Horizon Europe-ren Misioen Deialdia. Europako Bauhaus Berriaren ekimenerako proiektu pilotuak hedatzen laguntzea. (Deialdiaren argitalpena: 21.09.28- itxiera: 22.01.25).

[3252465298692692629]

Deskribapena


Xedea

Horizon Europe-ren Misioen Deialdia. Europako Bauhaus Berriaren ekimenerako proiektu pilotuak hedatzen laguntzea. (Deialdiaren argitalpena: 21.09.28- itxiera: 22.01.25).

Informazio gehiago: HORIZON-MISS-2021-NEB-01-01

Ekintza horrek Europako Bauhaus Berria (New European Bauhaus edo NEB, ingelesez) gauzatzeko fasean lagunduko du. Horretarako, misiora bideratutako 5 proiektu pilotu zabalduko dira, eta proiektu traktore edo proiektu pilotu gisa jardungo dute Europar Batasuneko lurralde osoan eta herrialde elkartuetan. 5 estatutako 5 proiektu traktore hautatuko dira, eta deialdia urtero erreplikatuko da, gutxienez 3 urtetarako, eta EBko estatu bakoitzeko gutxienez proposamen bat egongo dela bermatuko da. New European Bauhaus ekimenaren funtsezko printzipioak hartu behar dituzte (jasangarritasuna, inklusioa eta estetika), arkitektura, diseinua eta kultura erabiliz gizarte jasangarri baterako baliabide nagusi gisa, eta misiora bideratutako ikuspegia (eragingarria, neurgarria, zuzendua) modu berritzaile eta eredugarrian erabiliz. New European Bauhaus ekimenaren irismen zabala adierazten duten erronka garrantzitsu bati edo gehiagori heldu behar diete, hala nola:

• Ingurumen- eta egokitzapen-erronkak, ingurumen- eta klima-arriskuak, prebentzioa eta erresilientzia.

• Trantsizio ekologikoari lotutako ekonomia- eta lurralde-aldaketak.

• Gizarte-erronkak (pobrezia, bereizketa, gizarte-bazterketa, etab.)

• Azpiegitura eta ondarea erabiltzeari, zaintzeari eta birmoldatzeari lotutako erronkak

• Erronka demografikoak (migrazio zahartua, despopulazioa, higiezinen merkatuan turismoak eragindako aldaketak, etab.).

Proposamenek honako hauek izan behar dituzte:

Kalitatezko kodiseinu-prozesu handinahia garatzea, herritarren eta alderdi interesatuen parte-hartzean eta diziplina anitzekoa (adibidez, arteak, arkitektura, diseinua, ondarea, ingeniaritza, plangintza fisikoa eta espaziala, manufaktura, teknologia, ingurumena eta zientziak, etab.) eta maila anitzeko lankidetza (adibidez, gizarte zibila, aktore publikoak eta pribatuak), Horizon Europe misioen helburu garrantzitsuei heltzeko gai dena.

Plan exekutibo handinahia eta sinesgarria, lurralde jakin bateko erronkak eta baliabideak identifikatu eta aztertuko dituena (adibidez, auzotarrak, barrutiak, ekosistemak), jasangarritasunari (Europako Itun Berdearen ildotik), inklusibotasunari (irisgarritasuna eta eskuragarritasuna barne) eta estetikari (funtzionaltasuna, erosotasuna, erakargarritasuna eta abar barne) dagokienez.

Bideragarritasun-azterlanen, konponbide oso berritzaileen eta abangoardiakoen bidez egindako zirriborro zehatza, helburu sozial esanguratsu eta inklusibo bat balio estetiko eta jasangarri sendoekin lotzen dutenak, Europako Itun Berdearen ildotik, lurraldekako ingurumen- eta gizarte-erronka enblematikoei heltzeko.

Bi urteko epean frogagailu gisa hasierako soluzio-multzo bat hedatzea, inpaktua ebaluatzeko metodologia zorrotz batekin batera, eta hartutako metodologien inpaktua neurtuz. Erakusleen parte-hartzea eta proba nazioarteko adituekin.

Ezarpenerako ibilbide-orri zehatz bat, finantza-plan jasangarri batekin, partaidetzan eta eragile desberdinekiko (iturri nazionalak, eskualdekoak, tokikoak, publikoak eta pribatuak) aliantzetan oinarritutako funtsezko inbertsio gehigarria kuantifikatu eta identifikatuko duena.

Agintari eta/edo ordezkari arduradunekin izandako harremanen eta elkarteen ebidentzia (plangintzari, baimenei, jabetza-eskubideei, finantzaketari, eraginaren ebaluazioei eta abarri buruzkoa).

Europar Batasunean eta herrialde elkartuetan elkarrekin diseinatzeko metodologia trukatzea eta zabaltzea.

New European Bauhaus eta Horizon Europe misioak zabaltzeko, hedatzeko eta komunikatzeko estrategia eta planari ekarpena egitea.

Batzordearen ustez, Europar Batasunak 3 eta 5 milioi euro arteko ekarpena eginez gero, emaitza horiei behar bezala aurre egin ahal izango litzaieke. Hala eta guztiz ere, horrek ez du esan nahi proposamen bat aurkeztu eta aukeratu behar ez denik.

Gaiaren aurrekontua, guztira, 25 milioi eurokoa da.

Aurrekontuko zuzkidura

25.000.000

Kontaktu-informazioa


Kodea

46832629966929

Ebazpena eta errekurtsoak


Beste tramite batzuk