-laguntzen Plan Estrategiko honek jaso ditzala abenduaren 22ko 5/2017 Legean jasotako aurreikuspenak. Lege horren bitartez, Euskal Autonomia Erkidegoko 2018. urteko Aurrekontu Orokorrak onartu zituen Eusko Legebiltzarrak abenduaren 29an.

2018rako aurreikusitako laguntzek eta diru-laguntzek erantzuna ematen diete aurrekontuan idazkaritza nagusientzat esleitutako aurreikuspenei.

Horiek guztiak kontuan hartuta, Lehendakaritzako Diru-laguntzen 2018ko Plan Estrategikoa onartzen da.

Horren ondorioz, hauxe

EBAZTEN DUT:

Lehenengoa.- Lehendakaritzako Diru-laguntzen 2018ko Plan Estrategikoa onartzea; ebazpen honen eranskinean jaso da plana.

Bigarrena.- Agindua ematea ebazpen hau argitaratzeko, egokiak diren baliabide ofizialak erabiliz eta, dena den, euskadi.eus webgunean Lehendakaritzari dagokion eremuan txertatuz.

Jesús Peña Martínez
Lehendakaritzako idazkari nagusia

Eranskina: Lehendakaritzaren 2018ko Diru-laguntzen Plan Estrategikoa (PDF, 532 KB)

Azken aldaketako data: