Elikadura, Landa Garapena, Nekazaritza eta Arrantza Saila

EAEan partaidetzazko toki-garapeneko estrategiak eta tokiko ekintza-taldeak hautatzeko oinarri arautzaileak, 2023-2027 Nekazaritza Politika Bateratuaren Plan Estrategikoaren esparruan

[Arrantza sektoreko partaidetzazko toki-garapeneko estrategiak ATET]

Deskribapena


Xedea

Convocatoria pública para la selección y aprobación de las estrategias de desarrollo local participativo y de los grupos de acción local del sector pesquero responsables de su gestión durante el período de programación 2021-2027, amparada en los Reglamentos (UE) 2021/1139 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de julio de 2021, relativo al Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura y (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de junio de 2021, sobre disposiciones comunes.

Nori dago zuzenduta


Arrantza Sektoreko Tokiko Ekintza Taldeak

Betekizunak

 • Legez eratuta egotea edo irabazi-asmorik gabeko elkarte pribatu gisa eratzeko konpromiso formala izatea, Elkartzeko Eskubidea arautzen duen martxoaren 22ko 1/2002 Lege Organikoaren babesean, beste edozein forma juridiko alde batera utzita, eta nortasun juridiko propioa eta elkartekideekiko independentea izatea.
 • Partaidetzazko toki-garapeneko estrategiak sortu eta aplikatzeko helburuarekin eratuta egotea, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2021eko uztailaren 7ko 2021/1139 (EB) Erregelamenduko baldintzekin, Itsas, Arrantza eta Akuikulturako Europako Funtsari buruzkoarekin.
 • Estatutuetako helburuen artean arrantza-udalerrien partaidetzazko toki-garapena izatea eta estatutuetan irabazi-asmorik gabeko erakundea dela bermatzea.
 • Partaidetzazko Toki Garapeneko Estrategia (LOB) egitea eta estrategia hori definitzeko eta zonan aplikatzeko duen gaitasuna erakustea, partaidetzako, goranzko, sektore anitzeko, interaktibitateko, berrikuntzako, lankidetzako eta enplegua sortzeko ikuspegiarekin. Estrategiak 2021-2027 programazio-aldian aurreikusitako jarduerak barne hartuko ditu, eta 2029ko abenduaren 31ra arte luzatu ahal izango da.
 • Estrategia gauzatzeko eta ATETek zuzenean kontratatutako talde tekniko batez hornitzeko edo hornitzeko gaitasuna izatea, proposatutako garapen-estrategia kudeatzeko prestakuntza eta gaitasunarekin. Gerenteak edo arduradun tekniko gorenak arduraldi esklusiboa izango du ATETen, eta ez du kargu hautaturik izango gobernu-organoetan.
 • Gardenak izatea funtzioak eta erantzukizunak esleitzean, eta, horrez gain, solaskideek agindutako zereginak (finantzarioak barne) beren gain hartzeko gaitasun osoa dutela bermatu beharko da, bai eta funtzionamendu-mekanismoen eta erabakiak hartzeko mekanismoen eraginkortasuna ere.
 • Bere jarduerak printzipio hauek bermatu beharko ditu: lankidetza, objektibotasuna, inpartzialtasuna, eraginkortasuna, efizientzia, gardentasuna, publizitatea eta lehia askea.
 • Tokian tokiko interes sozioekonomiko publiko eta pribatuen ordezkariek osatutako tokiko ekintza-taldeak izan beharko dira, eta ez dute inolako interes-talde bakarrek kontrolatuko erabakiak hartzea edo estatutuak osaera horretara egokitzeko konpromisoa hartzea. Erakunde bat tokiko ekintza-talde bateko bazkidea baino ezin izango da izan. Era berean, arrantza- eta/edo akuikultura-sektoreen ordezkaritza esanguratsua bermatu beharko dute.
 • Estatutuetan baldintza orokorrak betetzeari buruzko beharrezko arauak jaso beharko dira, eta, nahitaez, erabakiak hartzeko sistemari buruzko arauak aurreikusi edo aurreikusteko konpromisoa hartu beharko dute. Zehazki, gaian zuzenean interesa duten erakundeen ordezkariak ezin izango dira bozketetan egon. Bestalde, edozein interes-gatazka saihesten dela bermatu beharko da, eta, horrela, mekanismo bat ezarriko da, ATETeko organoen erabakiak hartzean, interesen adierazpenak behar bezala dokumentatu eta espedientean sar daitezen.
 • Estatutuetan irabazi-asmorik ez izatea; hau da, merkataritza-jarduerak garatu arren, horien ondoriozko irabazi guztiak merkataritzakoak ez diren erakunde-helburuak betetzeko inbertitzen dituzten erakundeak.

Erakundeak


Deitzen duen erakundea

 • Ekonomiaren Garapena, Jasangarritasuna eta Ingurumena / Nekazaritzako, Arrantzako eta Elikagai Politikako Sailburuordetza > Arrantza eta Akuikultura Zuzendaritza

Ebazten duen erakundea

 • Ekonomiaren Garapena, Jasangarritasuna eta Ingurumena / Nekazaritzako, Arrantzako eta Elikagai Politikako Sailburuordetza > Arrantza eta Akuikultura Zuzendaritza

Kontaktu-informazioa


Jose Alberto Orbe

Telefonoa: 945 019 637

E-maila: j-orbe@euskadi.eus

Kodea

1236901

Eskabidea eta dokumentazioa aurkeztea


 1. Ziurtatu identifikazio elektronikorako bitarteko bat duzula.
 2. Prestatu dokumentazioa formatu digitalean (dokumentuak digitalizatzeko laguntza).
 3. Sartu online inprimaki honetara.

Ebazpena eta errekurtsoak


Ebazteko epea

Eskabidea sartu eta sei hileko gehieneko epean ebatzi eta jakinaraziko da deialdia.

Beste tramite batzuk