2023-2024ko ikasturtean ekintzailetzaren kultura sustatzeko laguntzak Oinarrizko Lanbide Heziketako, Erdi Mailako eta Goi Mailako Lanbide Heziketako prestakuntza-zikloren bateko 2. mailan dauden ikasleen artean.

[EKINTZAILETZA DIRU-LAGUNTZAK]

Deskribapena


Xedea

Ikastetxe pribatu itunduei zuzendutako laguntzen deialdia egitea, ekintzailetzaren kultura sustatuko duten enpresa-arloko simulazio-proiektuak gara ditzaten Oinarrizko Lanbide Heziketako, Erdi Mailako edo Goi Mailako Lanbide Heziketako prestakuntza-zikloren bateko 2. mailan dauden ikasleen artean, 2023-2024 ikasturtean.

3 urteko iraupena duten Oinarrizko Lanbide Heziketako zikloetan, deialdi hau 3. mailako ikasleentzat izango da soilik.

Parte hartzeko aukera emango zaie Enpresa eta Ekimen Sortzailea modulua egiten ari diren lehen mailako ikasleei.

Aurrekontuko zuzkidura

117.000 euros

Prestazio ekonomikoa

Gehienez ere 10.000 € emango dira ikastetxeko. Ikastetxeak eskatutako aurrekontua aurreko zenbatekoa baino handiagoa bada, ikastetxeak izango du zuzkidura ikastetxeko azpiproiektuen artean banatzeko ardura.

Baldin eta 2. artikuluan adierazitako zuzkidura nahikoa ez bada onartutako eskaera guztiei erantzuteko, zuzkidura hori hainbanatu egingo da, alegia, proportzionalki banatuko da onartutako eskaera guztien artean. Kasu horretan, ikastetxeak izango luke zuzkidura ikastetxeko azpiproiektuen artean banatzeko ardura.

Zenbateko hauek bideratu ahal izango dira:

 • Gehienez ere, emandako laguntzaren zenbatekoaren % 40 bideratu ahal izango da 4. artikuluaren 1.c. apartatuan jasotako prestakuntza-jardueretarako.
 • Gehienez ere, emandako laguntzaren zenbatekoaren % 10 eman ahal izango da 4. artikuluaren 1.d. apartatuan jasotako zabalkunde-jardueretarako.

Beraz, emandako laguntzaren % 50, gutxienez, ikasleek enpresa-arloko simulazio-azpiproiektuak egitera bideratu beharko da.

Prestakuntza-jardueren kasuan, gehienez ere 100€ finantzatu ahal izango da emandako prestakuntza-ordu bakoitza.

Ordainketa-modua:

Laguntzak bi zatitan ordainduko dira:

• Lehenengoa, emandako guztiaren % 40, laguntza onartu ondoren ordainduko da.

• Bigarrena, % 60koa, justifikazioa egin ondoren ordainduko da (19. artikulua), IV. eranskinean (memoria ekonomikoa) eta V. eranskinean (azken memoria) azken dokumentazioa jaso ondoren.

Nori dago zuzenduta


Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitateaz kanpoko ikastetxe pribatu edo itunpekoak

Eskakizunak:

 • Legez eratuta eta baimenduta egotea

 • Ordezkari izateko ahalmen nahikoa izatea

 • Zerga-betebeharrak egunean ordainduta izatea

 • Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak egunean ordainduta izatea

 • Egunean egotea dirulaguntzak itzultzeko ordainketa-betebeharrei dagokienez.

Betekizunak

 • Ez izatea dirulaguntza edo laguntza publikoak jasotzea galarazten dion zehapen penal edo administratiborik.
 • Ez izatea zehapen administratiborik edo penalik inor diskriminatzeagatik sexuagatik edo ez betetzeagatik emakumeen eta gizonen berdintasun-arloko araudia (Emakumeen eta gizonen berdintasuna lortzeko eta emakumeen kontrako indarkeria matxistarik gabe bizitzeko otsailaren 18ko 4/2005 Legea).
 • Aginduan araututako laguntzak bateraezinak dira xede bera duten erakunde publikoen edo pribatuen dirulaguntzekin edo laguntzekin.
 • Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13. artikuluan ezarritakoa betetzea
 • Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak eta haren erakunde autonomoek emandako izaera bereko laguntzen edo diru-laguntzen esparruan hasi eta oraindik izapidetzen ari den edozein itzultze- edo zigor-prozeduraren eraginpean ez egotea.

Erakundeak


Deitzen duen erakundea

 • Hezkuntza > Hezkuntza Sailburua

Ebazten duen erakundea

 • Hezkuntza > Lanbide Heziketako Sailburuordetza

Kontaktu-informazioa


Zuzenean: Herritarrentzako arreta zerbitzua

Kodea

1068006

Eskabidea


 

 

 1. Bete itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa formatu digitalean.
 3. Sartu zaitez tramitazio elektronikorako aplikaziora. Identifikazio elektronikorako bitarteko bat izan behar duzu.

Ebazpena eta errekurtsoak


Ebazteko epea

Ebazpena argitaratzeko gehieneko epea sei hilabetekoa da, agindua Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera

Diru-laguntza emateko modua

Lehiaketa

Isilbidearen ondorioak

Gaitzetsiak

Justifikazioa


2024ko urtarrilaren 8a baino lehen

 1. Bete itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa formatu digitalean.
 3. Sartu zaitez tramitazio elektronikorako aplikaziora. Identifikazio elektronikorako bitarteko bat izan behar duzu.

Beste tramite batzuk