28. Haurren eta nerabeen eskubideen Lege-proiektua.

Erakundea:
Ongizatea, Gazteria eta Erronka Demografikoa
Egoera:
Lege-proiektua legebiltzarrari bidalita

Legegintzaldia

XII. Legegintzaldia

Helburuak eta Sektoreak

Haurrak eta nerabeak babesteko eremua arautzea, arreta berezia jarriz prebentzioan eta babesgabetasunarekiko kalteberatasun-egoeretan.

Beste helburu batzuk:

Haur eta nerabeen eskubideei buruzko arau-edukiak arautzea, bai haien oinarrizko eskubideei buruzkoak, bai administrazio publikoen jarduera-esparruen barruan dauden eskubide eta betebeharrei buruzkoak: osasuna, hezkuntza, kultura, aisialdia, ingurumena, gizarteratzea.

Eraginpeko gizarte-sektoreak:
  • Erakunde publikoak.
  • Hirugarren Sektore Sozialeko erakundeak.
  • Biztanleria, oro har.

Noiz bidaliko zaion, gutxi gorabehera, lege-proiektua Jaurlaritzaren Kontseiluari, onar dezan

2022ko bigarren seihilekoa.

Burutu gabeko faseak

Fase Hasiera data Amaiera data Egoera
Negoziazio, entzunaldi edota kontsulta izapidea ---
Aginduzko txostenak eta irizpenak Hasita

Lortutako faseak

Fase Hasiera data Amaiera data Egoera
Sailburuaren agindua, prozedurari ekiteko Amaituta
Idatzitako testuaren sailburuaren onarpena Amaituta
Negoziazio, entzunaldi edota kontsulta izapidea Amaituta
Jarraitutako prozeduraren memoria laburra Amaituta
Jaurlaritzaren Kontseiluan onartzea Amaituta
Legebiltzarrera bidaltze Amaituta