[40] - Euskadiko Memoria Historikoaren eta Demokratikoaren Legea

Erakundea:
Lehendakaritza
Egoera:
Lege-proiektua elaborazioan

Legegintzaldia

XI. Legegintzaldia

Helburuak eta Sektoreak

Lege-aurreproiektuaren xedea eta helburua da Euskadiko memoria historiko eta demokratikorako politika publikoak arautzea, gerra zibilean eta diktaduran arrazoi politiko, ideologiko edo erlijiosoengatik jazarpena edo indarkeria jasan zutenen erreparazio morala eta oroimen pertsonal eta familiarraren berreskurapena sustatzeko, eta balio eta printzipio demokratikoak sustatzeko, gerra zibila, diktadura frankista eta demokraziarako trantsizioa, Euskal Autonomia Erkidegoko Autonomia Estatutua indarrean sartu arte, barne hartzen dituen garaiko gertaerak eta inguruabarrak hobeto ezagutzeko

Aurreikusitako finantza-eragina

Aurreikustekoa da arau berriaren ondorioz gastu publikoa handituko dela. Hori dela eta, ekimenaren eragin ekonomikoa aztertzen duen memoria ekonomikoa aurkeztu beharko da espedientean

Burutu gabeko faseak

Fase Hasiera data Amaiera data Egoera
Idatzitako testuaren sailburuaren onarpena ---
Negoziazio, entzunaldi edota kontsulta izapidea ---
Aginduzko txostenak eta irizpenak ---
Jarraitutako prozeduraren memoria laburra ---
Jaurlaritzaren Kontseiluan onartzea ---
Legebiltzarrera bidaltze ---

Lortutako faseak

Fase Hasiera data Amaiera data Egoera
Sailburuaren agindua, prozedurari ekiteko Amaituta

Azken aldaketako data: