[09] - Mugikortasun Jasangarriari buruzko Legea

Erakundea:
Ekonomiaren Garapena, Jasangarritasuna eta Ingurumena
Egoera:
Lege-proiektua legebiltzarrari bidalita

Legegintzaldia

XI. Legegintzaldia

Helburuak eta Sektoreak

Legez koordinatzea eta agintzea mugikortasunari buruzko politika, zeina modu desberdinek osatzen duten sistema den, leku-aldatze eta irisgarritasun beharrizanei erantzuteko.

Halaber, Euskadiko Garraio Agintaritzaren Legearen aldaketa jasoko da.

Beste helburu batzuk:
  • Elementu komun guztiak sartzea tarifen diseinuan eta operadoreen koordinazioan, Zerbitzua ematen dela bermatzea,
  • Ekonomikoaren eta teknologiaren lankidetza-mekanismoak formulatzea.
  • Ingurumen-garraiobide jasangarrienak bultzatzea, baita klima-aldaketaren aurka borrokatzen laguntzen duten energia garbiak erabiltzea.
Eraginpeko gizarte-sektoreak:

Garraio publikoa eta haren erabiltzaileak (errepidea, trenbidea, portuak eta aireportuak), salgaiak eta logistika-plataformak, berrikuntza, turismoa, ingurumena, nazioarteko harremanak (Europako konexioak) eta administrazioen arteko elkarlana.

Noiz bidaliko zaion, gutxi gorabehera, lege-proiektua Jaurlaritzaren Kontseiluari, onar dezan

2019ko hirugarren lauhilekoan

Lortutako faseak

Fase Hasiera data Amaiera data Egoera
Sailburuaren agindua, prozedurari ekiteko Amaituta
Idatzitako testuaren sailburuaren onarpena Amaituta
Negoziazio, entzunaldi edota kontsulta izapidea Amaituta
Aginduzko txostenak eta irizpenak Amaituta
Jarraitutako prozeduraren memoria laburra Amaituta
Jaurlaritzaren Kontseiluan onartzea Amaituta
Legebiltzarrera bidaltze Amaituta

Legebiltzarrean tramitazioaren egoera

Azken aldaketako data: