Enpresentzako Laguntza eta Zerbitzuen Katalogoa, 2024erako

83 LAGUNTZA-PROGRAMA  -  562.301.837 €

EKONOMIAREN GARAPEN, JASANGARRITASUN ETA INGURUMEN SAILA ETA ATXIKITAKO SOZIETATE PUBLIKOAK

Teknologia I+G     224.170.000 €
Deskribapena/Helburua Onuradunak
Hazitek I+G

Ikerketa Industrialeko edo Garapen Esperimentaleko Proiektuak egin daitezen, lehia-arloan bezala estrategia-arloan ere, Euskal Autonomia Erkidegoko enpresa-sektorean, bai eta 2030erako Euskadiko Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzarako Planaren barruko espezializazio esparruetan ere. Bi laguntza-ildo bereizi ditu:

 • Izaera lehiakorreko I+G proiektuak: Produktu, prozesu eta zerbitzu berriak garatzeko. Banaka edo elkarlanean egin daitezke, eta, urtean, guztira, gutxienez 100.000 €-ko aurrekontua behar dute.
 • Izaera estrategikoko I+G proiektuak: proiektu horiek enpresa-lidergoan oinarrituta eta Euskal Autonomia Erkidegoko ahalmen zientifiko-teknologikoak baliatuta sortu dira, eta lankidetzan edota bereizirik egin behar dira. Gutxienez, 4 M€-ko aurrekontua behar dute eta, gehienez, 3 urteko iraunaldia.
Euskadiko enpresa-egitura (enpresa handiak, ETEak eta enpresa-elkarteak) 92.500.000 €
Emaitek plus I+G

Laguntza ematea Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzarako Euskal Sareko ikerketa kooperatiboko ikerketa-zentroei eta foku anitzeko teknologia-zentroei jarduera ez-ekonomikorako. Hartarako, finantziazioa esleituko zaie, betiere daukaten jarduera globalaren emaitzak aztertu eta ebaluatu ostean.

Programaren helburua da emaitzak eta gaitasunak hobetzea eta merkatura bideratzea eta, horretarako, I+G jardueraren balio-kate osoan lan egitea, 2030erako Euskadiko Zientzia, Teknologia eta Berrikuntza Planaren espezializazio-eremuetan etorkizuneko ikuspegiak dituzten ezagutza berriak eskuratzean jartzea fokua eta, era berean, Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzarako Euskal Sareko eragileen arteko elkarlana sustatzea.

Foku anitzeko teknologia zentroak eta ikerketa-zentroak CIC kooperatibak 73.000.000 €
Elkartek I+G

Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzako Euskal Sarea osatzen duten ikerketa, garapen eta berrikuntzako erakundeek egindako Elkarlaneko Ikerketa egiteko laguntza ematea, Euskadiko 2030erako Zientzia, Teknologia eta Berrikuntza Planean jasotako espezializazio-esparruetan. Hiru laguntza-ildo bereizi ditu:

 • Lankidetzan egindako oinarrizko ikerketa-proiektuak: Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzako Euskal Sareko eragileek elkarlanean egindakoak. Urte anitzekoak izan daitezke, eta guztira, gutxienez, 500.000 €-ko aurrekontua behar dute, proiektuko, eta 50.000 €-koa, erakunde parte-hartzaile bakoitzeko.
 • Industria-potentzial handiko ikerketa-proiektuak: Funtsezko ikerketa orientatuko edo industria-ikerketako proiektuak, ZTBESeko I+G enpresa-unitateak buru dituztenak, trakzio-ahalmen handia dutenak eta ZTBP 2030 espezializazio-eremuetan merkatura iristen direnak, ZTBESeko beste eragile batzuekin lankidetzan edo ez. Urte anitzekoak izan daitezke, eta proiektu bakoitzeko gutxienez 200.000 euroko aurrekontua eta parte hartzen duen erakunde/urte bakoitzeko 50.000 eurokoa behar dute.
 • Interes bereziko ekintza osagarriak: Interes bereziko ekintza osagarritzat hartuko dira eskaintza-eskaria bitartekaritza-organismoek eta Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzako Euskal Sareko hedapen-organismoek esklusiboki garatutako eskaintza eta eskari teknologikoaren arteko bitartekaritza-proiektuak, ZTBP 2030 espezializazio-eremuetan. Banaka edo elkarlanean egin ahalko dira, zenbait erakunderen artean, eta urte anitzekoak izan ahalko dira.
Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzako Euskal Sareko eragile zientifiko-teknologikoak eta horretarako egiaztatuak. 44.000.000 €
Azpitek I+G

Kalitateko ikerketa egiteko, emaitzak hobetzeko eta inpaktu zientifiko-teknologikorako, ekonomikorako eta sozialerako behar den ekipamendu zientifiko-teknikoa erosi, instalatu eta eguneratzeko eta dauden azpiegituren funtzionamendurako laguntza.

Ekipamendu zientifiko-teknikoa honako hau dela ulertzen da: I+G+b jarduerak garatzeko behar diren baliabide fisikoak (ekipoak) eta instalazioak (behar diren baliabide fisikoak dituen barrutia).

Foku anitzeko zentro teknologikoak eta ikerketa kooperatiboko zentroak 9.000.000 €
Bikaintek Teknologoak kontratatzea enpresetan

I+G proiektuen garapenerako laguntza ematea, eta, horretarako, doktore-titulua duten ikertzaileak sartzea eta industria-doktoregoak egitea, bai Euskal Autonomia Erkidegoan egon edo bertan ekoizpen-instalazioa duten enpresetan, bai Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal Sareko zenbait agentetan; hala, laneratzeko bide emango da beren lanbide-karreren hasieratik, eta Euskadiko ekoizpen-egituraren lehiakortasuna handituko da, hartan talentua sartzearen ondorioz. Bi laguntza-ildo bereizi ditu:

 • Doktore-titulua duten pertsonen kontratazioa, entitate onuradunek garatuko dituzten I+G proiektuetan lan egiteko.
 • Industria-doktoregaiak prestatzea, prestakuntzan dauden ikertzaileen lan-kontratuak batera finantzatuz, 2030eko ZTBParen espezializazioko arloen barruan industria-ikerketako proiektu batean parte har dezaten, zeina haien doktorego-tesiaren esparrua izango baita.
Euskal Autonomia Erkidegoan egon edo bertan ekoizpen-instalazioa duten enpresak, Zientzia eta Teknologia Euskal Sarean daudenak, ikerketa kooperatiboko zentroko, zentro teknologikoko eta enpresetako I+G unitateetako kategorietan. 5.670.000 €
Berrikuntza     11.300.000 €
Deskribapena/Helburua Onuradunak
Fast Track Innobideak Berrikuntza

Euskadi 2030 Zientzia, Teknologia eta Berrikuntza Planaren barruan dauden espezializazio-eremuetan berrikuntza proiektuak egiteko eta/edo berrikuntza bultzatzeko funtsezko ekintza osagarriak burutzeko laguntza.

Berrikuntza-proiektuak:

 • TRL altuetako garapena (TRL 7-9) produktu eta ekoizte-prozesurako.
 • Teknologien txertatzea produktu eta ekoizte-prozesurako.
 • Metodologien txertatzea produktu eta ekoizte-prozesurako.
 • Negozio-ereduetan

Funtsezko ekintza osagarriak:

 • Kudeaketa aurreratua KUDEABIDE
 • I+G+b-ren nazioartekotzea
 • I+G+b-aren babestea eta balioestea.
Euskal Autonomia Erkidegoko ETE Industrial eta produktu/prozesu industrialari lotutako zerbitzuak. Kudeabide funtsezko ekintza osagarrian enpresak gutxienez 50 enpleguko plantilla izan behar du, batez beste. 7.700.000 €
Hazinnova Berrikuntza

Euskal enpresaren berrikuntza bultzatzeko gauzazko laguntzak, produktuetan eta negozioaren prozesuetan berrikuntza txikiak sortzen dituzten mikroproiektuak eginez, inpaktu handikoak eta konpainietan epe laburreko emaitzetan gauzatzen direnak. Hauek dira jardun-arloak:

 • Kudeaketa ekonomiko/finantziarioa
 • Barneko administrazio-prozesuak
 • Ekoizpena
 • Logistika
 • Pertsonak
 • Bezeroak
 • Merkatu berriak
 • Produktuak
5 langile edo gehiagoko enpresak, Euskadin kokatuta daudenak eta industria-jarduerak, industriari lotutako zerbitzuak, informazioaren eta komunikazioen gizartekoak, logistikakoak eta handizkako merkataritzakoak garatzen dituztenak. 2.700.000 €
BDIH Konexio Berrikuntza

Manufaktura-enpresetako produktu eta zerbitzuen diseinuan eta garapenean teknologia digitalak eta jasangarriak sartzeko laguntza, Basque Digital Innovation Hub (BDIH) eratzen duten aktiboen gaineko bideragarritasuna, aholkularitza eta laguntza teknikoa aztertzeko proiektuen bidez, honako eremu hauetan: robotika malgua eta elkarlanekoa, fabrikazio gehigarria, zibersegurtasuna, makina konektatuak, material aurreratuak, gailu medikoak eta osasun digitala eta sare elektriko digitalak.

Garatutako proiektuak honako hauetara bideratu ahalko dira:

 • Ekintza-plan bat egitea, teknologia horiek barneratzeko ahalmena handitzeko.
 • Kontzeptu-proba bat egitea.
Euskal Autonomia Erkidegoan kokatutako indutria-enpresak eta industria-produktuarekin eta -prozesuarekin lotutako zerbitzu-enpresak. 900.000 €
Ekintzailetza     4.630.000 €
Deskribapena/Helburua Onuradunak
Ekintzaile 1 Ekintzailetza Industriako eta zerbitzu aurreratuetako izaera berritzailea duten enpresa-proiektu berriak bultzatzea, EAEn dauden “Bussiness Innovation Center” (BIC) zentroetako baten tutoretzapean daudenak, ideia heltzeko fasean eta Euskal Autonomia Erkidegoan enpresa abiarazteko fasean.
 • Pertsona edo talde sustatzailearentzako edo enpresarentzako laguntza prozesurako dirulaguntzak, ideia heltzeko eta enpresa-plana egiteko prozesuan zehar eta proiektua martxan jarri arte. Itzuli beharrik gabeko dirulaguntzak dira.
 • Enpresa-plana gauzatzeko behar diren inbertsioen finantzaketa eskuratu ahal izateko bide emateko ETEentzako laguntza; hura gauzatzeko, arau honen eta LUZARO Kredituaren Finantza-etxearekin hitzartutako hitzarmenaren arabera formalizatuko diren mailegu-eragiketetarako finantza-kostua gutxituko da.
1.700.000 €
Ekintzaile 2 Ekintzailetza Laguntzea enpresa-proiektu berritzaileei eta/edo oinarri teknologikokoei, nahiz industriako produktu-prozesuari lotutako industriako proiektu eta/edo haiei lotutako zerbitzu berriei, bai eta ezagutza intentsiboko enpresa-proiektuei ere enpresa Euskal Autonomia Erkidegoan abiarazteko fasean. Pertsona juridikoak, enpresaren garapen eta kudeaketa arloetan talentu ekintzailea duten taldeak eratzea ahalbidetzen duten pertsonen inkorporazioa finantzatzeko, baita enpresa plana gauzatzeko aukera ematen duten gastu. 1.000.000 €
Barnekintzaile Ekintzailetza Euskal Autonomia Erkidegoko enpresen barne-ekintzailetza bultzatzea eta, hartara, enpresa-proiektu berritzaileak eta/edo oinarri teknologikokoak, industrialak eta/edo zerbitzu aurreratukoak sustatzea. Horretarako, Euskal Autonomia Erkidegoko “Business Innovation Center” (BIC) baten babespean jardungo da, hala ideia garatzeko fasean, nola enpresa Euskal Autonomia Erkidegoan abiarazteko fasean.
 • Negozio Berriak Sortzeko Planerako laguntza, jarduera ekonomiko berriaren sorrera etengabe sustatze aldera. Laguntza hori itzuli beharrik gabeko dirulaguntza izango da.
 • Enpresari enpresa-ideia garatzeko eta Enpresa Plana egiteko prozesuan laguntzea, plana abian jarri arte. Laguntza hori itzuli beharrik gabeko dirulaguntza izango da.
 • Enpresa-plana gauzatzeko behar diren inbertsioen finantzaketa eskuratu ahal izateko bide emateko ETEentzako laguntza; hura gauzatzeko, arau honen eta LUZARO Kredituaren Finantza-etxearekin hitzartutako hitzarmenaren arabera formalizatuko diren mailegu-eragiketetarako finantza-kostua gutxituko da.
800.000 €
Bind 4.0 Ekintzailetza BIND 4.0 berrikuntza irekiko plataforma da; Eusko Jaurlaritzak sustatzen du, bere enpresa-garapenerako agentziaren bidez (SPRI). Hartan, aktiboki parte hartzen dute Euskadin presentzia duten enpresa nagusiek. BIND 4.0 plataformaren helburua da enpresa eta startup teknologikoen arteko elkarreragina dinamizatzea, industria adimendunaren, energiaren, osasunaren eta elikaduraren eremuetan proiektu berritzaileenen garapena sustatzeko. Programan, 55 enpresa lider baino gehiagok parte hartzen dute, eta startup berritzaile, enpresa handi eta ekintzailetzaren eta 4.0 industriaren Euskadiko ekosistemako agenteen elkargune gisa posizionatzen da. Aurreko ediziotik ETEek ere programa honetan sartzeko aukera dute. 2015/01/01aren ondoren eratutako startupak, munduko edozein lekutakoak, industria adimendunaren, energiaren, osasunaren eta/edo elikaduraren eremuetan aplikatutako soluzio teknologikoak dituztenak. 980.000 €
Basque Funtsa Ekintzailetza BIC (Business Innovation Centre) batean enpresa-ideia bat heltzeko laguntza. Enpresa berriak maileguak eskura ditzake baldintza onuragarrietan. Industriako edo lotutako zerbitzuetako mikroenpresak eta ETEak, baldin eta Ekintzaile / Barnekintzaileko onuradunak badira eta eratu zirenetik 3 urte baino gutxiago igaro badira. Finantzaketa bihurgarrirako sarbidea
Aurrera Ekintzailetza BIC (Business Innovation Centre) batean enpresa-ideia bat heltzeko laguntza. Enpresa berriak maileguak eskura ditzake baldintza onuragarrietan. Industriako edo lotutako zerbitzuetako enpresak, baldin eta jarduera ekintzailea egiten badute, informazioaren  gizartearen eta komunikazioen eremukoak badira, oinarri teknologikokotzat eta/edo berritzailekotzat jotzen badira, 3 urtean gutxienez 3 enplegu sortzen badituzte eta eskabidea jarduera Laguntza finantzaketa eskuratzeko aukera da, eta proiektuak aurkeztu ahala
Erronkak 2030 Ekintzailetza Ekintzailetzaren euskal ekosistema sustatzeko eta hobetzeko proiektuak laguntzea ekimenak dinamizatzeko eta uztartzeko, bertako eragileak elkartuz eta parte hartuz, eta horrela sinkronizazio eta koordinazio handiagoa lortzea. Euskal Autonomia Erkidegoan erroldatutako pertsona fisikoak eta Euskal Autonomia Erkidegoan egoitza soziala eta/edo gutxienez jarduera-zentro bat duten pertsona juridikoak. 150.000 €
Eraldaketa Digitala     25.475.000 €
Deskribapena/Helburua Onuradunak
Adimen artifizial aplikatuaren programa Eraldaketa Digitala

Euskadiko Autonomia Erkidegoko enpresetan adimen artifizialean oinarritzen diren merkataritza-zerbitzu eta/edo -soluzioak aplikatzeko proiektuak bultzatzea, demostrazio- balioa dutenak eta Euskadin teknologia horren eskaintza eta eskaria aktibatzeko aukera ematen dutenak, enpresen lehiakortasuna hobetzea lortzeko.

Adimen artifizialean oinarritzen diren merkataritza-zerbitzu eta/edo -soluzioak aplikatzeko proiektuak, bai eta Datuaren Ekonomiarekin lotutako proiektuetarako ere, demostrazio-efektua dutenak eta Euskadin teknologia horren es- kaintza eta eskaria aktibatzeko aukera ematen dutenak, enpresen lehiakortasuna hobetzea lortzeko. Adimen artifizialean oinarritzen diren merkataritza-zerbitzu eta/edo -soluzioak aplikatzearekin zerikusia izan beharko dute. Adimen artifizialeko algoritmiaren erabilera egiaztatu beharko dute honako eremu hauetan, besteak beste: machine learning, deep learning, ikuspen artifiziala.

Pertsona fisiko eta juridikoak, enpresa-jarduera egiten dutenak, enpresaren tamaina gorabehera. Jarduera-zentroa izan beharko dute EAEn, eta bertan egingo dute dirulaguntza jasoko duen jarduera. 5.000.000 €
Enpresentzako Banda Zabal ultralasterraren programa Eraldaketa Digitala Banda zabal ultralasterreko sareak zerbitzu-mota hori ez duten Euskadiko enpresetara zabaltzea, enpresa horiek kokatzen diren poligonoetan edo eremu geografikoetan operadoreen telekomunikazioen azpiegiturarik ez dagoelako. Enpresa-jarduera egiten duten pertsona fisiko eta juridikoak, eta enpresa pribatuen multzokatzeak, kontserbaziorako hirigintza-erakundeak, enpresa-erkidego eta/edo elkarteak, jabeen multzokatzeak eta/edo errentarienak, izendapena gorabehera (erkidegoa, elkartea, kontserbazio eta mantenimen du erakundea, etab.), eta Euskadiko garapen agentziak. 160.000 €
Smart Industry Eraldaketa Digitala Helburua da hornitzaile teknologikoetatik enpresa indus- trialetara teknologia transferitzeko ikerketa industrialeko nahiz garapen esperimentaleko proiektuei laguntzea, fa- brikazio aurreratuari aplikatutako EIKTen eta 5G arloan, demostrazio efektua eduki eta, horri esker, EIKTetan garatutako I+G proiektuen emaitzak merkatura azkarrago transferitu ahal izateko. Industria-produktuari eta -prozesuari lotutako industria- eta zerbitzu-enpresak, Euskal Autonomia Erkidegoan jarduera-zentro bat dutenak (industriala dena edo pro-duktu/prozesu industrialari lotutako zerbitzuak dituena, edo beste edozein jarduera ekonomiko egiten duena 5G teknologiarekin lotutako jarduketen kasuan). 3.700.000 €
Industria Digitala programa Eraldaketa Digitala

ETEetan Produkzio- eta kalitate-prozesuak automatizatu eta monitorizatzeko, prozesu tekniko eta administratiboak automatizatzeko, proiektuak kudeatzeko, Business Intelligence bidez datuak analizatzeko, biltegia kudeatzeko sistemak erabiltzeko, eraginkortasun energetikorako, merkataritza elektronikorako, bezeroak kudeatzeko eta epe luzeko datuak gordetzeko zerbitzuak ezartzeko ebaluazioa egiteko eta EIKTak aukeratzeko diagnostikoa edo EIKTen ezarpena lantzen duten proiektuak laguntzea.

Pertsona fisikoeta juridikoak, enpresa-jarduera egiten dutenak, enpresaren tamaina gorabehera. Jarduera-zentroa izan beharko dute EAEn, eta bertan egingo dute dirulaguntza jasoko duen jarduera. 6.100.000 €

Enpresa Zibersegurtasuneko programa

Eraldaketa Digitala

Enpresetako zibersegurtasuna sustatzea, bereziki IT/OT Inguruneetarako (Information Technology/Operational Technology) industriako eta zerbitzu aurreratuetako enpresetan zibererasoei aurre egiteko babes-sistemak bateratzeko eta integratzeko proiektuak.

IT/OT Inguruneetarako (Information Technology / Opera- tional Technology) industriako eta zerbitzu aurreratuetako enpresetan zibererasoei aurre egiteko babes-sistemak bateratzeko eta integratzeko proiektuak; urrutiko sarbi- deak eta industria-informazioa/-datuak babestea; ziber- segurtasunaren diagnostikoa eta ebaluazioa; plantillaren kontzientziazioa; zibersegurtasunaren arloan industriaren egungo egoeraren diagnostikoa. Zibersegurtasunaren estandarretan jasotako jardunbide egokiak izatea. Infor- mazio estrategikoa babesteko neurriak; gailuen monitorizazio.

Mota guztietako enpresak. 3.500.000 €
IKANOS gaitasun digitala profesionalen zerbitzua Eraldaketa Digitala

Ikanos Eusko Jaurlaritzaren ekimena da, gaitasun digitalak ezagutzera emateko, kontuan har daitezen lortzeko eta haien bilakaerarako eta gizarte osoarentzako egiaztapenerako bide emateko. Ikanos ereduak hobekuntza-prozesu bat marrazten du, ibilbide-orri pertsonalizatu batekin, errealitateari lotutako helburuei buruzko urratsak emateko eta oso tresna praktikoetan oinarrituta, Europako Batzordearen DigComp esparru kontzeptualean oinarrituta.

Programak aholkularitza espezializatua, indibidualizatua eta doakoa ematen die, beren plantilletako pertsonen konpetentzia digitalak diagnostikatzeko, ebaluatzeko eta hobetzeko proposamenak egiteko, beren profil profesional digitaletan aurrera egiteko aukera izan dezaten..

Enpresa-jarduera egiten duten pertsona fisikoak eta juridikoak, enpresaren tamaina edozein izanik ere. Euskal Autonomia Erkidegoan jarduera-zentro bat eduki beharko dute, eta bertan egingo dute diruz lagundu daitekeen jarduera. 1.500.000 €
BAIT egiaztapen zerbitzua Eraldaketa Digitala Pertsona batek IKTen aurrean dituen ezagutza, konpetentzia eta jarrera frogatzen dituen Konpetentzia digitalen ebaluatze-sistema da BAIT. Herritarrak motibatzen ditu informazioaren gizartearen arloan ikastera, eta, ondorioz, ezagutzak egiaztatzen dituen egiaztagiria eskuratzen dute. Tresna horren bidez, enpresek eta administrazioek objektiboki ebalua ditzakete beren erakundeetako pertsonen ahalmenak, bai eta haietan sartu nahi dituztenenak ere. Administrazio publikoek eta enpresa pribatuek BAIT/IT Txartelaren egiaztapena eskatzen dute, zenbait lanpostutara sartzeko aukera izateko. Pertsona fisikoak eta juridikoak. 330.000 €
"Mikroenpresa Digitala Inplantariak" zerbitzua Gaitasun digitalak Negozioaren kudeaketa eta sustapena hobetzeko doako teknologia-aholkularitzako zerbitzua, mikroenpresari eraldaketa digitalean laguntzeko, enpresa-lehiakortasuna hobetzen laguntzen duten teknologien (EIKT soluzioak) ezarpen praktiko, pertsonalizatu eta neurrirakoarekin. EIKT soluzioen katalogoa. Mikroenpresak, autonomoak eta ekintzaileak, zerbitzuaren web-orrian, SPRIren atarian, eskuragarri dagoen izen-emateko inprimakiaren bidez. 450.000 €
"Mikroenpresa digitala prestakuntza" zerbitzua Gaitasun digitalak Prestakuntza-zerbitzua, beren lehiakortasuna hobetzeko; horretarako, prestakuntza emango zaie informazio-teknologiak erabiltzeko. Horretarako, 2 orduko ikastaroak emango dira, online formatuan, zuzeneko streaming interaktiboarekin (ikastaroen eskaintza). Mikroenpresak, autonomoak eta ekintzaileak. 380.000 €
"Enpresa Digitala" zentroen zerbitzua Gaitasun digitalak Teknologia berriei (EIKT) buruzko prestakuntza- eta zabalkunde-jarduerak antolatzea eta, horretarako, “TEKNOLOGIA-JOERAK” (5G, adimen artifiziala, ikuspen artifiziala, biki digitalak, marketing digitala, maching learning, etab.) izenekoak eskura daitezen lehenestea. Jarduera horiek nagusiki Euskadiko TEKNOLOGIA-PARKEETAN garatzen dira, eta zenbait eskualdetara zabaltzen dira, baina baita online formatuarekin ere, elkarreragineko zuzeneko streamingarekin. Beren enpresetan EIKTak sartzeko interesa edo ahalmenak dituzten pertsonak. 2.605.000 €
"Barnetegi Teknologikoa" zerbitzua Gaitasun digitalak EIKTen gaien inguruko zabalkundea eta sentsibilizazioa. Helburua da hartan egiten den lana abiapuntu izatea parte-hartzaileek gaia beren erakundeen barruan sustatzeko, haren ezagutzak eta aplikazioak ETEei emaitzak hobetzen eta optimizatzen laguntzeko. Euskadiko edozein sektoretako enpresa txiki eta ertainetako zuzendaritzako pertsonak eta kudeatzaileak, nagusiki industria-enpresetakoak, beren erakundeetan agintzeko boterea duten pertsonak. 150.000 €
Kloud programa Gaitasun digitalak Enpresei laguntzea ekipoak migra ditzaten beren gela teknikoetatik eta CPD pribatuetatik CLOUDen eskaintzen diren kanpoko instalazioetara, zibersegurtasuna, eraginkortasuna eta zerbitzua hobetzeko. Industria-sektorea eta horrekin lotutako zerbitzuak, industriako produktu-prozesuari eta Zerbitzu Aurreratuei lotutakoak. 1.600.000 €
Metaposta zerbitzua Eraldaketa Digitala

METAPOSTAk enpresen eraldaketa digitala errazten du, euren langile, bezero, hornitzaile eta kolaboratzaileekin dokumentuak kudeatzeko prozesuak arintzeko eta errazteko diseinatutako irtenbide digital fidagarrien plataforma baten bidez. Irtenbideak:

 • Dokumentazioa bidaltzea METAPOSTAko postontzi digitaletan.
 • Sinadura elektronikoa. Sinadura anitzekoa.
 • Komunikazio egiaztatuak.
 • Zaintza elektronikoa.

SPRI, EJIE eta IZENPEren babesaz emandako zerbitzua.

Pertsona fisikoak eta juridikoak. Gaur egun METAPOS- TAko 230.000 postontzi digital baino gehiago daude.
Industria Garapena     75.500.000 €
Deskribapena/Helburua Onuradunak
Indartu Industria garapena Lehiakortasunaren hobekuntza eta garapen ekonomikoa dakarten enpresen inbertsio produktiboa sustatzea, Europar Batasunak izendatutako EAEko eremuetan, Eskualdeko Laguntzen Maparen esparruan (2022-2027), eta EAEko urteko batez bestekoa baino langabezia-tasa handiagoa duten beste udalerri batzuetan, programaren oinarrietan jasotako ehunekoan. Enpresa handiak eta enpresa txikiak eta ertainak (ETEak), industria-enpresa direnak eta produktu-prozesu industrialari lotutako zerbitzu konexoak ematen dituztenak, eta laguntzaren xede diren inbertsioak EAEn egiten dituztenak. 20.000.000 €
Gauzatu industria Industria garapena Aurrerakin itzulgarriak bultzatzea oinarri teknologikoa eta/edo berritzailea duten ETEak sor eta gara daitezen. Industriako ETEak, erauzketakoak, eraldatzaileak, produktiboak eta produktu-prozesu industrialari lotutako zerbitzu konexoak ematen dituztenak eta oinarri teknologikotzat eta/edo berritzailekotzat jotzen direnak, bai eta jarduera nagusitzat industria-enpresetan (Zibersegurtasun Euskal Zentroa-BCSCren zibersegurtasuneko katalogoan erregistratutakoak) IT/ OT (Information Technology/Operational Technology) inguruneetarako ziberrerasoen aurrean babesteko sistemak bateratzea eta integratzea duten enpresak ere. 28.000.000 €
Renove Smart Industry Industria garapena Makina eta/edo ekipamendu aurreratua (Hardwarea eta Softwarea) erosten laguntzea, Euskal Autonomia Erkidegoko industria-enpresetan fabrikazio aurreratuko eremuaren barruan teknologiak aplikatzeko 4.0 industria-proiektuak ezartzeko. Industria-produktu eta -prozesuarekin harremana duten industriako eta lotutako zerbitzuetako ETEak. 6.000.000 €
Bideratu berria Industria garapena

Krisian dauden enpresak berregituratzeko eta berrabiarazteko laguntza. Sustatu egingo dira industria- eta finantza-arloa berregituratzeko eta berrabiarazteko neurriak, krisialdian dauden enpresei epe ertain eta luzera bideragarritasuna itzultzeko, eta neurriok berregituraketa-planen barruan egon behar dute.

Ulertzen da diruz lagundu daitezkeela aurkeztutako planetan jaso diren neurriak aplikatzearen ondoriozko kostuak.

Euskal Autonomia Erkidegoan jarduera-zentro bat duten enpresa txiki eta ertainak, baldin eta erauzketakoak, eraldatzaileak edo produktiboak badira edo horiekin lotzen diren zerbitzu teknikoetakoak badira (produktuak-prozesuarekin lotuak), edo informazioaren eta komunikazioen gizartearen arlokoak badira, eta betiere krisian badaude. 1.000.000 €
Lortu Industria garapena Kanpoko laguntza profesionala ematea industriako eta zerbitzu aurreratuetako enpresei, baldin eta behar badute, elkarrekin finantza osasuna hobetzea, enpresak jarrai dezan eta etorkizuna izan dezan bermatzeko egin daitezkeen jarduketak aztertuko baititu. Enpresa handi, txiki eta ertainak (ETEak), EAEn jarduera-zentro bat duten industria-enpresak eta/edo produktu-prozesuari lotutako zerbitzu tekniko aurreratuak betetzen dituztenak. 500.000 €
Baskeep Industria garapena BasKeep SPRI Taldearen aplikazioa da, euskal enpresak inbertsiogileekin konektatzen dituena. Inbertsio-aukerak erakartzeko poloa da, negozioa finkatu, indartu edo zabaldu nahi duten enpresei kapital berria eskuratzea errazten diena, eta inbertitzaile bakoitzari bere lehentasunen araberako informazioa ematen diona. EAEko enpresa handi, txiki eta ertainak (ETEak) eta inbertitzaileak.
Deskarbonizazioa industrian Industria garapena Industriako enpresei eta produktu/prozesu industrialari lotutako zerbitzuetakoei laguntzea, deskarbonizazioaren bidez ingurumenaren babes-maila hobetu dezaten beren ekoizpen-prozesu industrialetan, eta, hala, berotegi-efektuko gasen isuriak murriztu ditzaten. Enpresa handiak eta enpresa txiki eta ertainak (ETE), baldin eta erauzketa, produkzio edo eraldaketako industriak badira edo produktu-prozesu industrialari lotutako zerbitzuak eskaintzen badituzte, betiere lagunduko diren inbertsioak Euskadin egiteko badira. 20.000.000 €
Trantsizio Energetikoa     126.896.837 €
Deskribapena/Helburua Onuradunak
Industria sektorearen Energia-Efizientzia Trantsizio Energetikoa

Laguntza-programaren helburua da karbono dioxidoaren emisioak eta azken energia-kontsumoa murriztuko dituzten jarduketak egitea eta, hartara, Euskal Autonomia Erkidegoko energia efizientzia hobetzea. Diruz lagundu daitezkeen jarduketen tipologia:

 • Energia kontsumitzen duten ekipamendu eta instalazioak, prozesuak eta sistema osagarriak hobetzeko inbertsioak, edo energia-efizientzia handiko teknologiak edo eskura dagoen teknologiarik onena erabiltzen duten beste batzuekin ordezteko inbertsioak. Ekonomia/energia ratio maximoa izango da urtebetean azken energian aurrezten den petrolio-tona baliokide bakoitzeko 14.379 euroko inbertsio hautagarria.
 • ISO 50001 Araua betetzen duten SGE bat ezartzea energia-kontsumitzaile handiak ez diren enpresetan. Gehieneko ratio ekonomiko/energetikoa 14.501 eurokoa izango da (inbertsio hautagarria)/tep (urtebetean azken energia aurreztea).
 • Industria-sektoreko enpresa txiki eta ertaina, edo enpresa handia, 2009ko Ekonomia Jardueren Sailkapen Nazionalaren arabera B, C, D edo E taldekoa, egoitza fiskala Espainian duena eta laguntzaren xede den jarduketa Euskal Autonomia Erkidegoan garatzen duena.
 • Energia zerbitzuetako enpresak, aurreko atalean adierazten diren enpresetakoren bati energia zerbitzatzeko kontratua dutenak. Proiektua gauzatzen den enpresari jasanaraziko zaio programa honetan aurreikusten den laguntza.
61.000.000 €
Moves III Trantsizio Energetikoa

Laguntza-programaren helburua da energia-kontsumoa arrazionalizatzea eta, salgaien garraioan eta pertsonen mugikortasunean, petrolioarekiko mendekotasuna murriztea. Horretarako, Euskal Autonomia Erkidegoan bultzatuko da garraiobide efizienteagoetarako transferentzia, energia berriztagarrien erabilera, energiaren aldetik efizienteagoak diren teknologien erabilera eta karga elektrikorako eta erregai alternatiboen hornidurarako beharrezkoak diren azpiegituren eskuragarritasuna. Honako pizgarri-programa hauek onartu dira:

 • Entxufa daitezkeen eta erregai-pila duten ibilgailu elektrikoak eros daitezen sustatzekoa.
 • Karga-azpiegituraren hedapena babestekoa.
 • Jarduera ekonomikoak garatzen dituzten pertsona fisikoak.
 • Pertsona fisiko adindunak, desgaitasunaren kasuak izan ezik -kasu horietan adingabeak izan daitezke-, egoitza fiskala. EAEn dutenak eta aurreko atalean jaso ez direnak.
 • EAEko jabeen erkidegoak.
 • Identifikazio Fiskaleko Zenbakiaren (IFZ) lehen letra A, B, C, D, E, F, G, J, R edo W duten pertsona juridikoak, eta bizitokia edo helbide soziala eta fiskala EAEn dutenak.
 • Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen Legearen 3. artikuluaren (apirilaren 2ko 7/1985 Legea) araberako tokiko erakundeak, eta 40/2015 Legearen 2.2 artikuluan aipatzen den edozein administrazio publikotako sektore publiko instituzionala.
41.776.421 €
Garraio-Floten eraldaketa Trantsizio Energetikoa

Laguntza-programaren helburua da salgaiak eta bidaiariak garraiatzeko ibilgailu astunen parkea berritzea, karbono urriko energia alternatiboak erabiltzen dituzten ibilgailuen propultsiorako teknologien hedapena sustatzea, eta Euskal Autonomia Erkidegoan automozioaren sektorea bultzatzea eta industria suspertzea.

Diruz lagundu daitezkeen jarduketak dira:

 • 1) Ibilgailuak txatarra bihurtzea.
 • 2) Karbono urriko energia alternatiboak erabiltzen dituzten ibilgailuak ero.
 • 3) Ibilgailuen propultsio modua aldatzea edo «retrofit» birmoldaketa.
 • 4) Ibilgailu elektrikoak kargatzeko azpiegitura ezartzea.
 • 5) Tren-autobideetarako erdi-atoiak erostea.

Jarduera ekonomiko edo juridikoren bat egiten duten pertsona fisikoak, baldin eta laguntzak eskatzen diren egunean indarrean dauden baimen hauetakoren baten titularrak badira:

 • MDPE gakoarekin identifikatzen den salgaien garraio publikorako baimena, 3,5 tonatik gorako gehieneko masa duten ibilgailuekin edo ibilgailu multzoekin garraiatzeko gaitzen duena.
 • VDE gakoarekin identifikatzen den autobus bidezko bidaiarien eskatu ahalako garraio publikorako baimena.
 • MPCE gakoarekin identifikatzen den salgaien garraio pribatu osagarrirako baimena, 3,5 tonatik gorako gehieneko masa duten ibilgailuekin edo ibilgailu multzoekin garraiatzeko gaitzen duena.
 • VPCE gakoarekin identifikatzen den autobus bidezko bidaiarien garraio pribatu osagarrirako baimena.
 • MDLE gakoarekin identifikatzen den salgaien garraio publikorako autonomia-erkidegoko baimena, betiere baimen horri 3,5 tonatik gorako gehieneko masa duten ibilgailuak lotzen bazaizkio.
11.420.212 €
Itsas energiak Trantsizio Energetikoa

Laguntza hauen helburua da ekonomikoki laguntzea garapen-bidean dauden itsasoko energia-teknologia berriztagarriak erakusteko eta balioztatzeko inbertsioetan. Zehazki, honako jarduketa hauek lagundu daitezke diruz:

 • Olatu-energia hartzeko prototipoen proba esperimentalak erakusteko edo balioztatzeko fasean, eskala errealean edo errealetik hurbileko eskalan.
 • Aerosorgailuen zimendu flotagarrien prototipoen proba esperimentalak erakusteko edo balioztatzeko fasean, eskala errealean edo errealetik hurbileko eskalan.
 • Itsas aerosorgailuen prototipoen proba esperimentalak erakusteko edo balioztatzeko fasean, eskala errealean edo errealetik hurbileko eskalan.
 • Aurreko ataletan aipatutako prototipoen ekipo laguntzaile edo osagarrien proba esperimentalak erakusteko edo balioztatzeko fasean leudekeenak.
 • EAEko lurraldean laguntza-programaren oinarrietan aurreikusitako jarduketak gauzatzen dituzten pertsona juridiko publiko edo pribatuak.
 • EAEko lurraldean laguntza-programaren oinarrietan aurreikusitako jarduketak gauzatzen dituzten izaera publiko edo pribatuko partzuergoak, multzokatzeak edo enpresa-elkarteak, nortasun juridikorik gabeak, Dirulaguntzen Lege Orokorraren 11. artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz.
2.500.000 €
Ostatuko turismo-enpresen energia-eraginkortasun proiektuetarako laguntzen Trantsizio Energetikoa Laguntza programaren helburua da ostatustablezimenduetarako eraikinen berrikuntza bizkortzea eta Euskadiko turismo-enpresen lehiakortasuna areagotzea. Gainera, gaur egun dagoen eraikuntzaren jasangarritasuna bultzatuko da, honako jarduera hauen bidez: inguratzaile termikoan aldaketak egitea, jatorri fosileko erregaiak erabiltzen dituzten sorkuntza termikoko instalazioak iturri berriztagarrietan oinarritutako sorkuntza termikoz ordeztea (biomasa, geotermia, eguzki-energia termikoa, bero-ponpa), erregulazio- eta kontroleknologiak sartzea, eta argiztapenean energiaraginkortasuna hobetzea.
 • Hotelak: Hotelak, hotel-apartamentuak eta pentsioak.
 • Apartamentu turistikoak.
 • Kanpinak.
 • Landa-turismoko etxeak eta landa-etxeak.
 • Turismoko aterpetxeak (Behin-behinekotzat edo behin-behinekotzat hartzen ez diren eraikin).
3.800.204 €
Energia-efizientzian, energia berriztagarrietan eta mugikortasun efizientean inbertsioak egiteko laguntzen Trantsizio Energetikoa
 • Industrian eta eraikinetan hidrogenoa kontsumitzeko inbertsioak egitea, erregai fosilen kontsumoak or-dezkatzeko.

 • ETEetan energia-efizientziasustatzeko inbertsioak, energia-kontsumoa murriztea dakartenak, egitea.

 • Energia-eraginkortasunerako inbertsioak egitea ba-naketa-sektorean, murrizketa dakartenak energia-kon- tsumoan.

 • Energia-eskaria kudeatzeko sistema integralak ezart-zeko inbertsioak egitea.

 • Garraio eta mugikortasun efizienterakojarduketak egi- teak, bizikletaren sustapena.

 • Oro har, ETE izaera duten enpresak. Neurri bakoitzean EJSNen mugak egiaztatzekoa.

 • Energia Zerbitzuen Enpresa gisa jardunez, lagunt-za-programa honetan aurreikusitako jarduketak Azpi-programa honen onuradun izan daitezkeenen kontura egiten dituzten pertsona juridiko guztiak.

1.400.000 €
Energia-ikuskaritza integralak ETEetan Trantsizio Energetikoa

Programa honen bidez, ETEetan energiari buruzko auditoretza integralak egitea sustatu nahi da, haien instalazioen azken energia-kontsumoa eta CO2 emisioak murrizteko.

Auditoretza egiteko erabili beharreko metodologia UNEEN 16247 arauari edo horren ondorengo aldaketa edo hobekuntzei lotuko zaie. Kontuan hartukodira honako hauek: garatu beharreko irismena, eskatzailearen kontsumitzaile-profila, kontsumitutako energiak, egin beharreko monitorizazioak, garatu beharreko energia-balantzeak eta horien konplexutasuna, kogenerazio-instalazioen bideragarritasun-azterketa ala ez, etab.

Industriaren eta hirugarren sektorearen ETEtzat jotzen diren enpresak, baldin eta 2009ko Jardueren Sailkapen Nazionala (CNAE 2009) 07tik 39ra bitartekoa bada, sektore industrialean barne, eta 41etik 99ra bitartekoa, hirugarren sektorean barne, Euskal Autonomia Erkidegoko Energia Jarrantasunari buruzko otsailaren 21eko 4/2019 Legearen arabera, energia kantitate handia kontsumitzen duten enpresatzat hartzen ez badira.

Energia kantitate handia kontsumitzen duten enpresek urtean azken energia-kontsumoa 500 tpb baino energia gehiago kontsumitzen dute industria-sektorean, eta 40 tpb hirugarren sektorean.

5.000.000 €
Nazioartekotzea     21.170.000 €
Deskribapena/Helburua Onuradunak
Gauzatu nazioarteko Nazioartekotzea Euskal enpresek kanpoan egiten dituzten inbertsio produktiboei aurre egiteko finantzaketa ematea, 0 motako mailegu baten bitartez. Inbertsiok hiru urteren barnean gauzatu behar dira eta urte bateko gabealdiaren ondoren printzipala, bost urtetan itzuli beharra dago. Kanpoan ezarpen produktiborako proiektuak dituzten euskal enpresak, tamainaren eta sektorearen aldetiko murrizketarik gabe. 5.000.000 €
Zabaldu Nazioartekotzea Itzuli beharrik gabeko dirulaguntzen bidezko laguntza publikoa, fakturazio osoaren % 50etik beherako kanpo-fakturazioa duten enpresen kanpo-merkatuetarako sustapenarekin lotura duen gastu arruntari aurre egiteko. Euskadiko ETEak. Start up-ek tratamendu desberdina izango dute gastu hautagarrietan eta nazioartekotze-proiektuen balorazioan. 3.000.000 €
Sakondu Nazioartekotzea Itzuli beharrik gabeko dirulaguntzen bidezko laguntza publikoa, fakturazio osoaren % 50etik gorako kanpo-fakturazioa duten enpresen kanpo-merkatuetarako sustapenarekin lotura duen gastu arruntari aurre egiteko, eta dibertsifikazioa sustatzeko merkatuetan guztizkoaren % 25etik beherako fakturazioarekin. Euskadiko ETEak. Start up-ek tratamendu desberdina izango dute gastu hautagarrietan eta nazioartekotze proiektuen balorazioan. 1.425.000 €
Elkartu Nazioartekotzea Itzuli beharrik gabeko dirulaguntzen bidezko laguntza publikoa, elkarlanean proiektuak aurkezten dituzten erakunde eta enpresen kanpo-merkatuetarako sustapenarekin lotura duen gastu arruntari aurre egiteko. Elkarlanerako moduren baten bidez –partzuergoak, sustapen-eta salmenta-taldeak, etab.– lotuta dauden elkarte eta enpresak. 500.000 €
Pilotu Nazioartekotzea Laguntzea nazioarteko inbertsio publikoko proiektu pilotuen garapenei, eskala murriztu batean egingo diren egiteko modu, metodologia, proposamen eta abar berritzaileak proban jartzeko, eta, behin-behinean, kopia daitezkeenak, bolumen handiagoko proiektuetan lortutako esperientziatik abiatuta. Euskadiko ETEak. 300.000 €
BEINT nazioartekotze bekak Nazioartekotzea Enpresa-nazioartekotzearen arloko prestakuntza espezialista, ezagutza teorikoak eta kanpo-merkataritzaren sustatzaile diren erakundeetan eta kanpoaldean finkatutako enpresetan (ahal dela Euskadikoak) praktikak egitea konbinatzen dituen ibilbide baten bitartez. Euskadiko unibertsitate-tituludun gazteak / Prestakuntzan elkarlanean diharduten Euskadiko enpresak. 4.500.000 €
Global Training mugikortasun bekak Nazioartekotzea Nazioarteko mugikortasuna sustatzea unibertsitateko eta edozein profiletako goi-mailako lanbide-heziketako tituludun gazteentzat, kanpoko espezialitate akademiko bakoitzera egokitutako enpresetan edo erakundeetan praktika ordainduak egiteko. Programaren helburu nagusia da euskal gazteak garapen profesionaleko beste kultura batzuetan sartzea. Euskadiko unibertsitate-tituludun eta LHko goi-mailako graduko tituludun gazteak / Prestakuntzan elkarlanean diharduten Euskadiko enpresak. 6.445.000 €
Ekonomia landa eta Itsasertze Eremuetan     5.795.000 €
Deskribapena/Helburua Onuradunak
Leader Landaren garapena Landa eremuen garapen sozioekonomikoan laguntzea, jarduera ekonomikoa eta enplegua sortzen lagunduta. ETEak eta pertsona fisikoak,eta toki-erakundeak jardue-ra ekonomikoa sortzen duten proiektuetarako. 5.795.000 €
Lehen sektoreko ETEak     23.455.000 €
Deskribapena/Helburua Onuradunak
Arrantza- eta Akuikultura- sektoreak modernizatzea Arrantza Euskal Autonomia Erkidegoko arrantza- eta akuikultura-sektorearentzako laguntzak, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2021/1139 (EB) Erregelamenduan (2021eko uztailaren 7koa, Europako Itsas, Arrantza eta Akuikultura Funtsa ezartzen duena, eta 2017/1004 (EB) Erregelamendua aldatzen duena) aurreikusitakoak. Arrantza-ontzien armadoreak, arrantzaleak, arrantzaleen kofradiak, arrantza-sektoreko elkarte profesionalak eta horien federazioak, ekoizleen erakundeak eta horien elkarteak, teknologia- eta ikerketa-zentroak, akuikultura-enpresak eta jatorriko arrainen merkaturatzaileak. 17.700.000 €
Arrantza-eremuen garapenari laguntza Arrantza Euskadiko arrantza-udalerrien tokiko garapen-estrategia garatzen laguntzen duten proiektuak eta ekimenak babestea. Euskal Autonomia Erkidegoko pertsona fisiko edo juridiko pribatuak eta eragile sektorialak, hala nola arrantzaleen kofradiak eta horien federazioak, arrantza-sektoreko elkarte profesionalak eta horien federazioak, ekoizleen erakundeak eta horien elkarteak, arrantzaleen kofradiek eta/edo arrantza-sektoreko elkarteek soilik osatzen dituzten irabazi-asmorik gabeko erakundeak. 4.000.000 €
Itsasoratu Arrantza Itsas eta arrantza-eskoletan ikasketak egiten ari diren gazteentzako programa, tituludunei itsasontzietan ontziratzen laguntzeko, sektorean belaunaldien arteko erreleboa erraz dadin. Egoitza-portua Euskal Autonomia Erkidegoan duten arrantza-ontzien armadoreak. 105.000 €

Animalien ongizatearen buruzko ziurtagiria

Nekazaritza EUSKO LABELekin lan egiten duten ABELTZAINTZAKO ustiategiak finantzatzea, animalien ongizatearen Welfair ziurtagiria lor dezaten. Egoitza EAEn duten erakunde publikoak edo pribatuak, besteak beste, nekazaritzako kooperatibak, enpresak, elkarteak edo beste asoziazio-erakunde batzuk, nekazaritza-ustiategiak biltzen dituztenak, edo banakako ustiategiak. 200.000 €

Ekoizpen Ekologikorako trantsizioa

Nekazaritza Nekazaritzako euskal ekoizpen-sektorean ziurtatutako ekoizpen ekologikoa ezartzeko eta hartarako trantsizioa egiteko laguntzak. Aholkularitza-erakundeak, kooperatibak, partzuergo publiko-pribatuak, ustiategien titularrak, eta abar. 300.000 €

Elkarteak nekazaritza

Nekazaritza

Euskal Autonomia Erkidegoko nekazaritza-, arrantza- eta elikadura-sektoreetako elkarteei eta federazio profesional eta enpresarialei finantzaketa ematea, honako kontzeptu hauetarako:

 • Autonomia-eremuetan elkartekideen interesak defendatzeko aitortuta eta aginduta dituzten ordezkaritza-eginkizunak betetzetik eratorritakoak.
 • Elkarte-erakundeen funtzionamenduaren gastu arruntak ordaintzekoak, elkarte-helburuak behar bezala betetzea sustatzeko.
 • Sektore horien jarduera gauzatzeko baldintzak eta baldintza sozioekonomikoak sustatzera eta hobetzera bideratutako izaera esperimentaleko jarduerak eta azterlanak egiteari dagozkionak.
 • Nekazaritza-, arrantza- edo elikadura-azokak eta -lehiaketak antolatzekoak.
Euskal Autonomia Erkidegoko nekazaritza-, arrantza- eta elikadura-sektoreetako elkarteak eta federazio profesional eta enpresarialak. 250.000 €
Nekazaritzako Dibertsifikazio Azpisektoriala berrikuntzaren arloan Nekazaritza

Beren jarduera azpisektore lehiakor berrietara eta ekoiz- pennitxo berritzaile berrietara dibertsifikatzenduten edo kalitatezko produktuen eraldaketa eta merkaturatzea sus-tatzen duten nekazaritza-ustiategien titularrentzako lagun- tzak.

Ustiategiaren titularrak. 900.000 €
Elikagaien Industria     35.610.000 €
Deskribapena/Helburua Onuradunak
Lehiatu inbertsioa

Elikagaien industria sustapena

Sektore desberdinetan/proiektuetan eginiko inbertsioei laguntzea:

 • 1. Nekazaritza-jatorriko produktuak eraldatzeko, merkaturatzeko eta garatzeko inbertsioak.
 • 2. Baso-jatorriko produktuak eraldatzeko eta merkaturatzeko inbertsioak.
 • 3. Arratza- eta akuikultura-produktuak eraldatzeko eta merkaturatzeko inbertsioak.
 • 4. Euskal Autonomia Erkidegoko nekazaritza- eta elikagai-industrietako inbertsioak, aurreko puntuetan sartzen ez direnak.
 • 5. Produktu ekologikoak eraldatzeko eta merkaturatzeko inbertsioak.
Arrantza-, elikagai- eta baso-produktuak eraldatzeko eta merkaturatzeko industriaren sektoreetako pertsona fisikoak eta juridikoak. 13.300.000 €
Handitu Innova

Elikagaien industria sustapena

Nekazaritza-ekoizpenean berrikuntza teknologikoarekin lotutako inbertsio handietarako laguntzak, honako haue-tan:

1. Uztak biltzeko robotikako inbertsioak.

2. 4.0 zehaztasuneko eta teknologiako makineria nekaza-ritza- eta abeltzaintza-sektorean.

3. Berotegietako goi-teknologiako instalazioak, argizta-pen-, berokuntza- eta ureztatze-sistemetarako.

4. Prozesu osoak digitalizatzea jezte-ustiategietan (be-hiak, ardiak eta ahuntzak).

5. Ustiapeneko mindak prozesatzeko eta tratatzeko tek-nologia handiko makinak.

6. Berrikuntza teknologikoan oinarritutako labore eta aziendetan

Pertsona fisikoeta juridikoak, ondasun-erkidegoak, sozie-tate zibilak, lurraren ustiapen komunitarioko kooperatibak (CECA), nekazaritzako makineria erabiltzeko kooperati-bak (CUMAS), ondasun-erkidegoak, sozietate zibilak eta titulartasun partekatuko erakundeak. 7.000.000 €
Lehiatu sustapena

Elikagaien industria sustapena

EAEtik kanpoko merkatuetan sustatzea elikagai-, arrantza- eta baso-produktuak, egoitza soziala EAEn duten nekazaritza eta elikagai-industriek eraldatuak eta merkaturatuak. Arrantza-, elikagai- eta baso-produktuak eraldatzeko eta merkaturatzeko industriaren sektoreetako pertsona fisikoak eta juridikoak. 700.000 €
Esku-hartze sektoriala ardoa inbertsioa

Elikagaien industria sustapena

1. Mahastizaintzako eta ardogintzako sektoreko enpresen errendimendu orokorra eta merkatuaren eskaeretarako duten egokitzapena hobetzea, baita haien lehiakortasuna areagotzea ere.

2. Laguntza finantzarioa ematea ardogintzaren eraldaketa-instalazioetan eta azpiegituretan egindako inbertsio ukigarri eta ez-ukigarriei, bai eta merkaturatze-egitura eta -tresnetan egindakoei ere. Laguntza finantzarioa emango da, halaber, energia-aurrezpena, efizientzia

1. Mahastizaintzako eta ardogintzako sektoreko enpresak.

2. Mahastizaintzako eta ardogintzako sektoreko ekoizleen erakundeak.

3.Bi ekoizle edo gehiagoko elkarteak, nortasun juridikoa dutenak.

4. Lanbide arteko erakundeak.

Nekazaritza eta Landa Garapeneko Konferentzia Sek- to-rialak deialdi edo ekitaldi bakoitzean EAEri esleitzen dio-na. Erreferentzia: 3.500.000 €. Mahastizaintza eta Ardo-gintzako Esku-hartze Sektorial (ISV) berriaren aplikazioan oinarrituta.
ARDOA_INB

Elikagaien industria sustapena

ISV INBERTSIOA 2023 deialdian artatu ezin izan ziren mahastizaintzako eta ardogintzako sektorean inbertsio-proiektuak laguntzea; deialdia 905/2022 Errege Dekretuaren arabera egin zen (urriaren 25ekoa, Mahastizaintza eta Ardogintzako Sektoreko Esku-hartzea arautzen duena, Nekazaritza Politika Erkidearen Plan Estrategikoaren esparruan).

1. Mahastizaintzako eta ardogintzako sektoreko enpresak.

2. Mahastizaintzako eta ardogintzako ekoizleen erakundeak.

3. Bi ekoizle edo gehiagoko elkartea, nortasun juridikoa dutenak.

4. Lanbide arteko erakundeak.

750.000 €
Esku-hartze sektoriala ardoa sustapena

Elikagaien industria sustapena

Mahastizaintza eta ardogintzako ekoizleen lehiakortasuna haztea eta ardoen kalitatea finkatzea, hirugarren herrialdeetan ardogintzako produktuei buruzko sustapen-eta informazio-programetarako eta -ekintzetarako laguntzen bidez.

1) Ardogintzako enpresak.

2) Mahastizaintzako eta ardogintzako ekoizleen erakundeak eta mahastizaintzako eta ardogintzako ekoizleen erakundeen elkarteak.

3) Lanbidearteko erakundeak.

4) Ardoaren sektorean aritzen diren profesionalen erakundeak, estatutuetako xedeen artean sustapen-jarduerak egitea badute.

5) Ardogintzako AGB eta JDen kudeaketa- eta ordezkapen-organoak, eta horien elkarteak.

6) Ekoizleen aldi baterako edo behin betiko elkarteak, ardoa sustatzea eta merkaturatzea xede badute.

7) Beraiek edo bertako bazkideek egindako ardoak merkaturatzen dituzten kooperatibak.

8) Irabazi-asmorik gabeko asoziazio-erakundeak, mahastizaintza eta ardogintzako enpresek soilik parte hartzen dutenak eta ardoak kanpoan sustatzea xede dutenak.

9) Erakunde publikoak, hirugarren herrialdeetan produktuak eta merkatuak sustatzeko jarduerak egiteko legez ezarritako eskumena dutenak.

EAEri deialdi edo ekitaldi bakoitzean Programak Hautatzeko Batzorde Nazionalean esleitzen zaiona izango da. Erreferentzia: 5.000.000 €.
Fruta eta barazkien esku-hartze sektoriala

Elikagaien industria sustapena

1. Eskaintza metatzea eta ekoizpena merkaturatzea.

2. Ingurunearekiko adeitsuak diren praktikak sustatzea, garatzea eta aplikatzea. Halaber, gaixotasun eta izurriekiko erresistenteak izango dira, hondakinak murriztuko dituzte eta azpiproduktuen kudeaketa ekologikoa ahalbidetuko dute, berrerabiltzea eta balioztatzea barne.

3. Biodibertsitatearen babesa eta hobekuntza eta baliabide naturalen erabilera jasangarria sustatzea, bereziki uraren, lurzoruaren eta airearen babesa.

4. Klima-aldaketara egokitzen eta hura arintzen laguntzea; halaber, berotegi-efektuko gasen emisioak murriztu, karbono-harrapaketa hobetu eta energia jasangarria sustatuko da.

Diruz lagundu daitezke, besteak beste, honako jarduketa hauek:

 • a) Aktibo material eta immaterialetan, ikerketan eta ekoizpen-metodo berritzaile eta esperimentaletan egiten diren inbertsioak, besteak beste.
 • b) Gai desberdinetan ematen diren aholkularitza eta laguntza teknikoko zerbitzuak, hala nola izurrien kontrola, produktu fitosanitarioen erabilera edo laneko segurtasuna eta osasuna.
 • c) Hainbat eremutako prestakuntza (jardunbide egokiak, animalien osasuna, merkaturatzea).
 • d) Produkzio ekologikoa edo integratua.
 • e) Sustapena, komunikazioa eta merkaturatzea.
 • f) Kalitate-erregimenak aplikatzea.
 • g) Trazabilitate- eta egiaztatze-sistemak aplikatzea.
 • h) Klima-aldaketa arintzeko eta horretara egokitzeko ekintzak.
Frutak eta barazkiak ekoizten dituzten erakundeak. 360.000 €
Gastrobikain

Elikagaien industria sustapena

Gastronomia eta elikaduraren sektoreko ekimen estrategikoak ekonomikoki babestea, bi inbertsio-programaren bidez:

 • 1. Titulatu berrien negozio gastronomiko berriak.
 • 2. Ibilbide eta kalitate aintzatetsia duten negozioen bikaintasuna areagotzea.
 • Lehenengo programan, negozio berriaren zuzendari- tza gastronomikoa zuzenean hartu duten edo hartuko duten pertsona fisikoak.

 • Bigarren programan, sektore pribatuko pertsona juri-dikoak: negozioaren zuzendaritza gastronomikoa edo sukaldea hartuko duen pertsonaren titulartasuna % 10 baino gehiagokoa bada.

1.050.000 €
Kalitate-araubideak

Elikagaien industria sustapena

1. Nekazariek kalitate-araubideetan lehen aldiz parte hartzeko laguntzea. Ustiategi bakoitzari urteko prima bat emango zaio kalitate-araubideetan parte hartzeagatik, onuradunak izena ematen duen urtean hasi eta gehienez 5 urtez.

2. Kalitate-araubidea duten produktuekin erkidegoko merkatuarentzat ekoizle-taldeek egindako informazio- eta sustapen-jarduerak garatzen laguntzea.

 • Lehenengo lerroaren onuradunak izango dira Euskal Autonomia Erkidegoan erregistratutako ustiategien titularrak, baldin eta kalitate-araubideetan lehen aldiz parte hartzen badute eta/edo Ekoizpen Ekologiko Ziurtatuaren kalitate-araubideko produkzio-bideak lehendabiziko aldiz hartzen badituzte.
 • Bigarren lerroaren onuradunak izango dira kontseilu arautzaileak, EAEko Nekazaritza eta Elikadura Ekologikoaren Kontseilua, EAEko ekoizle-taldeak eta Nekazaritzako eta elikagaien industria-elkarteak, diruz lagun daitekeen kalitate-araubideren baten partaide badira.
750.000 €
Nekazaritza eta basogintza-ekoizpenen taldeak

Elikagaien industria sustapena

Nekazaritza-ekoizleen Taldeak finantzatzea, Euskal Autonomia Erkidegotik datorren ekoizpena batera merkaturatu dezaten. Nekazaritza- eta basogintza-sektoreko ekoizleen elkar-teak edo erakundeak, eta horien batasunak edo federa-zioak, baldin eta urtarrilaren 30eko 10/2018 Dekretuak, nekazarien eta baso-ekoizleen elkarteei eta horien bata-sun edo federazioei buruzkoak, Euskal Autonomia Erki-degoan eta hura egokitzeko aginduetan aitortzen baditu. 700.000 €
Elikagaiak ELKARTEAKen

Elikagaien industria sustapena

Euskal Autonomia Erkidegoko nekazaritza-, arrantza- eta elikadura-sektoreetako elkarte eta federazio profesional eta enpresarialei finantzaketa ematea, honako kontzeptu hauetarako:

 • Autonomia-eremuetan elkartekideen interesak defendatzeko aitortuta eta aginduta dituzten ordezkaritza-eginkizunak betetzetik eratorritakoak.
 • Elkarte-erakundeen funtzionamenduaren gastu arruntak ordaintzekoak, elkarte-helburuak behar bezala betetzea sustatzeko.
 • Sektore horien jarduera gauzatzeko baldintzak eta baldintza sozioekonomikoak sustatzera eta hobetzera bideratutako izaera esperimentaleko jarduerak eta azterlanak egiteari dagozkionak.
 • Nekazaritza-, arrantza- edo elikadura-azokak eta -lehiaketak antolatzekoak.
Euskal Autonomia Erkidegoko nekazaritza-, arrantza- eta elikadura-sektoreetako elkarteak eta federazio profesional eta enpresarialak. 100.000 €
Kooperatu

Elikagaien industria sustapena

Nekazaritzako elikagaien elkarteen integrazioa edo bat-egitea, Euskal Autonomia Erkidegoan egiten diren eta elkarte horien enpresa-dimentsioa, eraginkortasuna eta errentagarritasuna hobetzera bideratuta dauden prozesuak sustatzea.
 • Nekazaritzako elikagaien kooperatibak.
 • Bigarren mailako nekazaritzako elikagaien kooperatibak.
 • Nekazaritzako elikagaien kooperatiba-taldeak.
 • Eraldaketako nekazaritza-elkarteak.
 • Merkataritza-erakundeak, betiere bere kapital sozialaren % 50 baino gehiago aurretik aipatutako erakundeetako batena bada. Sozietate anonimoa bada, akzioak izendunak izan beharko dute.
1.200.000 €
Onekin

Elikagaien industria sustapena

Ideiak landu eta proiektuak definitzeko prozesuetan pertsona ekintzaileei tresnak ematea.

 • 1. Negozioa abian jartzeko aholkularitza-lanak egiteko laguntzak.
 • 2. I+G proiektuen bideragarritasun-azterketak egiteko laguntzak.
 • 3. Patenteak eta beste aktibo immaterial batzuk lortu, baliozkotu eta defendatzeko gastuetarako laguntzak.
 • 4. Berrikuntza-arloko aholkularitza-lanak egiteko laguntzak.
 • 5. Digitalizazio-arloko aholkularitza-lanak egiteko laguntzak.
Elikaduraren eta zuraren balio-kateko pertsona fisikoak eta juridikoak eta pertsona fisiko eta juridikoen taldeak. 750.000 €
Berriker I+G+b laguntzak

Elikagaien industria sustapena

 • Euskal Autonomia Erkidegoko nekazaritza, basogintza eta arrantzako eta akuikulturako produktuen sektoreetan ikerketa, garapena eta berrikuntza bultzatzea eta sustatzea.
 • Erakundeen eraginkortasuna handitzea eta lehiakortasuna eta barne-prozesuak hobetzea, hazkunde jasangarriari laguntzea eta lankidetza sustatzea EAEko nekazaritza, basogintza eta arrantzako eta akuikulturako produktuen sektoreetan.

Zenbait laguntza-lerro:

 • 1.1) Elikaduraren eta zuraren balio?kateko enpresako I+G proiektuak.
 • 1.2) Elikaduraren eta zuraren baliokaterako ezagutza sortzeko proiektuak.
 • 2) Nekazaritza- eta basogintza-sektoreetarako ezagutza espezifikoa sortzeko proiektuak.
 • 3) Negozio-prozesuetan berrikuntza-proiektuak.

11. lerroetarako, elikaduraren eta zuraren balio?kateko enpresak, elkarteak eta enpresa-taldeak.

1.2 eta 2 lerroetarako, ZTBESeko erakundeak.

3. lerrorako, elikaduraren eta zuraren balio?kateko enpresak, elkarteak eta enpresa-taldeak.

2.500.000 €
Lankidetza

Elikagaien industria sustapena

Gutxienez bi erakunderen artean lankidetzarako moduak sustatzea, LGPko zeharkako helburuei laguntzeko.

Talde eragilea edo berrikuntza-taldea eratu eta lankide- tza-planteamenduak aurkezten dituzten pertsona fisikoedo juridikoak.

1.400.000 €
Elikaduraren digitalizazioa

Elikagaien industria sustapena

Euskal Autonomia Erkidegoko elikakatearen eta zuraren katearen industrian digitalizazioa txertatzen eta sustatzen laguntzea, lehiakortasuna eta baliabideen optimizazioa hobetze aldera, laguntza bikoitzarekin:

 • 1. Digitalizazio-prozesua hasteko prozesuak, sistema digitalak txertatuz.
 • 2. Digitalizazio-fase aurreratuagoak, 4.0 teknologia txertatuz.
Pertsona fisikoak eta juridikoak (ETEak eta ez ETEak), elkarteak eta fundazioak, eta elikakateko eta zuraren balio-kateko pertsona fisiko eta juridiko taldeak eta ondasun-erkidegoak. 2.500.000 €
Ikertalent bekak

Elikagaien industria sustapena

Doktorego-tesiak egiteko ikertzaileak eta langile teknologoak trebatzea, EAEko nekazaritzaren, arrantzaren eta elikagaigintzaren sektoreko zientzia-teknologiaren, merkatuen, marketinaren eta enpresa-antolakuntzaren alorretan garatu beharreko I+G+b proiektuetan sartuz eta parte hartuz, bi programaren bidez:

 • Ikertzaileen programa: 12 beka.
 • Langile teknologoak trebatzeko programa: 10 beka.
Proiektu bakoitzerako deialdiaren oinarrietan eskatutako titulazioa duten pertsonak. 2.050.000 €
Sendotu

Elikagaien industria sustapena

Nekazaritza, basogintza, arrantza, elikadura eta landa garapeneko sektoreetan inbertsio-proiektuei laguntzea; horretarako, Finantzen Euskal Institutuak eta finantza-erakunde laguntzaileek eman beharreko maileguei bermeak emango zaizkie, eta interestasen hobariak, mailegu horien finantza-kostua murrizteko.

Honako laguntza-lerro hauek planteatu ziren:

 • a) Bermeak ematea, nekazaritza, arrantza, elikadura eta landa garapeneko ETE-ek aurkeztutako arriskua finantzatzeko hasierako inbertsio-proiektuetarako.
 • b) Bermeak ematea, nekazaritza, arrantza, elikadura eta landa garapeneko enpresek aurkeztutako inbertsio-proiektuetarako.
 • c) Tasen hobariak, finantzaketa-kostua murrizteko.

Enpresa pribatuak, direla pertsona fisikoak edo juridikoak, baldin eta kotizatu gabeko ETEak badira; nekazaritza, basogintza, arrantza, elikadura eta landa garapeneko sektoreetakoak badira; eta, arriskua finantzatzeko hasierako inbertsioaren unean honako baldintza hauetakoren bat betetzen badute:

 • Inolako merkatutan eragiketak egin ez izana.
 • Lehenengo merkataritza-salmentaz geroztik edozein merkatutan eragiketak egiten zazpi urte baino gutxiago eramatea.
 • Arriskua finantzatzeko hasierako inbertsio bat behar izatea, geografia- edo produktu-merkatu berri batean sartzeko asmoz egindako negozio-plan batean oinarrituta, eta inbertsio hori azken bost urteko negozio-bolumenaren batez bestekoaren % 50 baino handiagoa
  bada.
500.000 €
Bioekonomia     1.300.000 €
Deskribapena/Helburua Onuradunak
Bioekonomia

Elikagaien Kalitatea eta Industria

Bioekonomiaren arloan berrikuntza-proiektuak egitea sustatzea eta bultzatzea, bi lerroren bidez:

 • 1. lerroa, proiektu pilotuak garatzeko laguntzak.
 • 2. lerroa, proiektu erakusleak garatzeko laguntzak.
Elikakateko eta zuraren balio-kateko pertsona fisikoak eta juridikoak (ETEak eta ez ETEak), pertsona fisikoen eta juridikoen taldeak eta ondasun-erkidegoak. 1.300.000 €
Ekonomia Zirkularra eta Igurumena     7.000.000 €
Deskribapena/Helburua Onuradunak
Ingurumeneko proiektuetarako laguntzak Ekonomia Zirkularra

Ingurumenerako aholkularitza-inbertsio, -azterlan eta -zerbitzuetarako laguntzak, kutsatutako lurren saneamendurako laguntzak barne, kutsaduraren arduraduna identifikatu ezin denean; eta hirugarrenek sortutako hondakinei balioa emateko proiektuetarako laguntzak, baldin eta, bestela, ingurumena gutxiago errespetatzen duten tratamenduak edo deuseztatzeko badira.

Inbertsioek Europar Batasuneko ingurumena babesteko arauetatik harago joan behar dute, edo, araurik ezean, babes-maila handitzera.

Industria, merkataritza edo zerbitzu jardueretan aritzen den pertsona fisiko edo juridiko pribatua. Ingurumen-arloko aholkularitza-zerbitzuetarako laguntza-lerro bat ere badu, ETEentzat soilik. 5.000.000 €
Ekonomia Zirkularreko berrikuntza-laguntzak Ekonomia Zirkularra Industria-enpresetan ekodiseinuko, ekonomia zirkularreko eta ekoberrikuntza estrategikoko proiektu berritzaileak garatzea, berotegi-efektuko gasen emisioak murrizteko, lehengaien kontsumoa eta hondakinen isurketa murrizteko, enpresa-jarduera jasangarriak sortzeko eta ekonomia zirkularrarekin lotutako enpresen arteko lankidetzak sendotzeko.

Laguntzak jaso ahal izango dituzte, sustatzaile edo bazkide gisa, enpresa pribatuek, industria-sektorekoak lehenetsita, bai eta konponketa-zerbitzu aurreratuek eta industria-sektoreari lotutako beste zerbitzu batzuek ere.

Era berean, Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal Sareko (ZTBES) zentroei lotutako talde edo talde anitzeko sozietate industrialek edo elkartekideek ere eskuratu ahal izango dituzte; hala ere, ZTBESko kideak eta aholkularitza-enpresak proiektu bateko bazkide edo azpikontratistak baino ezin izango dira izan, eta ezin izango dira proiektu horren sustatzaileak izan, enpresetako I+G unitateak izan ezik.

1.000.000 €
ETE zirkularra Ekonomia Zirkularra

Euskadi 2030eko ekonomia zirkularreko plana bultzatzea, eta, horretarako, lehiakortasun-balio jasangarria hobetzeko merkatu-tresna eta metodologia onartuak aplikatzea eta enpresa txiki eta ertainetatik negozio-eredu zirkularragoetarako trantsizioa erraztea.

Basque Green Deal ingurumen-politikako tresna jakin bati erantzuten dioten proiektuen garapena finantzatzen da. Horretarako, banakako lana eta taldeko ikaskuntza konbinatuko da, bitarteko eragileek gidatuta.

Proiektuek helburu hauek  izan ditzakete: aukera zirkularrak identifikatzea; bizi-zikloaren ikuspegia aplikatzea eta merkatuan bereiztea; erregulazio zirkular berriei aurrea hartzea; ospea hobetzea eta balio-katearen jasangarritasuna areagotzea; edo produktuetan eta zerbitzuetan estrategia zirkular berriak aplikatzea.

Euskadiko ETEak. 1.000.000 €

Azken aldaketako data: