Berdintasuna

 

ESPARRU JURIDIKOA 

  • 4/2005 Legea, otsailaren 18koa, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerakoa

http://www.legegunea.euskadi.eus/x59-preview/eu/contenidos/ley/bopv200500982/eu_def/index.shtml

  • EAE-ko Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako VII. Plana

http://www.emakunde.euskadi.eus/politika-publikoak/-/informazioa/emakunde7plana/

  •  213/2007DEKRETUA, azaroaren 27koa, Eusko Jaurlaritzako sailetan, organismo autonomoetan eta erakunde publikoetan berdintasun-politikak bultzatu eta koordinatzeko ardura duten unitate administratiboak arautzen dituena.

http://www.legegunea.euskadi.eus/x59-preview/eu/contenidos/decreto/bopv200707079/eu_def/index.shtml

 

SAILEKO PLAN ETA PROGRAMAK

 

KOORDINAZIORAKO EGITURAK

  • Etxeko tratu txarrak eta sexu indarkeria jasaten dituzten emakumeei harrera hobea egiteko erakundeen arteko II. Akordioa

2009ko otsailaren 3an, II. Akordioa izenpetu zen. Hitzarmenaren helbura da Euskal Autonomia Erkidegoan etxeko tratu txarren eta sexu indarkeriaren biktima diren emakumeei laguntzen lan egiten duten erakundeen arteko koordinazioa hobetzea, horrela, emakume horiei babes eta arreta osoa bermatzeko arlo ezberdinetan: osasun arloan, polizialean, judizialean eta gizarte arloan.

  •  Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Sailarteko Batzordea.

http://www.legegunea.euskadi.eus/x59-preview/eu/contenidos/decreto/bopv200700285/eu_def/index.shtml

  •  Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Erakunde arteko Batzordea

http://www.legegunea.euskadi.eus/x59-preview/eu/contenidos/decreto/bopv200700654/eu_def/index.shtml

 

LANTALDEAK ETA/EDO KOLABORAZIOA

  • Beldur Barik: Indarkeria sexista prebenitzeko gazteei zuzendutako programa da, eta bere helburua da, gazteekin batera hausnarketa eta eztabaida prozesuak sustatzea jendarte eraldaketan laguntzeko.

 www.beldurbarik.org

  •  Soldata-arrakala txikitzeko Estrategia eta Plan Operatiboa

 https://bideoak2.euskadi.eus/2018/11/27/news_50486/Estrategia_eta_Ekintza_Plana_SOLDATA-ARRAKALA.pdf

 

MATERIALAK

 

INTERESEKO ESTEKAK

KONTAKTUA

 

 

 

 

 

 

 

 

Azken aldaketako data: