Gobernu Kontseiluak Bidaia Agentzien Dekretuaren aldaketa onartu du, kontsumitzaileen babes-maila handitzeko (Gobernu Bilera 2022-7-26)

n770_fotoconsejo.jpg

2022-07-26

 Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Sailak Euskadiko bidaia-agentzien jarduera arautzen duen dekretua aldatzea onartu du Gobernu Kontseiluan. Aldaketak gehitzen dira bidaia konbinatuei eta lotutako bidaia-zerbitzuei buruzko Europako Zuzentarauaren transposizioa ziurtatzeko, eta horien helburua kontsumitzaileen babes-maila handitzea da, gai horiei buruzko kontratuen legeria indartuz. Bereziki ezartzen du bitartekaritza-enpresek, antolatzaileek eta txikizkariek, berme bat eratu behar dutela, oro har, beren zerbitzuak ematetik eratorritako betebeharrak ez betetzeagatik erantzuteko, eta, bereziki, kaudimengabezia gertatuz gero, ordainketa aurreratuak itzultzeko eta bidaiariak aberriratzeko.

Dekretuaren testu berriak ezartzen duenez, bermea hiru eratakoa izan daiteke: banakako bermea (aseguru, abal edo beste finantza-berme baten bidez); berme kolektiboa (berme-funts solidario bati ekarpenak eginez, legez eratutako enpresa-elkarte edo erakunde kudeatzaileen bidez) edo bidaia konbinatu bakoitzeko bermea (bidaia konbinatuko erabiltzaile bakoitzarentzako aseguru baten bidez). Era berean, kaudimengabeziaren aurrean bermea eratzeko betebeharra ezartzen du lotutako bidaia-zerbitzuak (bi bidaia-zerbitzu edo gehiago, hainbat zerbitzu-emaileren bidez eta kontratu desberdinekin eskuratzen direnak, baina lotuta daudenak) aurkezten dituzten turismo-enpresarientzat.

 Donostiako hiri-merkataritza sustatzeko programa garatzeko hitzarmena

 Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Sailak, halaber, lankidetza-hitzarmen bat onartu du Donostiako Udalarekin eta Donostiako Shops Donostia Elkartearekin – Merkatarien Elkarteen Elkartearekin –, Donostiako hiri-merkataritza sustatzeko 2022ko programa finantzatzeko eta garatzeko.

Hitzarmenak 245.000 euroko zuzkidura du, eta bere helburua da lehiakortasuna hobetzea eta euskal merkataritza-sektorea bultzatzea, Donostia Shop Elkartea garatuz eta sendotuz, Donostia – Donostia hiriko merkataritza-gunea kudeatzeko tresna gisa.