Arautegia

Inprimatu

EBAZPENA, 2023ko martxoaren 16koa, Lehendakaritzako idazkari nagusiarena, garapenerako lankidetzako erakundeei 2023an Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren «Euskadiko Gazteak Lankidetzan» programarako proiektuak aurkezteko deialdia luzatzen diena.

Identifikazioa

 • Lurralde-eremua: Autonomiko
 • Arau-maila: Ebazpena
 • Organo arau-emailea: Lehendakaritza
 • Jadanekotasuna-egoera: Indarrean

Aldizkari ofiziala

 • Aldizkari ofiziala: EHAA (Euskal Herria)
 • Aldizkari-zk.: 60
 • Hurrenkera-zk.: 1475
 • Xedapen-zk.: ---
 • Xedapen-data: 2023/03/16
 • Argitaratze-data: 2023/03/27

Gaikako eremua

 • Gaia: Gizarte gaiak eta emplegua; Administrazioaren antolamendua; Hezkuntza
 • Azpigaia: Gizarte Gaiak; Gobernua eta herri administrazioa; Instituzional

Testu legala

Euskal Autonomia Erkidegoko Autonomia Estatutuaren 10.39 artikuluaren arabera, Euskal Autonomia Erkidegoak gazteria-politikaren arloan eskumen osoa du. Bestalde, Lehendakariaren 18/2022 Dekretuak, irailaren 23koa, Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazioko sailak sortu, ezabatu eta aldatzen dituen eta sail bakoitzaren egitekoak eta jardun-arloak finkatzen dituen Dekretua bigarrenez aldatzen duenak, Lehendakaritzari esleitzen dizkio Gazteriaren arloko egitekoak eta jardun-arloak.

Lehendakariaren otsailaren 8ko 4/2023 Dekretuaren bidez, Lehendakaritzako idazkari nagusiari eginkizunak eskuordetzan ematen dizkio Euskal Autonomia Erkidegoko irabazi-asmorik gabeko erakunde publiko eta pribatuei deialdia egiteko, 2023an proiektuak aurkez ditzaten Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren gazte-boluntariotzako esparruko Auzolandegiak programarako.

Euskal Autonomia Erkidegoko gazteen artean elkartasunaren balioa sustatzeko, eta Euskadiko garapen-lankidetzarako erakundeek hainbat herrialdetan egiten dituzten garapen-lankidetzarako ekintzak kontuan hartuta, urtero egiten da gazteen Euskadiko Gazteak Lankidetzan programan parte hartzeko deialdia, Gazteria Zuzendaritzaren eta Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziaren bidez.

2023. urtean ere, deialdi honen helburua da Euskal Autonomia Erkidegoko gazteak lankidetzaren kontzeptura hurbiltzea, bai eta ekintza horien garapena «in situ» ezagutzeko aukera ematea ere. Esperientzia hori zabaldu eta osatu egingo da aldez aurretik informazio- eta orientazio-jardunaldi batzuk eginez. Beraz, Euskadiko garapenerako lankidetzako erakundeek burutzen dituzten garapenerako lankidetzako ekintzak eduki behar dira, deialdi honetan zehazten denaren arabera.

Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 8. artikuluan xedatutakoa betez, deialdi hau Lehendakaritzaren 2023ko Dirulaguntzen Plan Estrategikoan islatuta agertzen da.

Hori dena kontuan izanik, honako hau

Ebazpen honen xedea deialdiaren arauak ezartzea da, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren 2023ko Euskadiko Gazteak Lankidetzan programarako lankidetza proiektuak aurkezteko, proiekturik egokienak hautatzeko eta haien proiektuetan Euskadiko Gazteak Lankidetzan programan hautatuek parte hartuko duten erakunde onuradunei dirulaguntzak zer baldintzatan emango zaizkien zehazteko.

Aurreko artikuluaren helburua betetzera zuzenduko diren baliabide ekonomikoak xede horretarako aurrekontuetan ezarritako kredituetatik etorriko dira, 80.000 euro alegia.

Ebazpen honetan ezarritako dirulaguntzak jaso ahal izango dituzte honako baldintza hauek betetzen dituzten pertsona juridikoek:

 1. Formalki eratuta eta inskribatuta egotea dagokion erregistroan.

 2. Estatutuetan berariaz aipatzea bere helburuetako bat hegoaldeko herrialdeak garatzera bideratutako proiektuak gauzatzea dela, edo dokumentu fidagarrien bidez egiaztatzea erakundeak alor horretan gutxienez bi urte daramatzala lanean.

 3. Irabazi-asmorik ez edukitzea.

 4. Euskal Autonomia Erkidegoan egoitza nagusia edo ordezkaritza iraunkorra izatea. Xede horretarako, ordezkaritza iraunkortzat hartuko da, dokumentazio bidez egiaztatuz gero, erakundearen sozietate-oinarria (bazkideak, boluntarioak edo parekagarriak) duten egitura garrantzitsuak existitzea Euskal Autonomia Erkidegoan. Kasu horretan, ordezkaritza iraunkorrak bere gain hartzen du eskaera aurkezteko ardura zuzena eta, erakunde onuradun gisa, deialdi honetan zehaztutako konpromisoak onartzen ditu.

 5. Sexuaren bereizkeria eragiten duen jarduerarik ez egitea, eta zehapenak ezartzen duen aldian zigor administratibo edo penalik ez jasotzea, sexuaren bereizkeria egiteagatik edo emakumeen eta gizonen berdintasunaren arloko araudia ez betetzeagatik.

  Era berean, ezin izango dute laguntzarik edo dirulaguntzarik jaso Estatuko araudiaren arabera berdintasun plan bat indarrean izan behar duten baina halakorik ez duten enpresek, ez eta 50 langile baino gehiagoko enpresek ere, baldin eta egiaztatzen ez badute sexu jazarpena edo sexuan oinarritutako jazarpena prebenitzeko eta borrokatzeko neurriak ezarri dituztela, emakumeen eta gizonen berdintasunaren arloan Estatuko legedian ezarritako baldintzetan.

 6. Zergen arloko betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean edukitzea eta dirulaguntzen itzulketarekin lotutako betebeharrak ordainduta edukitzea.

 7. Gainera, erakunde eskatzaileak Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13. artikuluan ezarritako baldintzak bete behar ditu.

 1. Dirulaguntza jasotzeko, aurkeztutako proiektuek honako betekizun hauek bete beharko dituzte:

  1. Lankidetza jarduera 2023ko Euskadiko Gazteak Lankidetzan programan hautatutako gazteak lanean hasteko denbora-tartean egitea, kontuan izanik, ahal izanez gero uztailetik aurrera gauzatuko den lankidetza esperientzia horrek, gutxi gorabehera, hiru hilabeteko iraupena izango duela.

   Osasun egoerak horrela gomendatuko balu, Ebazpenaren 15. artikuluaren arabera, egonaldiaren iraupena edo hasiera data aldatu ahal izango dira.

  2. 2023ko Euskadiko Gazteak Lankidetzan programan hautatutako gazteak proiektuko jardueretan behar bezala integratzea ahalbidetzea, kontuan izanik programa horren helburua elkartasunaren balioa sustatzea eta 22 eta 30 urte arteko gazte euskaldunak garapenerako lankidetza ekintzekiko sentsibilizatzea dela, lankidetza ekintzen garapena «in situ» ezagutuz.

  3. Modu zehatzean adieraztea aurkeztutako proiektu bakoitzean parte hartzeko egokienak iruditzen zaizkien profil profesionalak.

 2. Onartuko dira:

  1. Subjektu den biztanleriaren pobreziari aurre egiteko estrategiarako egokiak diren proiektuak.

  2. Koherenteak diren proiektuak, alegia, azaldutako arazoaren, hori gainditzeko ezarritako helburu eta emaitzen eta antolatutako jardueren artean lotura duten proiektuak.

  3. Balioztatu daitekeen adierazleak duten proiektuak.

  4. Bideragarriak diren proiektuak, hau da, espero diren emaitzak lortzea bermatzen dutenak.

  5. Denboran iraunkorrak diren proiektuak.

  6. Genero-ikuspegia kontuan duten proiektuak.

  7. Tokiko gaitasunak indartzen dituzten proiektuak.

  8. Biztanleria subjektuaren parte-hartzea bermatzen duten proiektuak.

  9. Giza eskubideak urratzen ez dituzten proiektuak.

  10. Ekologikoki jasangarriak diren proiektuak.

Hautaketa-prozesuak hiru fase ditu. Lehen fasean, aurkeztutako proiektuen artean, aurretiko hautaketa bat egingo da, gehienez ere 220 profil jasoko dituztenak. Ondoren, bigarren fasean, gehienez 100 gazte boluntario hautatuko dira 2023ko Euskadiko Gazteak Lankidetzan programaren deialdiaren bidez. Hirugarren fasean, aurretiko hautaketa gainditu duten proiektuen artean, hautatutako gazteen profilekin bat egiten dutenak aukeratuko dira honako deialdi honen markoan.

 1. Gehienez ere 220 profil jasoko dituzten proiektuen analisia, ebaluazioa, lehen hautaketa eta hautaketa egiteko, balioespen batzorde bat osatuko da honako kide hauekin:

  Presidentea: Josu Gerediaga Egurrola, Gazteria arduraduna. Ordezkoa: Maria Jesús Emazabel Lekuona, Gazteria Zuzendaritzako teknikaria.

  Batzordekidea: Noemí de la Fuente Pereda, eLankidetzako koordinazio estrategikoaren arduraduna. Ordezkoa: Miren Saiz Alzugaray, eLankidetzako lankidetza teknikaria.

  Batzordekidea: Beñat Martinez Castillo, Gazteria Zuzendaritzako teknikaria, idazkaria ere izango dena, ahotsa eta botoarekin. Ordezkoa: Lourdes Ramírez de Ocariz Sorolla, Gazteria Zuzendaritzako teknikaria.

 2. Balioespen batzordeak hurrengo artikuluan ezarritako balioespen irizpideen arabera egingo duen proiektuen lehen hautaketa.

 1. Deialdi hau lehiaketa bidez ebatziko da. Horretarako, proiektuen lehen hautaketa konparazio bidez egingo da, jarraian ezarritako balioespen irizpideen arabera. Gehienez ere 220 profil jasoko dituzten proiektuak hautatu behar dira, 60 puntutik gorakoak. Balioespen Batzordeak aintzat hartuko dituen balioespen irizpideak honako hauek dira:

  1. Prestakuntza programetan, hitzaldietan edota lankidetzarekin edo jardueren zabalkundearekin lotutako beste jarduera didaktiko batzuk egiten, edo gazteak lankidetza esperientziarako prestatzen esperientzia izatea, 10 puntu gehienez.

  2. Proiektuaren interes soziala, 30 puntu gehienez.

  3. Profilak Euskadiko Gazteak Lankidetzan programaren ezaugarrietara egokitzea, 25 puntu gehienez.

  4. Proiektua garatuko den tokian hautatutako gazteak egonaldian zehar izango dituen baldintza materialak, 25 puntu gehienez.

  5. Genero-ikuspegia. Proiektuan desberdintasunak ezabatzeko eta berdintasuna sustatzeko jarduera espezifikoak, 10 puntu gehienez.

 2. Balioespen batzordeak profilak ez onartzeko eskubidea izango du, gazte boluntarioentzako arriskutsuegiak diren egoerak bizi dituzten herrialdeetako lankidetza proiektuen kasuan.

 3. Proiektuak aurkeztu dituzten erakundeekin proposatutako datak aldatzea adostu ahal izango da, Euskadiko Gazteak Lankidetzan programaren eskaintza egokitzeko helburuarekin. Era berean, proiektuak egokitu ahal izango dira aurkeztutako profilen arabera.

 4. Ezinbesteko kasuetan erakunde eskatzaileak proiektua garatuko den tokia aldatu ahal izango du, behin justifikatu eta Gazteria Zuzendaritzak onartu ondoren.

 1. Balioespen batzordearen proposamena ikusita, Gazteriako zuzendariak ebazpen bat emango du eta bertan agertuko da hautatu eta hautatu gabeko proiektu eta profil guztien zerrenda.

 2. Ebazpen hori, gehienez ere, sei hilabeteko epean jakinaraziko zaie erakunde interesdunei, Ebazpen hau indarrean sartzen denetik aurrera. Ebazpenaren aurka aukerako berraztertzeko errekurtsoa aurkez dakioke organo berari, hilabeteko epean, edo administrazioarekiko auzien jurisdikzioan, bi hilabeteko epean, ebazpena jakinarazi eta hurrengo egunetik aurrera.

 3. Aurreko atalean aipatutako epea igarota interesdunari ebazpena jakinarazi ez bazaio, eskabidea ezetsi zaiola ulertu ahalko da, hala xedatuta baitago Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 25. artikuluan.

 4. Erabakitakoa aditzera emateko helburuarekin, eta erakunde interesdunei berariazko jakinarazpen bat bidaltzeari utzi gabe, onartutako eta ez onartutako proiektuen zerrenda argitaratuko da Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian.

Ebazpen honetan ezarritakoaren arabera araututako dirulaguntzak jasotzen dituzten erakundeek honako betebehar hauek izango dituzte:

 1. Proiektuan parte hartzeko hautatutako pertsonari prestakuntza ematea lanean hasi aurretik, egin beharreko lanaren jakintzan sakondu eta topatu ditzakeen zailtasunei aurre egiten ikasi ahal izateko.

 2. Hautatutako pertsona xede herrialdera iristean harrera egitea eta topagunetik lankidetza jarduera egiten ari den lekuraino eramatea eta laguntzea. Harremanetarako gunea eta proiektua gauzatzen ari den tokiaren arteko distantzia 100 kilometrotik gorakoa bada, Gazteria Zuzendaritzak bere gain hartuko ditu parte hartzen duten gazteen garraio gastuak.

 3. Gazte boluntarioa harremanetan jartzen den momentutik aurrera, eta lankidetza esperientziak irauten duen denbora-tartean zehar, gazte hautatuaren ostatua, mantenua eta ibilbidearen jarraipena bermatzea.

 4. Proiektua exekutatzen den tokitik herrialdetik irteteko lekura eramatea eta laguntzea. Proiektua garatzen ari den tokiaren eta irteera puntuaren arteko distantzia 100 kilometrotik gorakoa bada, Gazteria Zuzendaritzak bere gain hartuko ditu parte hartzen duten gazteen garraio gastuak.

 5. Ezohiko egoeretan, boluntarioak istripu edo gaixotasunen bat edukiz gero, esaterako, beharrezko zainketak jasotzeko lekurik egokienera eramateko konpromisoa hartzea eta agintari diplomatiko edo kontsularrak jakinaren gainean jartzea, beharrezkoa izanez gero, boluntarioa aberriratzea errazteko. Boluntarioari jarduera garatzen ari den tokian gelditzea eragozten edo zeharo zailtzen dion egoera larriren bat suertatuko balitz, garapenerako lankidetzaren erakundeak, haren baliabide eta baldintzek ahalbidetzen duten heinean, boluntarioa haren osotasun fisikoa babesteko leku aproposenera eramateaz arduratuko da.

 6. Osasun-agintariek nahitaezko edo, hala badagokio, gomendatutako neurriak hartzea, babes indibidualeko edo kolektiboko materialen hornidura barne.

 7. Esleitutako jardueran dagoen bitartean boluntarioari gerta dakioken edozein jazoeraren berri ematea Gazteria Zuzendaritzari.

 8. Hautatutako gaztearen esperientzia amaitzen den egunetik gehienez ere hilabete batera, jardueraren garapenaren memoria bat aurkeztea, nahi izanez gero argazkiekin hornitua.

 9. Datu pertsonalen tratamenduari eta babesari buruz indarrean dagoen araudia betetzen dela bermatzea.

 10. Ebazpen honetan araututako dirulaguntzak jasotzen dituzten erakundeak behartuta daude Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 14. artikuluan eta Euskadiko Antolarauei buruzko Legearen testu bateginean jasotzen diren eginbeharrak betetzera, eta bereziki:

  Emandako dirulaguntza onartzea. Alde horretatik, dirulaguntza eman dela adierazten duen jakinarazpena jaso eta hamabost eguneko epean erakunde onuradunek berariaz uko egiten ez badiote, laguntza onartutzat emango da.

  Dirulaguntza eman den xederako erabiltzea.

  Ogasun eta Finantza Saileko Kontrol Ekonomikoko Bulegoari eta Herri Kontuen Euskal Epaitegiari dirulaguntzen fiskalizazio-lanetarako behar duten informazio guztia ematea.

  Ebazpen honetan adierazitako dirulaguntzak jasotzen dituzten erakundeek berariaz aipatuko dute Gazteria Zuzendaritzaren laguntza izan dutela, dirulaguntza emateko ebazpenaren berri dutenetik hasita, diruz lagundutako jarduera edo programa dela-eta argitaratzen dituzten egitarau, iragarki-kartel, argazki eta idatzizko zein entzutezko material guztietan. Material horiek Euskal Autonomia Erkidegoko bi hizkuntza ofizialetan argitaratu beharko dira.

Bitarteko elektronikoak erabili beharko dituzte erakunde interesdunek prozedura horren izapideak eskatzeko, zuzentzeko, justifikatzeko eta egiteko.

 1. Deialdi honetan parte hartu nahi duten erakunde eskatzaileek lankidetza proiektu bat edo gehiago aurkeztu ahal izango dituzte, lankidetza ekintzetan parte har lezaketen gazte boluntarioen profilak zehazten dituztenak. Proiektu bakoitzeko eskaera bat aurkeztu beharko dute.

  Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoan onartutako identifikazio-bideak eta sinadura elektronikoa eskuragarri daude helbide honetan: https://www.euskadi.eus/ziurtagiri-elektronikoak

  Elektronikoki ere izapidetu ahal izango da, ordezkari baten bidez; horretarako, ordezkaritza Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren ahalordetzeen Erregistro Elektronikoan inskribatu ahal izango da, helbide honetan: https://www.euskadi.eus/ordezkariak

 2. Ebazpen honetan araututako laguntzak jasotzeko eskabideak aurkezteko epea egongo da zabalik Ebazpena argitaratu eta hurrengo egunetik 2023ko apirilaren 19ra arte (barne).

 3. Ebazpen honen eranskinean jasotako eskabide-eredua, eta eskabideak izapidetzeko xehetasunak, erantzukizunpeko adierazpenak eta gainerako ereduak euskadi.eus egoitza elektronikoan eskuratu daitezke https://www.euskadi.eus/zerbitzuak/0127406

 4. Espedienterako sarbidea eta eskabidearen ondorengo izapideak, bide elektronikoz, helbide honetan egingo dira: https://www.euskadi.eus/nirekarpeta

 5. Erakundeek euskaraz nahiz gaztelaniaz aurkeztu ahal izango dituzte eskaera eta dokumentuak. Halaber, prozedura osoan zehar, entitate eskatzaileak hautatutako hizkuntza erabiliko da, Euskararen Erabilera Normalizatzeko azaroaren 24ko 10/1982 Oinarrizko Legearen 5.2.a) eta 6.1 artikuluetan xedatutako moduan.

 1. Eskaera egin duen erakundeari buruzko datuak:

  Estatutuen kopia (baldin eta pertsona juridikoaren ezaugarriak direla-eta egungo araudiaren arabera beharrezkoa balitz) edo, erakunde motaren arabera, eratzeko eskritura.

  Pertsona eskatzaileak dokumentu horiek aurretik aurkeztu baditu Administrazio honetan, eta indarrean egonez gero, ez da beharrezkoa izango berriz ere aurkeztea. Kasu horretan, Administrazioak ofizioz berretsiko du. Horretarako nahikoa izango da dokumentu horiek zein Zuzendaritza edo Sailetan aurkeztu ziren adieraztea.

  Eskabide-eredua euskadi.eus webguneko egoitza elektronikoan eskuratu ahal izango da: https://www.euskadi.eus/zerbitzuak/0127406

  Erantzukizunpeko adierazpena, egiaztatzen duena erakunde eskatzaileak ez duela dirulaguntza edo laguntza publikoak eskuratzea eragozten duen zehapenik jaso, ezta horretarako legezko inolako debekurik ere, sexu-bereizkeriagatiko debekuak barne, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako eta Emakumeen Aurkako Indarkeria Matxistarik gabeko Bizitzarako, otsailaren 18ko 4/2005 Legearen azken xedapenetatik seigarrenean xedatutakoarekin bat etorrita.

  Erantzukizunpeko adierazpena, egiaztatzen duena erakunde eskatzaileak Ebazpen honen 3. artikuluan jasotzen diren dirulaguntzen onuraduna izateko baldintzak betetzen dituela.

  Dirulaguntzak itzultzeko betebeharrak betetzeari buruzko erantzukizunpeko adierazpena.

  Erakundeak Euskal Autonomia Erkidegoan egoitza nagusia edo ordezkaritza iraunkorra duela egiaztatzen duen agiria.

  Helburu berberarekin dirulaguntzak edo diru sarrerak jaso izanaren ziurtagiria.

  Zerga organo eskudunek edo Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusiak emandako ziurtagiri positiboa.

  Administrazioak dirulaguntzak ordaindu ahal izateko, Eusko Jaurlaritzako Ekonomia eta Ogasun Sailaren Kontrol Ekonomikoko Bulegoaren datu basean egon behar du erakunde eskatzaileak. Alta emateko edo hirugarren interesdunaren datuak aldatzeko, hirugarrenen erregistro telematikora jo beharko da bide elektronikoa erabiliz; bide hori Eusko Jaurlaritzaren Ekonomia eta Ogasun Sailak ematen du, helbide honetan: https://www.euskadi.eus/hirugarrenak

  Eskaera aurkeztearekin batera, baimena ematen zaio organo kudeatzaileari automatikoki egiazta dezan zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak betetzen dituela, bai eta dokumentuak elektronikoki biltzeko ere, bere sare korporatiboen bidez edo datu-bitartekaritzarako plataformei edo horretarako prestatutako beste sistema elektroniko batzuei kontsulta eginez.

 2. Proiektuari buruzko informazioa:

  Hautatutako boluntarioen parte-hartzea izango duten proiektuen deskribapena, xede-herrialdean duen kokapena eta iristeko aireporturik hurbilena, proiektua garatzen den lekuraino dagoen distantzia adierazita.

  Garapenerako Lankidetzako harrerako erakundearen identifikazioa, dirulaguntza eskatzen duen garapenerako lankidetzaren erakundearekin duen harremana frogatzen duen dokumenturen bat barne.

  Proiektuan parte hartzeko hautatutako gaztearen arduraduna den pertsonaren identifikazioa, helbide elektronikoa eta telefonoa.

  Proiektuaren interes sozialaren justifikazioa.

  Proiektua garatuko den tokian hautatutako gazteak egonaldian zehar izango dituen baldintza materialak.

  Genero-ikuspegia. Proiektuan desberdintasunak ezabatzeko eta berdintasuna sustatzeko jarduera espezifikoak.

 3. Profilari buruzko dokumentazioa:

  Boluntarioak egin beharko dituen lanen edo zereginen deskribapena.

  Titulazio akademikoa, prestakuntza profesionala eta beharrezko diren beste ikasketa batzuk.

  Garatu beharreko zereginekin lotuta dauden trebetasun eta gaitasunak.

  Kasuaren arabera, hizkuntza baten edo gehiagoren ezagutza.

  Kasuaren arabera, egin beharreko lanekin zerikusia duen aldez aurreko esperientzia.

 4. Osasun eta gizarte egoerari buruzko dokumentazioa:

  Proiektua garatzen den inguruaren osasun eta gizarte egoera, eskaera entregatzen den egunean, eta banakako edo taldeko babes-neurriak hartu beharraren justifikazioa.

  Proiektua garatzen den inguruneko osasun eta gizarte egoera, parte-hartzailea irten baino astebete lehenago.

Eskabidearen izapidetzea onartzeko eskatzen diren agiri batzuk falta direla edo horietan forma-akatsak daudela ikusiz gero, edo eskabidea balioesteko aurkeztutako agirietan akatsak aurkituz gero, hamar egun balioduneko epea emango zaio interesdunari hutsegitea konpontzeko edo aginduzko agiriak aurkezteko, eta jakinaraziko zaio hori egiten ez badu haren eskabidean atzera egin duela edo izapidetzeko eskubidea galdu duela ulertuko dela; betiere, aurrez dagokion ebazpena emango da.

 1. 800 euroko laguntza bat emango zaio dagokion proiektuan parte hartzen duen gazte bakoitzeko, Euskadiko Gazteak Lankidetzan programan hautatutako gazte boluntarioaren egonaldi- eta mantenu-gastuen zati bat ordaintzeko helburuarekin.

  Ebazpen honen harira dirulaguntza jaso dezaketen gastutzat joko dira Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 31. artikuluan esandakoarekin bat datozenak.

 2. Aurreko paragrafoan adierazitakoaren kalterik gabe, deialdi honen baitako erakunde onuradun bakoitzak ezingo du, inolaz ere, 42 parte-hartzaile onuradunen kopurua gainditu.

 3. Dirulaguntza horiek emateko eta, bidezko denean, ordaintzeko ezinbestekoa izango da amaituta egotea Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak eta haren erakunde autonomoek emanda dituzten izaera bereko laguntzen edo dirulaguntzen arloan hasi eta oraindik izapidetzen ari diren itzulketa edo zehapen-prozedura guztiak.

 1. Osasun edo gizarte egoerak gomendatuko balute, Gazteria Zuzendaritzaren eta GGKEaren arteko aurretiazko oniritziarekin, egonaldiaren iraupena murriztu ahal izango da. Kasu horretan, 14.1 artikuluan aipatutako laguntza proportzionalki murriztuko da.

 2. Osasun edo gizarte egoerak gomendatuko balute, Gazteria Zuzendaritzaren, GGKEaren eta parte-hartzailearen arteko aurretiazko oniritziarekin, egonaldiaren hasiera aldatu ahal izango da, beti ere urte naturalaren barruan.

Erakunde onuradun bakoitzari emandako dirulaguntzaren edo laguntzen zenbateko osoa bi zatitan ordainduko da:

Lehenengo ordainketa: zenbateko osoaren % 60, hautatutako pertsona dagokion proiektura iristen den momentuan.

Bigarren ordainketa: zenbateko osoaren % 40, boluntarioak proiektuan parte hartu duela justifikatzen duen memoria jaso ondoren.

Garapenerako lankidetzaren erakunde onuradun bakoitzak, hautatutako gaztearen esperientzia amaitu eta, gehienez ere, hilabete batera, egonaldiaren garapenaren memoria bat aurkeztuko du, argazkiekin hornitu daitekeena, egoitza elektronikoko «Nire karpeta» atalaren bidez https://www.euskadi.eus/nirekarpeta Memoriako atal batetan, lankide bakoitzaren proiektu bakoitzeko kalkulua aurkeztuko da, mantenua, ostatua, barne garraioa eta emandako laguntzarekin jasaten diren beste gastu batzuk kontuan hartuta.

Fakturak eta bestelako dokumentu frogagarriak aurkeztuko dira aukera dagoenean eta, posible ez balitz, behar bezala justifikatu beharko da memorian.

Gazteria Zuzendaritzari dagokio deialdi honetan aurreikusten diren laguntzak kudeatzeko lanak egitea.

 1. Honako hauek izango dira ez-betetzeak:

  1. Jasotako dirulaguntza osoa edo zati bat Ebazpen honetan adierazitako jarduerez bestelakoetan erabiltzea.

  2. Ebazpen honetan ezarritako betebeharrak edo, hala badagokio, laguntza ematerakoan ezartzen direnak ez betetzea.

  3. Dirulaguntzaren likidazioa egiteko ebazpenean adierazitako zenbatekoa (halakorik balego) epearen barruan ez itzultzea.

 2. Dirua itzultzeko arrazoitzat hartuko da erakunde onuradunek Ebazpenean aurreikusitako eta Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 37. artikuluan ezarritako eginbeharrak ez betetzea.

  Aipatutako egoera horietako bat gertatu dela egiaztatuz gero, jasotako zenbatekoak eta berandutze-interesak Euskal Autonomia Erkidegoko Diruzaintza Nagusiari itzuli beharko zaizkio, betiere 1/1997 Legegintza Dekretuaren eta 698/1991 Dekretuaren arabera (hurrenez hurren, 1/1997 Legegintza Dekretua, azaroaren 11koa, Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen duena; eta 698/1991 Dekretua, abenduaren 17koa, Euskal Autonomia Erkidegoaren aurrekontu orokorren pentzutan ematen diren dirulaguntzen bermeei eta horiek itzultzeari buruzko erregimen orokorra arautzen duena).

  Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 37.2 artikuluan ezarritakoa jarraituz, itzultzea partziala izan daiteke. Ez-betetzeak mailakatzeko, eta betiere proportzionaltasun-printzipioa kontuan izanik, ezartzen da erakunde onuraduna ez bada boluntarioaren egonaldi osoaz arduratu, justifikatutako kausa bat dela-eta, itzulketa egin beharko dela, edo, hala badagokio, erabili ez den zatiaren ordainketa partziala egin beharko dela eta zati horren kobrantza proportzionala jasotzeko eskubidea galduko dela, betiere proiektuaren helburuen betetzea helburu totalen betetzera hurbiltzen bada (gutxienez % 80), eta erakunde onuradunak zalantzarik gabe egiaztatzen badu konpromisoak betetzeko jokabidea.

Deialdi honetako dirulaguntzak bateragarriak dira beste erakunde publiko zein pribatuek helburu berbererako emandakoekin, betiere gainfinantzaketarik gertatzen ez bada. Gainfinantzaketarik badago, aldiz, dirulaguntzaren zenbatekoa murriztu egingo da, dagokion gehienezko mugaraino.

Zure datu pertsonalak erabiliko dira, eta tratamendu-jarduera honi erantsiko zaizkio: Auzolandegiak eta Euskadiko Gazteak Lankidetzan programak.

Arduraduna: Gazteria Zuzendaritza, Lehendakaritza.

Helburua: auzolandegiak eta Euskadiko Gazteak Lankidetzan programetako partaideen datuen kudeaketa. Baimenak eta laguntzak izapidetzea.

Legitimazioa: tratamendua beharrezkoa da, interes publikoaren aldeko eginkizunen bat betetzeko edo tratamenduaren arduradunari emandako botere publikoak betetzeko jardunean.

Hartzaileak: elkarteak eta irabazi asmorik gabeko organizazioak, Europako Batasuneko organoak, Estatuko Administrazioko beste organo batzuk, Toki administrazioko beste organo batzuk, Autonomia Erkidegoko beste organo batzuk.

Eskubideak: datuak eskuratzeko, zuzentzeko eta ezabatzeko eskubidea duzu, baita informazio gehigarrian jasotzen diren bestelako eskubide batzuk ere.

Informazio osagarria: gure web-orrian kontsulta dezakezu Datuen Babesari buruzko informazio gehigarri eta zehaztua: https://www.euskadi.eus/informazio-klausulak/web01-sedepd/eu/gardentasuna/103700-capa2-eu.shtml

Araudia:

Datuen Babeserako Erregelamendu Orokorra (https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/normativa_dpd/eu_def/adjuntos/RGPD-2016_0679_eu.pdf).

3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak Babestekoa eta Eskubide Digitalak Bermatzekoa. (https://www.boe.es/boe_euskera/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-2018-16673-E.pdf).

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA

Ebazpen honek administrazio-bidea agortzen du, eta interesdunek beronen aurkako aukerako berraztertzeko errekurtsoa jarri ahal izango diote Lehendakaritzako Idazkari Nagusiari, Ebazpena argitaratu eta hurrengo egunetik hilabeteko epean. Bestela, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jarri ahal izango dute Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiko administrazioarekiko auzien salan, Ebazpena argitaratu eta hurrengo egunetik bi hilabeteko epean.

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA

Ebazpen honek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunetik aurrera izango ditu ondorioak.

Vitoria-Gasteiz, 2023ko martxoaren 16a.

(Lehendakariaren otsailaren 8ko 4/2023 Dekretuaren arabera, Lehendakaritzako idazkari nagusiari eskumenak eskuordetzen dizkiona. 2023ko otsailaren 13ko EHAA, 30. zk.).

Lehendakaritzako idazkari nagusia,

JUAN MANUEL CASTILLA ALBISU.

 1. Identifikatu.

  Identifikazio datuak:

  Honen izenean ari da: Pertsona/entitate interesdun gisa espedientean / Ordezkaria.

  Identifikazio-dokumentua, Zenbakia, Erakundearen izena.

  Zein lurraldetan daude erakunde eskatzailearen datu fiskalak*

  Komunikazio datuak

  Jakinarazpen eta komunikazioak hona bidaliko dira: espedientea tramitatzen den bitartean Administrazioak bidalitako jakinarazpenak honi zuzenduko zaizkio:

  Jakinarazpen eta komunikazioetarako kanala: Elektronikoa: Nire karpeta guneko jakinarazpen eta komunikazioen atalera igorriko dira. Bertan sartzeko, identifikazio elektronikorako bitarteko bat beharrezkoa da. (Kanal elektronikoaren gaineko oharra: Jakinarazpen elektronikora sartzen ez bazara, jakinarazitzat emango da Nire Karpetan eskuragarri jartzen denetik 10 egun naturaleko epean. Esandako epea betetzen denean, jakinarazpenari uko egiten diozula ulertuko da eta horrela jasoko da espedientean. Izapidea egintzat emango da eta administrazioak aurrera jarraituko du prozedurarekin.

  Abisuak jasotzeko datuak:

  Nire karpetan jakinarazpen edo komunikazioren bat jasotzerakoan abisu bat bidaliko dizugu posta elektronikora eta telefono mugikorrera: posta elektronikoa*, Telefono mugikorra

  Komunikazio hizkuntza*

  Mezu elektroniko eta abisu-mezu bidezko jakinarazpen eta komunikazioak zuk aukeratutako hizkuntzan bidaliko dizkizugu: Euskara/Gaztelania.

  Datuak erabiltzeko baimena:

  Nire komunikazio eta abisuetarako datuak Eusko Jaurlaritzako sail eta erakundeekiko harremanetan erabiltzea nahi dut. Bai/Ez.

  Nire komunikazio eta abisuetarako datuak espediente hau kudeatzeko bakarrik erabiltzea nahi dut. Bai/Ez.

  Datu pertsonalen tratamendua:

  Datuen babesari buruzko informazio oinarrizkoa:

  Eskabidean agertzen diren datu pertsonalak erabiliko dira, eta tratamendu-jarduera honi erantsiko zaizkio Auzolandegiak eta Euskadiko Gazteak Lankidetzan programak.

  Arduraduna: Gazteria Zuzendaritza, Lehendakaritza.

  Helburua: Auzolandegiak eta Euskadiko Gazteak Lankidetzan programetako partaideen datuen kudeaketa. Baimenak eta laguntzak izapidetzea.

  Legitimazioa: tratamendua beharrezkoa da, interes publikoaren aldeko eginkizunen bat betetzeko edo tratamenduaren arduradunari emandako botere publikoak betetzeko jardunean.

  Hartzaileak: elkarteak eta irabazi asmorik gabeko organizazioak, Europako Batasuneko organoak, Estatuko Administrazioko beste organo batzuk, Toki administrazioko beste organo batzuk, Autonomia Erkidegoko beste organo batzuk.

  Eskubideak: datuak eskuratzeko, zuzentzeko eta ezabatzeko eskubidea duzu, baita informazio gehigarrian jasotzen diren bestelako eskubide batzuk ere.

  Informazio osagarria: gure web-orrian kontsulta dezakezu Datuen Babesari buruzko informazio gehigarri eta zehaztua: https://www.euskadi.eus/informazio-klausulak/web01-sedepd/eu/gardentasuna/103700-capa2-eu.shtml

  Araudia:

  Datuen Babeserako Erregelamendu Orokorra: (https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/normativa_dpd/eu_def/adjuntos/RGPD-2016_0679_eu.pdf).

  3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak Babestekoa eta Eskubide Digitalak Bermatzekoa. (https://www.boe.es/boe_euskera/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-2018-16673-E.pdf)

 2. Datuak bete.

  Proiektuaren datuak:

  Informaziorako kontaktua den pertsonaren identifikazio-datuak: Izena*, Lehen abizena*, Bigarren abizena, Karguduna (betetzen duen lanpostua)*, Telefono finkoa, Telefono mugikorra, Faxa, Helbide elektronikoa.

  Proiektua:

  Informazio osagarria: Proiektuaren izena*, Garapenerako harreraren kooperaziorako erakundea*, Proiektuaren deskribapen laburra*

  Pertsona gazte boluntarioen profilari edo profilei dagozkien datuak: Proiektuan eskaini diren gazte boluntarioen profil kopurua*

  Gazte boluntarioaren profila: Profila*, Pertsona boluntarioak egingo duen lanaren edo zereginen deskribapena*.

  Erantzukizunpeko adierazpenak:

  Adierazten dut:

  Bateragarritasun-adierazpenak* (hasierako hiruetatik bat aukeratu):

  Ez du jasotzen helburu bera duen laguntza edo dirulaguntzarik administrazio publiko edo erakunde pribatuetatik.

  Jasotzen ari da helburu bera duen laguntza edo dirulaguntza administrazio publiko edo erakunde pribaturen batetik (atal honetako datuak dagokion dokumentuan zehaztu beharko dituzu).

  Eskatu du helburu bera duen laguntza edo dirulaguntza administrazio publiko edo erakunde pribaturen batean, eta erantzunaren zain dago (atal honetako datuak dagokion dokumentuan zehaztu beharko dituzu).

  Formalki eratuta eta inskribatuta dagoela dagokion erregistroan. Bai/Ez.

  Estatutuetan berariaz aipatzen dela bere helburuetako bat hegoaldeko herrialdeak garatzera bideratutako proiektuak gauzatzea dela, edo dokumentu fidagarrien bidez egiaztatzea erakundeak alor horretan gutxienez bi urte daramatzala lanean. Bai/Ez.

  Irabazi-asmorik ez duela. Bai/Ez.

  Euskal Autonomia Erkidegoan egoitza nagusia edo ordezkaritza iraunkorra izatea. Bai/Ez.

  Erakunde eskatzailea dirulaguntza edo laguntza publikoak lortzeko aukera galtzearekin zigortuta ez dagoela eta horretarako ezgaitzen duen legezko debekuen eraginpean ez dagoela Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako eta Emakumeen Aurkako Indarkeria Matxistarik gabeko Bizitzarako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen Azken Xedapenetan Seigarrenean xedatutakoaren araberako sexu-diskriminazioaren ondoriozko debekuak barne hartuta*. Bai/Ez.

  Erakundeak egunean dituela dirulaguntzak itzultzeko betebeharrak. Bai/Ez.

  Erakundeak ez duela dirulaguntza edo laguntza publikoak lortzeko aukera galdu izanaren zehapenik jaso, kasuan kasuko zigorrak ezarritako epean, sexu-arrazoiengatiko diskriminazioa egiteagatiko zehapenak barne, ezta horretarako ezgaitzen duen legezko debekurik ere. Bai/Ez.

  Erakunde eskatzaileak dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13. artikuluan jasotzen diren baldintza orokorrak betetzen dituela. Bai/Ez.

  Betetzen dituela indarrean dagoen legediak ezarritako baldintzak*. Bai/Ez.

  Deklaratzen dut hemen jasotako datu guztiak egiazkoak direla eta osorik daudela, baita aurkezten dudan dokumentazioa ere, eta nire gain hartzen dut dagokion erantzukizuna (Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 28.7 artikulua.)* Bai/Ez.

  Erantzukizunpeko adierazpen batean edo komunikazio batean jasotzen den datu edo informazioaren bat zehaztasunik gabea edo faltsua bada edo aurkeztu ez bada, edo administrazio eskudunari ez bazaio aurkezten erantzukizunpeko adierazpena, edo deklaratzen dena betetzen dela egiaztatzeko eskatzen den dokumentazioa, edo komunikazioa, ezinezkoa izango da dena delako eskubidea baliatzen edo jardueran aritzen jarraitzea, egitate horren berri izaten den unetik bertatik aurrera, hargatik eragotzi gabe izan litezkeen erantzukizun penal, zibil edo administratiboak (Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 69.4 artikulua).*

 3. Dokumentuak erantsi.

  Ofizioz egiaztatzea. Aplikatzekoa den araudiaren arabera, prozedura honen instrukzio organoak ofizioz egiaztatuko ditu honako datu hauek administrazio eskudunean:

  Gizarte Segurantzarekiko ordainketa egunean izatea (Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusia - GSDN). Bai/Ez.

  Zerga-betebeharren ordainketa egunean izatearen datuak (Euskal Foru Aldundiak eta Zerga Administrazioko Estatu Agentzia). Bai/Ez.

  (Salbu eta interesdunak arrazoituta aurka egiten badio. Aurka egiteko eskubidea erabiltzea).

  Eskatutako dokumentu motak (Eskatutako dokumentuak, Igotako dokumentuak, Ekintzak):

  Zerga-betebeharren ordainketa egunean izatearen datuak (Euskal Foru Aldundiak eta Zerga Administrazioko Estatu Agentzia) (beharrezkoa aurka egiten badio) (Erantsi/Bilatu/Aurkeztu).

  Gizarte Segurantzaren ordainketan egunean egotea (Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusia GSDN) (beharrezkoa aurka egiten badio) (Erantsi/Bilatu/Aurkeztu).

  Entitatearen estatutuak (Erantsi/Bilatu/Aurkeztu).

  Erakundearen eratze-eskriturak (Erantsi/Bilatu/Aurkeztu).

  Proiektua (Erantsi/Bilatu/Aurkeztu).

  Hala badagokio, erantsi dokumentu berri bat (Erantsi).

 4. Sinatu eta bidali.

Gaiarekin lotutako edukiak.


Arauaren historia

Ez dago lotutako edukirik

Eskumenak eta transferentziak

Ez dago lotutako edukirik

Garrantzi juridikoko dokumentazioa

Ez dago lotutako edukirik