Lehendakaritza

Berrikuntza Sozialaren Zuzendaritza

ARLOAK / EGINKIZUNAK

Berrikuntza Sozialaren Zuzendaritzari, 6. artikuluan esleitutako egiteko orokorrez gain, honako hauek dagozkio:

 1. Trantsizio Sozialaren eta 2030 Agendaren arloko gizarte-berrikuntzako proposamenak egitea.
 2. Sailen arteko koordinazio- eta jarraipen-estrategiak bultzatzea, trantsizio sozialaren eta 2030 Agendaren arloan Jaurlaritzaren baterako ekintza lortze aldera.
 3. Trantsizio soziosanitarioko Bizi Berri Planaren eguneratze bakoitzaren eduki eta xedapenen betetze-mailaren jarraipena sustatzea.
 4. Erronka demografikoaren arloko estrategiaren jarduera-ildoak eta ekintzak bultzatzea eta jarraipena egitea.
 5. Migraziorako Euskal Itun Soziala garatzeari dagokionez, jardun-proposamen berrien ezarpena sustatzea eta jarraipena egitea, itun hori sinatu duten erakundeekiko lankidetzan.
 6. 2030 Agendaren Lehentasunen Euskal Programaren sailen arteko, erakundeen arteko eta gizartearen arteko lankidetza dinamizatzea, eta horren jarraipena egitea.

6. artikulua.- Zuzendaritzak.

Lehendakaritzaren egitura osatzen duten zuzendaritzetako bakoitzari dagokio, dekretu honen hurrengo kapituluetan zehaztutako arlo espezifikoei kalterik egin gabe, egiteko orokor hauek betetzea:

 1. Kontratazio-organo gisa jardutea esleituta dituzten jardun-arloei dagozkien gaietan, indarreko legeen arabera kontratuak txikitzat jotzen badira.
 2. Indarrean dauden legeetan txikitzat tipifikatutako kontratuen gastu-baimenak ematea zuzendaritzen jardun-arloei dagozkien espedienteetan.
 3. Zuzendaritzen eskumen-arloan, Lehendakaritzako Zerbitzu Zuzendaritzarekin koordinatuta, Euskararen Erabilera Normalizatzeko Planean ezarritako helburuak zehaztea eta helburuok ezartzeko eta ebaluatzeko behar diren ekimenak garatzea.
 4. Zuzendaritzen esparruan, Euskal Autonomia Erkidegoko Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Planaren helburuak definitzea, bai eta helburu horiek lortzeko ekintzak eta ekimenak sustatu, gauzatu eta ebaluatzea ere; eta, horretarako, emakumeen eta gizonen berdintasunaren arloko politiken kudeaketa integratua egin, Araubide Juridikoaren Zuzendaritzako Berdintasunerako Unitatearen koordinaziopean eta Emakunde–Emakumearen Euskal Erakundearekiko lankidetzan.

Harremanetarako datuak

Helbidea

Navarra, 2
01007 Vitoria-Gasteiz
Araba
AƱadir a la libreta de direcciones
AƱadir a la libreta de direcciones
AƱadir a la libreta de direcciones

KARGUAK

Asier Aranbarri Urzelai
Berrikuntza Sozialaren zuzendaria

LOTUTAKO ERAKUNDEAK

Berrikuntza Sozialaren Zuzendaritza

ARLOAK / EGINKIZUNAK

Berrikuntza Sozialaren Zuzendaritzari, 6. artikuluan esleitutako egiteko orokorrez gain, honako hauek dagozkio:

 1. Trantsizio Sozialaren eta 2030 Agendaren arloko gizarte-berrikuntzako proposamenak egitea.
 2. Sailen arteko koordinazio- eta jarraipen-estrategiak bultzatzea, trantsizio sozialaren eta 2030 Agendaren arloan Jaurlaritzaren baterako ekintza lortze aldera.
 3. Trantsizio soziosanitarioko Bizi Berri Planaren eguneratze bakoitzaren eduki eta xedapenen betetze-mailaren jarraipena sustatzea.
 4. Erronka demografikoaren arloko estrategiaren jarduera-ildoak eta ekintzak bultzatzea eta jarraipena egitea.
 5. Migraziorako Euskal Itun Soziala garatzeari dagokionez, jardun-proposamen berrien ezarpena sustatzea eta jarraipena egitea, itun hori sinatu duten erakundeekiko lankidetzan.
 6. 2030 Agendaren Lehentasunen Euskal Programaren sailen arteko, erakundeen arteko eta gizartearen arteko lankidetza dinamizatzea, eta horren jarraipena egitea.

6. artikulua.- Zuzendaritzak.

Lehendakaritzaren egitura osatzen duten zuzendaritzetako bakoitzari dagokio, dekretu honen hurrengo kapituluetan zehaztutako arlo espezifikoei kalterik egin gabe, egiteko orokor hauek betetzea:

 1. Kontratazio-organo gisa jardutea esleituta dituzten jardun-arloei dagozkien gaietan, indarreko legeen arabera kontratuak txikitzat jotzen badira.
 2. Indarrean dauden legeetan txikitzat tipifikatutako kontratuen gastu-baimenak ematea zuzendaritzen jardun-arloei dagozkien espedienteetan.
 3. Zuzendaritzen eskumen-arloan, Lehendakaritzako Zerbitzu Zuzendaritzarekin koordinatuta, Euskararen Erabilera Normalizatzeko Planean ezarritako helburuak zehaztea eta helburuok ezartzeko eta ebaluatzeko behar diren ekimenak garatzea.
 4. Zuzendaritzen esparruan, Euskal Autonomia Erkidegoko Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Planaren helburuak definitzea, bai eta helburu horiek lortzeko ekintzak eta ekimenak sustatu, gauzatu eta ebaluatzea ere; eta, horretarako, emakumeen eta gizonen berdintasunaren arloko politiken kudeaketa integratua egin, Araubide Juridikoaren Zuzendaritzako Berdintasunerako Unitatearen koordinaziopean eta Emakunde–Emakumearen Euskal Erakundearekiko lankidetzan.

Harremanetarako datuak

Helbidea

Navarra, 2
01007 Vitoria-Gasteiz
Araba
AƱadir a la libreta de direcciones
AƱadir a la libreta de direcciones
AƱadir a la libreta de direcciones

KARGUAK

Asier Aranbarri Urzelai
Berrikuntza Sozialaren zuzendaria

LOTUTAKO ERAKUNDEAK