Zeharkako Lankidetza Proiektu Traktoreak diseinatzeko laguntzak, Euskadi 2030 ZTBPren zeharkako ekimen traktoreen esparruan jasotako eremuetan

[Euskadi 2030 ZTBPren zeharkako ekimen traktoreen laguntzak]

Deskribapena


Xedea

Dekretu honen xedea da «Zahartze Osasuntsuaren», «Mugikortasun Elektrikoaren» eta «Ekonomia Zirkularraren» esparruetan ikerketa eta garapenerako zeharkako trakzio-proiektu kolaboratiboak diseinatzeko laguntza-programa arautzea; horretarako, laguntzen erakunde eskatzaileek aurkeztutako proiektuak trakzio-proiektuetan integratuko dira, zeharkako trakzio-ekimenbakoitzerako ezarritako erronkei eta helburuei erantzun ahal izateko.

Nahitaezko betekizunak

Entitate eskatzaileek zeharkako trakzio-proiektu kolaboratiboetan sartzeko aurkezten dituzten proiektuek baldintza hauek bete beharko dituzte, haien diseinua diruz lagunduko bada:

a) Proiektua zeharkako zein trakzio-ekimenetara aurkezten den, harentzat ezarritako erronka espezifikoetatik gutxienez 3 barne hartzea irismen tematikoari dagokionez («Zahartze Osasuntsua», «Mugikortasun Elektrikoa» eta «Ekonomia Zirkularra»). Erronka horiek dekretu honen eranskinean daude jasota.


b) Gutxienez 4 milioi euroko guztizko aurrekontua «Mugikortasun Elektrikoa» eta «Ekonomia Zirkularra» proiektuetarako, eta 0,5 milioi eurokoa «Zahartze Osasuntsua» proiektuetarako.


c) Gutxienez 3 erakundek parte hartu behar dute, eta horien artean, gutxienez, Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal Sareko eragile zientifiko-teknologiko bat egon behar da.


d) Zahartze osasuntsuko proiektuetan, Euskal Osasun Sistemako erakunde batek parte hartu beharko du, gutxienez. Erakunde hori Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal Sarekoa balitz, aurreko betekizuna ere beteko luke.

Aurrekontuko zuzkidura

1.200.000

Prestazio ekonomikoa

Deialdiko laguntzak finantzatzeko, 1.200.000 euro erabiliko dira, Lehendakaritzaren Berrikuntza Funtsetik datozenak, eta zati berdinetan banatuko da zeharkako ekimen traktoreei dagozkien hiru lerro subentzionagarrien artean:

a) Zahartze osasungarria: 400.000 euro.

b) Mugikortasun elektrikoa: 400.000 euro.

c) Ekonomia zirkularra: 400.000 euro.

Ordainketa-modua:

Laguntzaren zenbateko osoa bi zatitan ordainduko da:

1. – Lehenengo ordainketa, guztizkoaren % 50erainokoa, laguntza ematen den unean, behin ebazpena argitaratu eta laguntza berariaz edo isilbidez onartu ondoren, dekretu honen 14.5 artikuluan xedatutako epean.

2. – Emandako laguntza osoaren bigarren eta azken ordainketa, proiektuaren diseinua amaitu ondoren eta erakunde eskatzaileak laguntzaren justifikazioa aurkeztu ondoren, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoan eskuragarri egongo diren ereduen arabera.

Nori dago zuzenduta


Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal Sarean integratuta dauden eta horretarako egiaztatuta dauden eragile zientifiko-teknologikoak,

Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal Sarean integratuta dauden eta horretarako egiaztatuta dauden eragile zientifiko-teknologikoak, bat etorriz Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal Sarearen osaera arautzeari eta eguneratzeari buruzko ekainaren 23ko 109/2015 Dekretuan, dekretu hori hirugarren aldiz aldatzen duen urtarrilaren 26ko 21/2021 Dekretuan edo bi horiek ordezteko araudian ezarritakoarekin.

> Euskal Autonomia Erkidegoko klusterren antolakunde dinamizatzaileak.

> Enpresak

Enpresak, haien tamaina edo jarduera-sektorea edozein dela ere.

> Irabazi-asmorik gabeko erakundeak.

Elkarte edo fundazio gisa legez eratutako irabazi-asmorik gabeko erakundeak.

> Administrazio publikoei lotuta edo haien mendean dauden eta nortasun juridiko propioa duten entitate eta sozietate publikoak.

Administrazio publikoei lotuta edo haien mendean dauden eta nortasun juridiko propioa dutenentitate eta sozietate publikoak.

Betekizunak

 • Onuradun izateko, entitateek baldintza hauek bete beharko dituzte:

Erakundeak


Deitzen duen erakundea

 • Eusko Jaurlaritza > Lehendakaritza

Ebazten duen erakundea

 • Eusko Jaurlaritza > Lehendakaritza

Kontaktu-informazioa


LEHENDAKARITZA IDAZKARI NAGUSIKO DIRULAGUNTZAK

Carlos Peña

Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzarako Aholkularia

Nafarroa Kalea, 2 01007 Vitoria-Gasteiz

Posta elektronikoa: cpena@euskadi.eus

Zuzenean: Herritarrentzako arreta zerbitzua

Kodea

1214601

Eskabidea eta dokumentazioa aurkeztea


 1. Bete itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa formatu digitalean.
 3. Sartu zaitez tramitazio elektronikorako aplikaziora. Identifikazio elektronikorako bitarteko bat izan behar duzu.

Ebazpena eta errekurtsoak


Ebazteko epea

Ebazpena emateko eta interesdunei jakinarazteko gehieneko epea sei hilabetekoa da, deialdia argitaratzen den egunetik zenbatzen hasita, abuztua alde batera utzita, hori baliogabetzat jotzen baita. Epe hori igaro eta ebazpen espresurik jakinarazi ez bada, laguntza-eskaera ezetsi egin dela ulertu ahal izango da, Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginaren 51.9 artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz (azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren bidez onartu zen testu bategin hori), Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 25. artikuluan ezarritakoaren ondorioetarako.

Diru-laguntza emateko modua

Lehiaketarik gabe

Isilbidearen ondorioak

Gaitzetsiak

Hirugarrenaren datuen alta edo aldaketa Ogasun eta Finantza Saileko erregistroan


Administrazioak laguntzak eta diru-laguntzak ordaindu ahal izateko, Eusko Jaurlaritzako Ogasun eta Finantza Saileko Kontrol Ekonomikoko Bulegoaren datu-basean sartuta egon beharko duzu.

 1. Bete itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa formatu digitalean.
 3. Sartu zaitez tramitazio elektronikorako aplikaziora. Identifikazio elektronikorako bitarteko bat izan behar duzu.

Laguntza Onartzea


Emandako laguntzarekin konforme baldin bazaude, inprimakia betez onar dezakezu. Administrazioak ordainketa egiteko egin beharreko izapideekin jarraituko du.

 1. Bete itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa formatu digitalean.
 3. Sartu zaitez tramitazio elektronikorako aplikaziora. Identifikazio elektronikorako bitarteko bat izan behar duzu.

Justifikazioa


Ezarritako baldintzak betetzen dituzula eta aurreikusitako helburuak lortzen dituzula justifikatzeko, beharrezko dokumentazioa aurkeztu beharko duzu adierazitako lekuetan.

 1. Bete itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa formatu digitalean.
 3. Sartu zaitez tramitazio elektronikorako aplikaziora. Identifikazio elektronikorako bitarteko bat izan behar duzu.

Beste tramite batzuk