2020-2021eko Flandes/Gales eskualdean kooperazio tekniko proiektu laguntzak

[Flandes/Gales kooperazio proiektu laguntzak]

Deskribapena


Xedea

Ebazpen honen xedea da Flandriako eta Galesko Europako Eskualde Estrategikoetako pertsona juridikoekin egiten diren alde biko jarduketa- eta lankidetza-proiektuak finantzatzeko 2020-2021eko laguntzen deialdia egitea, honako gai hauetan:


A) Euskadik eta Flandesek 2015eko ekainaren 1ean sinatutako asmoen adierazpena. Honako hauek dira:

· Ikerketa, garapena eta berrikuntza (industria eta teknologia, osasuna, gizarte-politikak, genero-berdintasuna, sektore publikoaren kudeaketa, azpiegiturak eta garraioa);
· Lan-merkatua eta politika ekonomikoa (lanbide-heziketa, produktibitate- eta lehiakortasun-politikak);
· Ingurumena (klima-aldaketa, uren, materialen eta hondakinen tratamendua, eta ingurumenarekin eta energia berriztagarriekin bateragarriak diren teknologiak);
· Osasuna (batez ere, zaintza kronikoak);
· Kultura- eta sormen-sektoreak;
· Gizarte multikultural eta tolerantea sustatzea (bakea eraikitzea eta giza eskubideak errespetatzea);
· Eskualdeek Europan duten eginkizuna indartzeko ekimenak eta aliantzak


B) Euskadik eta galesek 2018ko uztailaren 12an sinatutako elkar aditzeko memoranduma. Honako hauek dira:
· Mugikortasuna eta Garraioak (batez ere, trenbide-azpiegitura eta -zerbitzuak);
· Ingurumena eta klima-aldaketa;
· Teknologia, Berrikuntza eta Lehiakortasuna;
· Itsas energiak;
· Nekazaritzako elikagaien industria;
· Hezkuntza eta Prestakuntza;
· Estrategia eta Zerga Politika, Zerga Administrazioko Politika, Aurrekontuen Kudeaketa eta Gizarte Zerbitzuak;
· Osasuna eta gizarte-laguntzako zerbitzuak, balioetan oinarritutako arreta medikoa eta zahartze aktibo eta osasungarria;
· Negozio-aukerak;
· Gizarte multikultural eta tolerantea sustatzea (batez ere, hizkuntza-politikaren eta kultura-sektorearen sustapenaren arloan)

Aurrekontuko zuzkidura

40.000

Prestazio ekonomikoa

Proiektu bakoitzeko jasoko den diru-laguntzaren zenbateko osoa ezin izango da 5.000 eurotik gorakoa izan.


Honako kontzeptu hauek lagundu ahal izango dira diruz:


a) Diruz lagundu daitezkeen proiektuen arabera Flandria/ Gales Eskualde Estrategikora joaten diren EAEko pertsonen bidaia- eta egonaldi-gastuak:

 • Nazioarteko garraio-gastuak proiektu bakoitzeko: hegazkin-txartelen benetako kostua, gehienez 1.000 eurokoa.
 • Ostatu eta bazkari gastuak proiektu bakoitzeko: 180 euro eguneko, gehienez 7 eguneko iraupenarekin.

b) Aldebiko proiektuak gauzatzeko, sustatzeko eta hedatzeko gastuak, harik eta proiektu bakoitzeko jaso beharreko diru-laguntzaren gehieneko zenbatekoa (5.000 euro) osatu arte, deialdi honen 3.2 artikuluan ezarritakoaren arabera.

Ordainketa-modua:

Laguntzen gehieneko zenbatekoa proiektuaren kostuaren% 50 izango da erakunde eskatzailearentzat.

Diru-laguntzak honela ordainduko dira:

 • Lehenengo ordainketa% 40koa izango da, diru-laguntzaren onarpena sinatu ondoren.
 • Bigarren ordainketa,% 60, proiektua amaitu eta gastu guztiak justifikatu ondoren.

Nori dago zuzenduta


Pertsona juridiko pribatuak

Eskakizunak:

 • Ekonomia-jardueren epigrafean inskribatuta egotea
 • Zerga-betebeharrak egunean ordainduta izatea

 • Ordezkari izateko ahalmen nahikoa izatea

 • Legez eratuta egotea

 • Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak egunean ordainduta izatea.

Betekizunak

 • Laguntza hauek jaso ahal izango dituzte egoitza soziala Euskal Autonomia Erkidegoan duten pertsona juridiko pribatuek, baldin eta Flandria/Gales eskualdeko bazkide batek parte hartzen duen alde biko jarduera- edo lankidetza-proiektu bat aurkezten badute.

Erakundeak


Deitzen duen erakundea

 • Jaurlaritzaren Lehendakaritza > Kanpo Harremanetarako Idazkaritza Nagusia

Ebazten duen erakundea

 • Jaurlaritzaren Lehendakaritza > Kanpo Harremanetarako Idazkaritza Nagusia

Kontaktu-informazioa


Zuzenean: Herritarrentzako arreta zerbitzua

Kodea

1089603

Eskabidea eta dokumentazioa aurkeztea


 1. Bete itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa formatu digitalean.
 3. Sartu zaitez tramitazio elektronikorako aplikaziora. Identifikazio elektronikorako bitarteko bat izan behar duzu.
 1. Bete eta inprimatu itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa.
 3. Aurkeztu dokumentazio guztia adierazitako lekuren batean.

Ebazpena eta errekurtsoak


Ebazteko epea

Gehienez 6 hilabeteko epean eman eta jakinarazi beharko da, eskabideak aurkezteko epea amaitu eta hurrengo egunetik kontatzen hasita

Diru-laguntza emateko modua

Lehiaketa

Isilbidearen ondorioak

Ez onartzea

Hirugarrenaren datuen alta edo aldaketa Ogasun eta Finantza Saileko erregistroan


Administrazioak laguntzak eta diru-laguntzak ordaindu ahal izateko, Eusko Jaurlaritzako Ogasun eta Finantza Saileko Kontrol Ekonomikoko Bulegoaren datu-basean sartuta egon beharko duzu.

 1. Bete itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa formatu digitalean.
 3. Sartu zaitez tramitazio elektronikorako aplikaziora. Identifikazio elektronikorako bitarteko bat izan behar duzu.

Laguntza Onartzea


Emandako laguntzarekin konforme baldin bazaude, inprimakia betez onar dezakezu. Administrazioak ordainketa egiteko egin beharreko izapideekin jarraituko du.

 1. Bete itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa formatu digitalean.
 3. Sartu zaitez tramitazio elektronikorako aplikaziora. Identifikazio elektronikorako bitarteko bat izan behar duzu.

Justifikazioa


Ezarritako baldintzak betetzen dituzula eta aurreikusitako helburuak lortzen dituzula justifikatzeko, beharrezko dokumentazioa aurkeztu beharko duzu adierazitako lekuetan.

 1. Bete itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa formatu digitalean.
 3. Sartu zaitez tramitazio elektronikorako aplikaziora. Identifikazio elektronikorako bitarteko bat izan behar duzu.

Beste tramite batzuk