2021eko proposamenen deialdia - Prestakuntza-ekintza - Konektagarritasun edo teknologietarako sarbidea txikia duten lurralde eta komunitateetan hezkuntza-tresnak eskuratzeko aukerak handitzea.

[465839693709]

Deskribapena


Xedea

Oinarrizko informazioa, deialdiaren izena


2021eko proposamenen deialdia - Prestakuntza-ekintza - Konektagarritasun edo teknologietarako sarbidea txikia duten lurralde eta komunitateetan hezkuntza-tresnak eskuratzeko aukerak handitzea.

Deskribapena

Ekintza honen helburua da hezkuntza digitalerako sarbidean dauden desberdintasunei heltzea, inklusioa hobetuz eta konektibitate txikia eta hezkuntza-tresna eta -eduki digitaletarako sarbide mugatua edo nulua duten eta eremu urrunetako komunitateetako ikasleek jasaten duten arrakala digitala murriztuz.

Helburuak

Ekintza honen helburua da laguntza gehien behar duten EBko eremu eta komunitate urrunetan hezkuntza digitalerako sarbidea areagotzeko diseinatutako estrategia garatzea. Ekimen honek hedapen-ekintzak gauzatuko ditu lehen eta bigarren mailako eskoletan eta eskola profesionaletan, urruneko lurralde eta komunitateetako ikasleek jasaten duten arrakala digitala murrizteko irtenbide tekniko egokienetako batzuk ezartzeko eta probatzeko. Zabalkunde-ekintza horiekin batera, prestakuntza-zerbitzuak eta berariazko hezkuntza-kontsultak egingo dira eskola eta irakasleentzat.

Jarduera mota hauek aukera daitezke proposamenen deialdi honetarako:

Kontsulta- eta prestakuntza-zerbitzuak eta -jarduerak;
Hirugarrenei finantza-laguntza ematen dieten inplementazio-pilotuak;
Azterlanak, analisiak, inkestak;
Goi-mailako ekitaldiak, sentsibilizazio- eta komunikazio-jarduerak;
Komunitatea eraikitzeko eta jardunbide egokiak trukatzeko ekintzak;
Jardunbide hobeen adibideak biltzen dituen proiektuaren webgunea;
Erabiltzeko prest dauden jarraibideak eta estandarrak prestatzea eta argitaratzea;
Sentsibilizazio- eta hedapen-ekintzak.

Proposamenak aurkezteko azken eguna:

2021eko uztailaren 15a

Zenbatekoa:

Aurrekontu orokorra: 2,37 milioi euro

Deialdiari buruzko informazioa jasotzeko webgunea

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search; programCode = PPPA2027; callCode = PPPA-2021-RemoteDigEdu

Kontaktu-informazioa


Kodea

465834682682

Ebazpena eta errekurtsoak


Beste tramite batzuk