Nazio Batuen sistemako Nazioarteko Erakundeei eta horiei atxikitako pertsona juridikoei esleitzen zaizkien laguntzak. Helburua: Nazioarteko Erakunde horiek herrialde txirotuetan garatzen dituzten garapen proiektuetan parte hartzen duten borondatezko lankideei bekak ematea.

[NBE-2017]

Deskribapena


Xedea

Deialdi honen helburua da: Nazio Batuen erakundearen sistemako nazioarteko erakundeetarako eta erakunde horiei loturiko pertsona juridikoentzako laguntzak ematea, 2015eko ekitaldirako, erakunde horiek herrialde txirotuetan burutzen dituzten garapen-proiektuetan parte hartzen duten lankide boluntarioei bekak emateko.

Aurrekontuko zuzkidura

300.000 euros

Nori dago zuzenduta


Nazio Batuen sistemako Nazioarteko Erakundeei lotutako pertsona juridikoak

Eskakizunak:

 • Egoitza Zentrala

 • Erabki, hitzarmen eta/edo protokoloak

 • Zerga-betebeharrak

 • Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak

 • Erregistroan eratuta eta insskribatu egotea

 • Estatutuen helburua

 • Eskaera sinatzen duen pertsonak ordezkatzeko ahalordea izatea

Nazio Batuen Nazioarteko Erakundeetako Komite Nazionalek eta/edo autonomikoek

Eskakizunak:

 • Egoitza zentrala

 • Zerga-betebeharrak

 • Gizarte Seguratzarekiko betebeharrak

 • Erregistroan eratuta eta inskribatu egotea

 • Eskaera sinatzen duen pertsonak ordezkatzeko ahalordea izatea.

Betekizunak

 • Pertsona edo erakunde eskatzaileak ez izatea diru-laguntza edo laguntza publikoak lortzeko aukera galtzea dakarren zigor- edo administrazio-arloko zehapenik; eta, ez egotea laguntza horiek jasotzeko ezgaitzen duten lege-debekuen eraginpean, beren beregiko erreferentzia egiten zaielarik Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legeko azken xedapenetako seigarrenaren arabera sexu-diskriminazioa egin izanagatiko lege-debekuei.

 • Kandidatura betebeharrak

 • Beken baldintzak

Erakundeak


Deitzen duen erakundea

 • Jaurlaritzaren Lehendakaritza > Kanpo Harremanetarako Idazkaritza Nagusia

Kontaktu-informazioa


Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentzia

Nafarroa, 2, 01007, Vitoria-Gasteiz

Tel: 945 018 087

Fax: 945 017 808

Ordutegia: 8:30-14:00 (astelehenetik ostiralera)

Zuzenean: Herritarrentzako arreta zerbitzua

Eskabidea eta dokumentazioa aurkeztea


 1. Bete itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa formatu digitalean.
 3. Sartu zaitez tramitazio elektronikorako aplikaziora. Identifikazio elektronikorako bitarteko bat izan behar duzu.

Ebazpena eta errekurtsoak


Ebazteko epea

3 hilabetetan gutxi gorabehera eskaera-epea bukatzen duenez gero

Diru-laguntza emateko modua

Lehiaketa

Isilbidearen ondorioak

Gaitzetsiak

Ebazpena emana

Laguntza Onartzea


Emandako laguntzarekin konforme baldin bazaude, inprimakia betez onar dezakezu. Administrazioak ordainketa egiteko egin beharreko izapideekin jarraituko du.

Laguntza-dokumentuak

 1. Bete itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa formatu digitalean.
 3. Sartu zaitez tramitazio elektronikorako aplikaziora. Identifikazio elektronikorako bitarteko bat izan behar duzu.

Aldaketak komunikatzea


Diru-laguntza jasotzeko kontuan hartu ziren baldintza objektibo zein subjektiboren bat aldatu bada, horren berri eman behar diozu diru-laguntza onartu zizun entitateari.

Oharra: azaroaren 11ko 1/1997 Dekretu Legegilean, 50. artikuluko 2. atalean, zehazten dira diru-laguntza eta laguntza publikoen onuradunen betebeharrak.

Diru-laguntza jasotzeko kontuan hartu ziren baldintzen edozein aldaketa berri emateko inprimakia.

Justifikazioa


Ezarritako baldintzak betetzen dituzula eta aurreikusitako helburuak lortzen dituzula justifikatzeko, beharrezko dokumentazioa aurkeztu beharko duzu adierazitako lekuetan.

Dokumentu-ereduak

Laguntza-dokumentuak

 1. Bete itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa formatu digitalean.
 3. Sartu zaitez tramitazio elektronikorako aplikaziora. Identifikazio elektronikorako bitarteko bat izan behar duzu.

Beste tramite batzuk