2017ko euskal etxeentzako dirulaguntzak

Deskribapena


Xedea

Euskal etxeei zuzendutako dirulaguntzak, haien jarduera, ekintzak eta azpiegitura gastuak finanziatzeko

Aurrekontuko zuzkidura

902.307 euro(s)

Prestazio ekonomikoa

Deialdiaren Ebazpena, Laugarrena.– Baliabide ekonomikoak.

Deialdi honetarako gorde diren diru baliabideak 902.307 euro dira guztira, honela banatuta:

a) IV. kapitulurako: 117.346 euro ordainketa-kredituetan eta 664.961 euro konpromiso-kredituetan.

b) VII. kapitulurako: 18.000 euro ordainketa-kredituetan eta 102.000 euro konpromiso-kredituetan.

Ordainketa-modua:

175/2014 DEKRETUA, Zortzigarren artikulua.– Aldatu egiten da euskal etxeentzako diru-laguntzak emateko araubidea ezartzen duen martxoaren 18ko 50/2008 Dekretuaren 15. artikulua. Hau da idazketa berria:

«Diru-laguntza zatika ordainduko da:

a) Diru-laguntzaren % 15 diru-laguntza onartu ondoren ordainduko da.

b) Diru-laguntzaren % 60 diru-laguntza esleitu eta hurrengo aurrekontu-ekitaldiaren hasieran ordainduko da, lehenengo entregaren funtsen kargura egindako jardunak justifikatu ondoren, funts horien kargura gauzatutako jardunen txosten xehetua aurkeztuz.

c) Gainerako % 25a, diruz lagundutako jardueraren aurrekontuaren % 100i dagokion gastu guztiaren agiriak jaso eta egiaztatu ondoren.»

Erakundeak


Deitzen duen erakundea

  • Jaurlaritzaren Lehendakaritza > Kanpo Harremanetarako Idazkaritza Nagusia

Ebazten duen erakundea

  • Jaurlaritzaren Lehendakaritza / Kanpo Harremanetarako Idazkaritza Nagusia > Kanpoko Euskal Komunitatearen Zuzendaritza

Kontaktu-informazioa


Kanpoan den Euskal Komunitatearentzako Zuzendaritza:

euskaletxeak@euskadi.eus

Eskabidea eta dokumentazioa aurkeztea


  1. Bete eta inprimatu itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
  2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa.
  3. Aurkeztu dokumentazio guztia adierazitako lekuren batean.
Eskabide-orria (Toolkit gabe)
  1. Bete eta inprimatu itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
  2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa.
  3. Aurkeztu dokumentazio guztia adierazitako lekuren batean.
Eskabide-orria (Toolkit berriarekin)

Ebazpena eta errekurtsoak


Ebazteko epea

6 hlabete

Diru-laguntza emateko modua

Lehiaketa

Isilbidearen ondorioak

Gaitzetsiak

Ebazpena emana

Beste tramite batzuk