% 25eko udal-finantziazioa edo handiagoa finantziazioa duten musika-ikastegiei pribatuentzako dirulaguntzak (2022)

[MUSIKA-FINAN]

Deskribapena


Xedea

Dirulaguntzen deialdia egitea urriaren 27ko 289/1992 Dekretuak araututako musika-eskola pribatuei, behar den baimenarekin musika ez-arautuko irakaskuntzak ematen dituztenak eta udal-finantzaketa % 25ekoa edo handiagoa lortzen dutenak, 2021-2022 ikasturteko kostuak finantzatze aldera.

Aurrekontuko zuzkidura

2.140.000 (euro)

Prestazio ekonomikoa

Ordainketa-modua:

Agindu honen babesean emandako dirulaguntzak honela ordainduko dira:

Ordainketa bakarra, emandako diru-laguntza osoagatik, 14. artikuluko 1. paragrafoan adierazitako epea igaro eta berariaz uko egiten ez bazaio.

Nori dago zuzenduta


Musika-ikastegi pribatuak

Eskakizunak:

 • Urriaren 27ko 289/1992 Dekretuan araututako musika pribatuko eskolak, behar den baimenarekin musika ez-arautuko irakaskuntzak ematen dituztenak eta udal-finantzaketa % 25ekoa edo handiagoa lortzen dutenak izatea.
 • Ordezkaritza-ahalorde nahikoa

Betekizunak

 • Erakunde eskatzailea Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13. artikuluaren 2. eta 3. puntuetan aurreikusitako egoeren eraginpean ez egotea, dirulaguntzen onuradun izateko baldintzei dagokienez
 • Ez izatea dirulaguntzak edo laguntza publikoak jasotzeko debekurik zigor- eta administrazio-arloan, eta ez izatea laguntzak jasotzeko legezko debekurik, ezta sexu-bereizkeriagatiko debekurik ere, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Legea bigarrenez aldatzen duen martxoaren 3ko 1/2022 Legearen azken xedapenetako laugarrenean xedatutakoarekin bat etorriz.

 • Egunean izatea indarreko xedapenek ezarritako zerga-betebeharrak

 • Egunean izatea indarreko xedapenek ezarritako Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak

 • Dirulaguntzak itzultzeko betebeharrak egunean izatea.
 • Kanpo geratzen dira EBrekin zorrak dituzten enpresak, laguntzak berreskuratzeko agindu bat jasoa dutenak, baldin eta Europako Batzordeak aurretiaz erabaki badu laguntza bat legez kanpokoa dela eta bateraezina barneko merkatuarekin eta krisian dauden enpresekin, bat etorrita Krisialdian dauden enpresa ez-finantzarioak salbatzeko eta berregituratzeko estatu-laguntzei buruzko Gidalerroetan agertzen den definizioarekin (EBAO, C 249, 2014/07/31).
 • Edozein administrazio edo erakunde publiko nahiz pribaturi helburu berbererako eskatutako dirulaguntza, laguntza, dirusarrera edo bestelako baliabideen berri ematea. Halakoren bat lortuz gero, horren berri ere ematea.

Erakundeak


Deitzen duen erakundea

 • Hezkuntza > Hezkuntza Sailburua

Ebazten duen erakundea

 • Hezkuntza > Hezkuntza Sailburuordetza

Kontaktu-informazioa


Zuzenean: Herritarrentzako arreta zerbitzua

Tramitazio elektronikoan arazorik baduzu, erabiltzaileentzako arreta zentroaren telefonoa erabili dezakezu: 945 01 68 38

Kodea

1204204

Eskabidea eta dokumentazioa aurkeztea


 1. Bete itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa formatu digitalean.
 3. Sartu zaitez tramitazio elektronikorako aplikaziora. Identifikazio elektronikorako bitarteko bat izan behar duzu.

Ebazpena eta errekurtsoak


Ebazteko epea

Hezkuntzako sailburuordeak ebazpena eman eta jakinaraziko du, gehienez ere sei hilabeteko epean, deialdiaren agindua argitara ematen den egunetik hasita.

Diru-laguntza emateko modua

Lehiaketa

Isilbidearen ondorioak

Gaitzetsiak

Beste tramite batzuk