30. Kultu lekuen, Zentroen eta Erlijio Aniztasunaren Lege-proiektua.

Erakundea:
Berdintasuna, Justizia eta Gizarte Politikak
Egoera:
Lege-proiektua legebiltzarrari bidalita

Legegintzaldia

XII. Legegintzaldia

Helburuak eta Sektoreak

Gure gizarteko bizikidetza eta erlijio-aniztasuna babestea, elkarrizketarako eta akordiorako mekanismoak ezartzea kudeaketa positiboa egiteko, eta, kultu-lekuak edo -zentroak irekitzeari eta erabiltzeari dagokionez, pertsonek eta elizek, konfesioek eta erlijio-komunitateek erlijio- askatasunerako duten oinarrizko eskubidearen erabilera bermatzea, eta hori guztia haien artean inolako diskriminaziorik gertatu gabe.

Beste helburu batzuk:
  • Erlijio- eta kultu-askatasuna hirigintza-antolamenduaren esparruan
  • Hirigintza-lizentziak, kultu-lekuak edo -zentroak irekitzeko jakinarazpena, jarduera sailkatuen araubidearen aplikazioa eta beste baimen batzuk
  • Euskal Erlijioen Kontseilua sortzea
Eraginpeko gizarte-sektoreak:
  • Erakunde publikoak.
  • Hirugarren Sektore Sozialeko erakundeak.
  • Biztanleria, oro har.

Noiz bidaliko zaion, gutxi gorabehera, lege-proiektua Jaurlaritzaren Kontseiluari, onar dezan

2021eko bigarren seihilekoa.

Lortutako faseak

Fase Hasiera data Amaiera data Egoera
Sailburuaren agindua, prozedurari ekiteko Amaituta
Idatzitako testuaren sailburuaren onarpena Amaituta
Negoziazio, entzunaldi edota kontsulta izapidea Amaituta
Aginduzko txostenak eta irizpenak Amaituta
Jarraitutako prozeduraren memoria laburra Amaituta
Jaurlaritzaren Kontseiluan onartzea Amaituta
Legebiltzarrera bidaltze Amaituta

Legebiltzarrean tramitazioaren egoera